Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Pintarakenteiden tiivistäminen

Edellytykset

Liika tiivistäminen voi aiheuttaa pohjamaan häiriintymistä ja se voi menettää kantavuuttaan. Kokemuksen mukaan oikean tiivistämistavan valinnalla on ratkaiseva merkitys sitomattoman kevytsoran hyvän lopputuloksen saavuttamiseen.

Dynaamisen tiivistymisen aiheuttamaa murskaantumista tulee välttää. Tiivistämistehoa tulee pienentää ylempiin kerroksiin siirryttäessä ettei murskaantumista pääse tapahtumaan. Telakoneella yliajokertojen määrällä voidaan vaikuttaa tiivistämistehoon.

Tasatun kevytsoran päälle asennetaan suodatinkangas, jonka päälle levitetään kantava kerros kaivinkoneella. Kantavan kerroksen vähimmäispaksuus pitää olla 0,4 m.


Täryjyrän valinta

Suosittelemme täryjyrää, jonka taajuus on valittavissa tai jossa on mahdollista käyttää sekä täryttävää että staattista tiivistämistä. Säädettävällä taajuudella tarkoitetaan taajuuden por-taatonta säätämistä. Tiivistäminen tulee suorittaa jyrällä, jonka staattinen kuormitus on 10-20 kN/m tai vastaava tiivistämisteho.

Tiivistäminen täryttävällä jyrällä

Vaihe 1

Kantava kerros levitetään ja tiivistetään 6 täryttävällä yliajokerralla tai kunnes riittävä tiiviysaste on saatu aikaiseksi. Jyrän amplitudi ja taajuus ovat suurella teholla.

Vaihe 2

Kantava kerros levitetään ja tiivistetään 4 täryttävällä yliajokerralla tai kunnes riittävä tiiviysaste on saatu aikaiseksi. Jyrän amplitudi ja taajuus ovat suurella teholla.

Vaihe 3

Kaksi yliajoa tai kunnes tiivistyminen on saavutettu. Jyrän amplitudi ja taajuus ovat matalalla teholla, jonka jälkeen kaksi yliajoa jyrällä ilman tärytystä.