Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca® Anturamuotit työohje

Leca® Anturamuottijärjestelmä koostuu 600 mm leveästä, 5000 mm pitkästä ja 250 mm korkeasta Anturamuotista ja sivumitoiltaan 600 mm x 600 mm leveästä ja 200 mm korkeasta Pilarimuotista. Tarkemmat työohjeet esitteessä 3-15.

Tarve

Harkkoperustuksen anturan valaminen.


Ratkaisu

Kahden peräkkäisen anturamuotin liittämisessä katkaistaan liitettävän muotin kolme poikittaista pohjaraudoitetta, jolloin muotit voidaan asentaa sisäkkäin ja samaan korkeustasoon. Pohjaraudoitteet limitetään keskenään kaksi silmäväliä eli 400 mm. 

Muotit sidotaan sidelangalla yhteen alapinnan teräksistä ja anturamuotin sivuilta.

Molemmista kulmaan tulevista anturamuoteista leikataan kulman sisäsivusta 650 mm:n  pala pois. Leikkaus tehdään niin, että alapinnan poikittaiset pohjaraudoitteet katkaistaan pitkittäisen vetoteräksen yhtymäkohdasta, jolloin poikittaisen teräksen taivutuskohtaa voidaan käyttää sidontaan. Pitkittäiset vetoteräkset säilytetään ehjinä.  

Kulman muotit työnnetään sisäkkäin ja ne sidotaan alapinnan teräksistä toisiinsa. Leikatut kappaleet taivutetaan keskeltä niin, että toinen taivutetaan sisäkulmaan ja toinen ulkokulmaan. Kulmamuotteja nostetaan, jotta leikattujen kappaleiden taivutetut alateräkset saadaan työnnettyä muotin sisään. Tämän jälkeen ne sidotaan sidelangalla muotteihin.

Muotin vapaa pääty suljetaan päätykappaleella. Päätykappale tehdään leikkaamalla muotin sivusta irti muotin leveyden ja taivutusvarojen pituinen osa. 600 mm leveässä anturassa leikattavan osan pituuden tulee olla 1200 mm (600 mm + 2 x 300 mm), jolloin taivutusvarat ovat 300 mm puolelleen. 

Päätykappale asennetaan niin, että muotin päätä nostetaan, jolloin kulmapalan teräksien alapäät tulevat muotin reunojen alle. Päätykappaleen taivutusvarat sidotaan muottiin sivuilta. Jos pääty tarvitsee lisätuentaa, se voidaan tehdä esi-merkiksi sidekoukulla.

Asennetun muotin kylkeen leikataan aukko, jonka pituus on yhteensä 700 mm. Risteävän muotin molemmista sivuista leikataan irti noin 400 mm, eli kahden silmävälin kokoiset palat. Poikittaissuuntaiset pohjaraudoitteet katkaistaan ulommaisen vetoteräksen muotinpuoleisesta kohdasta, jolloin teräkset saadaan limitettyä asennetun muotin pohja terästen kanssa. 

Tämän jälkeen risteävä muotti nostetaan asennetun muotin sisään ja sidotaan alapinnan teräksistä. Molemmin puolin muottia tulee jäädä 50 mm asennusrako. Leikatuista paloista tehdään kulmaosat, jotka asennetaan ja sidotaan muottiin kulmaliitoksen mukaisesti.

Pilarimuotti on leveysmitoiltaan 600 x 600 mm ja korkeudeltaan 200 mm. Muotissa on kaksi poikittain olevaa sidekoukkua valua varten. Ennen valua muotin sidekoukkujen päälle asennetaan rakennesuunnitelmien mukainen teräsverkko.