Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca® Kevytsoran toimitus

Toimitukset tehdään täysimittaisilla kuorma-autoilla. Ahtaissa kohteissa toimitukset voidaan suorittaa kasettiautoilla. Yhden kuorman maksimikuormakoko on noin 110 m³. Kevytsora asennetaan yleensä kippaamalla ja levitetään puskutraktorilla tai kaivinkoneella.

Suurissa hankkeissa on eduksi, jos kevytsora voidaan tuoda useampaan paikkaan, jotta materiaalin turhaa siirtoa ja telaketjuajoneuvoilla tapahtuvan liiallisen käsittelyn aiheuttaman hienontumisen välttämiseksi. Purkamiselle ja säilyttämiselle soveltuvat paikat suunnitellaan etukäteen.

Talvirakentamisen aikana valvotaan silmämääräisesti, että kevytsora ja rakennusalusta eivät sisällä lunta tai jäätä. Kevytsoraa ei saa asentaa jäätyneelle maapohjalle.

Lisäkantavuutta saadaan stabiloimalla kevytsorapenger esim. sementillä tai bitumipohjaisilla aineilla. On myös mahdollista puhaltaa penkereen päälle esim. 200 mm paksu kerros kevytsorabetonia. Kevytsorabetoni voidaan valmistaa puhalluskalustolla lisäämällä siihen puhalluksen yhteydessä sementtiliuosta erillisellä pumpulla (LBF=Light Bounded Filling).

Puhallustoimituksissa käytetään lajikkeita KS420P tai KS420KAP.