Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Kellarillinen Leca® perustus Valueristeharkoilla

Ratkaisun edut

  • Soveltuu matalaenergiatalon kellareiden ja ulkoseinien seinärakenteeksi
  • Parempi kapasiteetti maanpaineseinissä
  • Kattavat suunnittelu- ja työohjeet

Valettavia Leca® eristeharkkoja voidaan käyttää yhdessä vastaavan levyisten Leca® perus- ja eristeharkkojen kanssa. Tällöin valettavat Leca® eristeharkot tuovat lisää kapasiteettia esimerkiksi maanpaineseiniin ja aukkojen pieliin. Valueristeharkoista voidaan myös rakentaa kokonaisia taloja, kun tarvitaan normaalia parempaa ääneneristävyyttä esimerkiksi lentomelualueilla.

Tuotetiedot

Rakenteen paksuus

380 mm (LTV-380) ja 420 mm (LTV-420)

Dokumentit

Työohjeet

Käyttökohteet

Kellarillisten omakoti- ja rivitalojen perustukset.

Työohjeet

Tasaussorakerros

Anturan alle tehdään tasauskerros kantavalla murskeella tai kapillaarikatkosepelillä. Samalla laitetaan salaojaputkien alle tuleva minimissään 100 mm:n salaojitussorakerros salaojasoraa.

Salaojitus

Salaojaputken korkeimman kohdan tulee olla joka kohdassa viereisen seinäanturan alapinnan tasolla tai alapuolella. Lisäksi salaojaputkien asennuksessa on huomioitava putkea ympäröivän salaojituskerroksen minimipaksuudet, jotka ovat putken alla ja sivuilla 100 mm sekä päällä 200 mm.
Kellarin seinää vasten olevan pystysuuntaisen salaojituskerroksen paksuuden tulee olla vähintään 200 mm.

Materiaalina käytetään normaaleja salaojituskerrosmateriaaleja, kuten seulottua luonnonkiviainesta, sepeliä, pestyä singeliä tai muuta vastaavaa materiaalia.
Kätevimmin kellarin seinää vasten oleva pystysuuntainen salaoja tehdään ladottavien Geosäkkien avulla.

Antura

Betoniantura valetaan suunnitelmien mukaisesti yleensä tasaussorakerroksen päälle. Perustettaessa suoraan perusmaalle anturaan tulee asentaa riittävästi poikkisuuntaisia putkia sisäpuolisen veden ohjaamiseen salaojiin. Anturaharkon käyttö on kätevä ratkaisu hyvin kantavilla ja tasaisilla perustamispaikoilla, jolloin hankalat muotti- ja valutyöt jäävät pois. Anturaan asennetaan tarvittavat teräkset ja valun aikana huolehditaan siitä, että ne pysyvät suunnitellussa asemassaan. Valueristeharkkojen sijainti täytyy päättää jo anturan tekovaiheessa. Anturamuotin yläpintaan kiinnitetään lappeellaan olevat laudat, joihin merkitään valueristeharkkojen onteloihin tulevien tartuntaterästen paikat. Tartuntateräkset voidaan asentaa valmiiksi ennen valua tai työntää tuoreeseen betoniin heti valun jälkeen.

Kosteus- ja radonkatko

Maanvaraisen lattian ja sokkelin sauma tiivistetään radonkaistalla.

Harkkojen muuraus

Kellarin seinissä käytetään Leca® Valueristeharkkoja.
Maanpaineraudoitus suunnitellaan esim. Weberin ohjeen 4-16 mukaisesti tai rakennesuunnittelijan suunnitelman mukaisesti.

Leca® Valuharkot muurataan weber.vetonit Leca® ML Laastilla (talviolosuhteissa ML Leca® P Pakkaslaastilla) oikeaan korkoon linjalankoja apuna käyttäen. Laastia tarvitaan vain vaakasaumoihin.
Valueristeharkkorakenteessa käytettävän valubetoniin lujuuden sekä rasitusluokan määritteleeaina kohteen rakennesuunnittelija, kunkin rakenneosan vaatimuksen mukaan. Ennen pystyonteloiden betonointia, läpiviennit, kolhut, yms. rieät tulee paikata esim. Leca ® Laastilla (tai vastaavalla) tai ne muotitetaan valussa täyttyviksi.

