Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Stabiliteetti

Leca®-kevytsora soveltuu erinomaisesti vakausongelmien ratkaisemiseen. Vakaus on on-gelma, joka esiintyy usein aluilla, joiden maaolosuhteet ovat vaikeat. Nämä ongelmat voidaan ratkaista käyttämällä Leca® kevytsoraa täyttömateriaalina. Sen kevyt paino vähentää lisäkuormitusta alustassa, joka voi näin pitää yllä riittävää vakautta.