Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Maanvarainen Leca® perustus

Ratkaisun edut

  • Edullinen ratkaisu paikalla, jossa korkeuserot ovat pienet
  • Kevyet pontatut harkot helpottavat ja nopeuttavat työtä
  • Kattavat suunnittelu- ja työohjeet

Pientalojen yleisin perustamistapa on maanvarainen perustus. Alapohja on edullisinta rakentaa maanvaraisena silloin, kun rakennuspaikan korkeuserot ovat pienet, sillä korkeuserot kasvattavat tarvittavia täyttömääriä.

Tuotetiedot

Rakenteen paksuus

200 - 420 mm

Dokumentit

Työohjeet

Käyttökohteet

Omakoti- ja rivitalojen perustukset.

Työohjeet

Kaivutyöt

Humusmaan poisto ja kaivuu suunnitellun salaoja- tai täyttökerroksen alapintaan. Pohjamaa kallistetaan ulkoseiniin päin.

Tasaussorakerros

Anturan alle tehdään tasauskerros kantavalla murskeella tai kapillaarikatkosepelillä. Samalla laitetaan salaojaputkien alle tuleva minimissään 100 mm:n salaojitussorakerros salaojasoraa.

Salaojitus

Salaojaputken korkeimman kohdan tulee olla joka kohdassa viereisen seinäanturan alapinnan tasolla tai alapuolella. Lisäksi salaojaputkien asennuksessa on huomioitava putkea ympäröivän salaojituskerroksen minimipaksuudet, jotka ovat putken alla ja sivuilla 100 mm sekä päällä 200 mm. Perusmuuria tai sokkelipalkkia vasten olevan pystysuuntaisen salaojituskerroksen paksuuden tulee olla vähintään 200 mm. Materiaalina käytetään normaaleja salaojituskerrosmateriaaleja, kuten seulottua luonnonkiviainesta, sepeliä, pestyä singeliä tai muuta vastaavaa materiaalia.

Antura

Betoniantura valetaan suunnitelmien mukaisesti yleensä tasaussorakerroksen päälle. Perustettaessa suoraan perusmaalle anturaan tulee asentaa riittävästi poikkisuuntaisia putkia sisäpuolisen veden ohjaamiseen salaojiin. Anturaharkon käyttö on kätevä ratkaisu hyvin kantavilla ja tasaisilla perustamispaikoilla, jolloin hankalat muotti- ja valutyöt jäävät pois.

Harkkojen muuraus

Leca® harkot muurataan weber.vetonit ML Leca® Laastilla (talviolosuhteissa weber.vetonit ML Leca® P Pakkaslaastilla) oikeaan korkoon, linjalankoja apuna käyttäen. Harkkojen pontattujen päiden ansiosta laastia tarvitaan vain vaakasaumoihin. Sokkelin yläosassa käytetään suunnitelmien mukaisia Leca® harkkoja. Sokkelin näkyväksi korkeudeksi suositellaan 500 mm, vähimmäisvaatimus on 300 mm.

Kapillaarikatko ja lattian lämmöneriste

Maapohjalle, tulevan lattiarakenteen alle, puhalletaan Kapillaarikatko Leca® soraa KS420KAP (raekoko 4–20 mm). Veden kapillaarisen nousun katkaisevaksi kerrokseksi riittää 200 mm kerrospaksuus. Nykyisten lämmöneristysmääräysten mukaisen U-arvovaatimuksen (U= 0,16 W/m2 K) täyttävät eristepaksuudet ovat 1 m:n reunakaistalla KS420KAP, 300 mm + pintaan 100 mm XPS-levy ja keskiosalla KS420KAP, 200 mm + pintaan 50 mm XPS-levy. Leca® sora KS420KAP puhalletaan saumattomasti paikoilleen, tiivistetään tärylevyllä ja tasataan lopulliseen korkeuteen. Keraaminen, helposti asennettava Leca® sora pitää lattian lämpimänä ja täyttää tehokkaasti sokkeloisetkin kohdat. Savesta polttamalla valmistettu, mekaanisesti ja kemiallisesti kestävä eriste kestää ja säilyttää eristyskykynsä koko rakennuksen käyttöiän.

Routasuojaus

Alapohjan lämmöneristyksen yhteydessä puhallettava Leca® routasuojaus on varma ja kestävä ratkaisu. Se estää tehokkaasti maan jäätymisen anturan alla. Leca® soraroutasuojauksen päälle asetettava suodatinkangas estää yläpuolisen maa-aineksen sekoittumisen Leca® eristeeseen. Leca® sora routasuojauksen paksuudet määritellään Weberin ohjeen 3-20 mukaisesti.

Lattiarakenne

Tiivistetyn ja tasatun Leca® soraeristeen päälle asennetaan  EPS-levyeristeet. Levyeristeiden päälle asennetaan weber.floor 4940 Erotuskangas, lattialaatan raudoitusverkko ja mahdolliset lattialämmitysputket tai -kaapelit kiinnikkeiden varaan oikeaan korkeuteen. Lattia tehdään Weberin pumpattavalla weber. vetonit 4360 Karkea Plaano -tasoitteella, kerrospaksuus 50 mm–80 mm. Vaihtoehtoisesti lattiarakenne voidaan tehdä asentamalla XPS-levyeristekerroksen päälle lattialaatan raudoitusverkko ja mahdolliset lämmitysputket tai kaapelit kiinnikkeiden varaan oikeaan korkeuteen, jonka jälkeen lattia valetaan betonista normaaleja valutapoja käyttäen.

Sokkelin käsittely

Sokkelin näkyvät osat saadaan tyylikkäiksi ja kosteusteknisesti toimiviksi oikaisemalla ne weber.vetonit 137 Sokkelilaastilla ja tekemällä rouhepinnoitus weber.vetonit 138 Rouhepinnoituslaastilla ja rouheilla. Vaihtoehtoisesti sokkelin näkyvät osat oikaistaan weber.vetonit 410 Ohutrappauslaastilla ja pinnoitetaan weber.vetonit SokkeliMaalilla tai -SokkeliPinnoitteella. Maan alle jäävä osa tulee myös pinnoittaa esim. 137 Sokkelilaastilla, jottei vesi pääse virtaamaan avonaisiin huokosiin. Lattiapinnan ollessa alle 300 mm maanpinnan yläpuolella tulee käyttää perusmuurilevyä tai bitumieristettä sokkelin maata vasten olevissa osissa.

Huom!

Radon ratkaisut

Leca® perustukset tiivistetään siten, että radonpitoisen ilman pääsy sisätiloihin estetään. Tiivistäminen suoritetaan kumibitumikermikaistalla esim. RT 81-10791 ohjeen mukaan. Eritystä huomiota tulee kiinnittää liitoskohtien ja läpivientien tiivistämiseen. Lattian alle rakennettavalla tuuletusputkistolla varmistetaan rakenteen toimivuus, mikäli tiivistyksiä ei saada täysin kaasutiiviiksi. Ilmatiiviyden saavuttamiseksi sokkeli tulee pinnoittaa molemmin puolin weber.vetonit 137 Sokkelilaastilla.