Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Asentaminen

Leca®-kevytsoran pääasialliset käyttökohteet ovat kevennystäytöt ja –penkereet heikolla tai kantamattomalla maaperällä, routasuojausta tai lämmöneristettä vaativat rakenteet sekä kuivatusta edellyttävät rakenteet. Sen paino on vain viidenneksen perinteisestä sorasta.