Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Perushuomioita painumat

Käytettäessä Leca® kevytsoraa painumien vähentämiseksi tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:

  1. Kuinka suuren kuormituksen perusrakenne pystyy kantamaan ilman painumariskiä
  2. Kuinka suuri painumisen määrä on hyväksyttävää?
  3. Kuinka suuri epätasainen painuma voidaan hyväksyä?
  4. Mille ajalle painumat lasketaan?
  5. Miten pohjaveden taso vaihtelee?
  6. Onko olemassa riski, että Leca®- kevytsora nousee?