Seinät muurataan haluttuun korkeuteen (korkeintaan kolme metriä) asti ennen ensimmäistä valukertaa. Muurattaessa on huolehdittava, että pystyontelorakenne säilyy yhtenäisenä. Tarkastetaan että kaikki raudoitukset ovat paikoillaan ja kiinnitetty niin, että
ne pysyvät valussa paikoillaan. Tarkemmat työohjeet löytyvät ohjeesta 4-16.

Kapillaarikatko ja lattian lämmöneriste

Maapohjalle, tulevan lattiarakenteen alle, puhalletaan Kapillaarikatko Leca® soraa KS420KAP (raekoko 4–20 mm). Veden kapillaarisen nousun katkaisevaksi kerrokseksi riittää 200 mm kerrospaksuus.
Kohteen eristepaksuudet määrittää rakennesuunnittelija.
Leca® sora KS 420KAP puhalletaan saumattomasti paikoilleen, tiivistetään tärylevyllä ja tasataan lopulliseen korkeuteen.

Keraaminen, helposti asennettava Leca® sora pitää lattian lämpimänä ja täyttää tehokkaasti sokkeloisetkin kohdat. Savesta polttamalla valmistettu, mekaanisesti ja kemiallisesti kestävä eriste kestää ja säilyttää eristyskykynsä koko rakennuksen käyttöiän.

Lattiarakenne

Tiivistetyn ja tasatun Leca® soraeristeen päälle asennetaan XPS-levyeristeet.
Levyeristeiden päälle asennetaan weber.floor 4940 Erotuskangas, lattialaatan raudoitusverkko ja mahdolliset lattialämmitysputket tai -kaapelit kiinnikkeiden varaan oikeaan korkeuteen. Lattia tehdään Weberin pumpattavalla weber.vetonit 4360 Karkea Plaano -tasoitteella, kerrospaksuus 50 mm–80 mm.
Vaihtoehtoisesti lattiarakenne voidaan tehdä asentamalla XPS-levyeristekerroksen päälle lattialaatan raudoitusverkko ja mahdolliset lämmitysputket tai kaapelit kiinnikkeiden varaan oikeaan korkeuteen, jonka jälkeen lattia valetaan betonista normaaleja valutapoja käyttäen.

Sokkelin käsittely maanpinnan alapuolella

Maanpinnan alapuolelle jäävä sokkelin ulkopuolinen osuus tasoitetaan weber.vetonit 137 Sokkelilaastilla ennen bitumieristeen asentamista.
Kosteuseristys voidaan tehdä myös perusmuurilevyjen avulla, jotka reunalistoineen kiinnitetään huolellisesti harkkoihin.

Ulkopuolinen seinänvierustatäyttö

Kun seinän salaojituskerroksena on käytetty Geosäkkejä, voidaan kaivanto täyttää routimattomalla soralla tai siihen voidaan käyttää alkuperäistä kaivuumassaa, jos se on routimatonta maa-ainesta.
Vierustäyttö tehdään routimattomasta sorasta, esim. kalliomurskeesta.

Sokkelin näkyvien osien käsittely

Sokkelin näkyvät osat saadaan tyylikkäiksi ja kosteusteknisesti toimiviksi oikaisemalla ne weber.vetonit 137 Sokkelilaastilla ja tekemällä rouhepinnoitus weber.vetonit 138 Rouhepinnoituslaastilla ja rouheilla. Vaihtoehtoisesti sokkelinnäkyvät osat oikaistaan weber.vetonit 410 Ohutrappauslaastilla ja pinnoitetaan weber.vetonit SokkeliMaalilla tai SokkeliPinnoitteella. 

Huom!

Radon ratkaisut

Leca® perustukset tiivistetään siten, että radonpitoisen ilman pääsy sisätiloihin estetään. Tiivistäminen suoritetaan kumibitumikermikaistalla esim. RT 81-10791 ohjeen mukaan. Eritystä huomiota tulee kiinnittää liitoskohtien ja läpivientien tiivistämiseen. Kellarillisissa perustuksissa perusmuurin ulkopuolisena kosteuseristyksenä käytetään aina kumibitumikermiä, jolloin seinästä saadaan riittävän radontiivis. Lattian alle rakennettavalla tuuletusputkistolla varmistetaan rakenteen toimivuus, mikäli tiivistys ei olisi täysin onnistunut.