Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Laadunvalvonta

Leca®sora on rakeinen materiaali ja siksi helposti häiriintyvää ja tiivistyvää. Kun noudatetaan oikeaa asennustapaa, on varmempaa saada aikaan riittävä tiivistymisaste. Tiivistymisasteen seurannassa voidaan hyödyntää alla olevia menetelmiä.

Staattinen levykuormitus

Levykuormituslaitetta käytetään tie- ja maarakenteiden muodonmuutos- ja tiiviysominaisuuksien mittauksissa. Tällä menetelmällä mitataan kadun pintarakenteen painumaa 300 mm halkaisijaltaan olevan kuormituslevyn alta. Mitattavan kohdan tulee olla vaakasuora ja tasainen. Tarvittaessa kohta tasoitetaan tasaushiekalla.

LEHA-menetelmä

Kyseessä on kenttämenetelmä, jolla kevytsorakerroksesta otetaan testinäytteitä. Sylinteri, jonka tilavuus on tiedossa, asetetaan täyttökerrokseen (enintään noin 75 cm:n syvyydeltä) ja otetaan näyte. Menetelmällä voidaan valvoa rakeisuuskäyrää, tiheyttä ja tiivistymisastetta.