Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Perusratkaisuja painumat

Leca® kevytsoran kykyä vähentää painumista aiheuttavaa kuormitusta käytetään usein kuten alla on kuvattu.

Kuva 1

Tiepenger, vaakatasoinen pohjarakenne, arvioitu kuormitus ja painumakäyrä laskettuna ilman Leca® kevytsoraa ja Leca® kevytsoralla.

Kuva 2

Tiepenger, kalteva pohjarakenne, arvioitu kuormitus ja painumakäyrä laskettuna ilman Leca®-kevytsoraa ja Leca® kevytsoralla.

Kuva 3

Rautatiepenger, vaakatasoinen pohjarakenne, arvioitu kuormitus- ja painumakäyrä Leca® kevytsoralla ja LLP:llä.

Huom. LLP:llä tehty rakennus tarkoittaa pienempää painolastia ja kevyempää täyttöä. Tämä vähentää kaivantojen ja/tai kevyen täytön tarvetta.

3 a Leca® kevytsoralla
3 b LLP:llä

Kuva 4

Sillan maatuki, vaakatasoinen perisrakenne, arvioitu kuormitus- ja painumakäyrä Leca® kevytsoralla ja LLP:llä.

Huom. LLP:llä tehty rakenne tarkoittaa pienempää painolastia ja kevyempää täyttöä. Tämä vähentää kaivantojen ja/tai kevyen täytön tarvetta.

4 a Leca® kevytsoralla
4 b Leca® kevytsoralla ja LLP:llä

Kuva 5

Kevennysperustus, esimerkki rakennuksen pohjalaatasta, arvioitu kuormitus ja painuma laskettuna Leca® kevytsoralle.

Huom. Huomioi, että vähäisempi painuminen vähentää rakenteisiin kohdistuvaa rasitusta. Tämä tuo säästöjä esim. betonilaattojen mitoituksessa ja raudoituksessa.