Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Perushuomioita maanpaine

Käytettäessä kevytmateriaaleja maapaineen vähentämiseen tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:

  1. Onko olemassa oleva luiska stabiili, kun materiaaleja siirretään rakentamisen aikana?
  2. Voiko rakenteisiin kertyä vesipainetta?
  3. Minkä on täytemateriaalin kuormitustilanne?
  4. Onko täytemateriaalin kuormitus passiivista vai aktiivista?
  5. Miten pohjavesitaso vaikuttaa kevytsoran tiheyteen ajan kuluessa?
  6. Onko olemassa riski, että Leca® kevytsora nousee?