Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Perusratkaisuja maanpaine

Käytettäessä kevytmateriaaleja maapaineen vähentämiseen tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:
Alla olevat kuvat esittävät perusratkaisuja, joissa Leca® kevytsoraa käytetään rakenteisiin kohdistuvaa vaakatason maapainetta.

Kaivanto ja rinteen vakaus

On tärkeää painottaa, että ratkaisut vaativat, että rakenteiden takana olemassa oleva luiska on stabiili. Jos olemassa oleva luiska ei ole stabiili tai vaadittava kaivaminen johtaa epävakaaseen luiskaan, on pakollista lisätä stabiliteettia käyttämällä perinteisiä täyttömateriaaleja (soraa/kivisoraa) täytön alaosassa (katso kuva 25).

Kallio ja ponttiseinä

Joskus täytön takaosa ei muodostu luiskasta vaan kalliosta tai ponttiseinästä. Kalliotapauksessa maapaine viodaan laskea kevytsoran tiheysominaisuuksien ja maapainekertoimen (0,4, katso laskentaesimerkki) perusteella. Ponttiseinän ja muun rakenteen väliin tulevien täyttöjen yhtyedessä voi vaakatasoisten kuormitusten määritteleminen olla vaikeampaa. Jos ponttiseinä tullaan poistamaan myöhemmässä vaiheessa, tulee tulevan takarinteen stabiliteetti ottaa huomioon laskelmassa. Huomioi, että sama koskee tilanteita, joissa ponttiseinän rakennetta tai tukemista aiotaan muuttaa.

Maapaine maanalaista muuria vasten

Kuva 24

Kuvassa 24 esitään maapaine maanalaista muuria vasten käytettäessä Leca® kevytsoraa täyteaineena ja ilman kevytsoratäyttöä. Kuvassa näkyy merkittävä muuriin kohdistuvan maapaineen pieneneminen. Tämä pieneneminen vähentää murtumien tai muiden rakenteen vaurioiden riskiä.

Maapaine tukimuuria vasten

Jos tukimuuri on ositettu, se voi ragoida eri tavalla siihen kohdistuviin kuormituksiin. Ositettu muuri voi myötää alaosistaan ositetun rakenteen takia. Yhdistelmä Leca® kevytsoraa maavahvistuksen kanssa antaa hyvän ratkaisun kevyelle vastatäytölle. Tämä mahdollistaa korkeammat rakenteet ilman puutteita turvallisuudessa.

Kuva 25

Kuvassa 25 esitään maapaine tukimuuria vasten käytettäessä Leca® kevytsoraa täyteaineena ja ilman kevytsoratäyttöä. Esitetty maapaineen pieneneminen on merkitsevä perinteisiin täytemateriaaleihin verrattuna. Tämä mahdollistaa kevyemmän rakentamisen ja tekee siitä kustannustehokasta.

Maapaine siltarakenteita ja pilareita vasten

Kuva 26

Kuvassa 26 esitään maapaine siltararenteita ja pilareita vasten käytettäessä Leca® kevytsoraa täyteaineena ja ilman kevytsoratäyttöä.