Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Khk-ääneneristys-laskin

Khk-ääneneristys-laskimen lähtökohtana on se, että se vapauttaa käyttäjän työläästä laskentatyöstä. Laskenta perustuu kuitenkin uuteen laskentamalliin ja sen käyttö tuo enemmän läpinäkyvyyttä ääneneristyksen laskentaan. Jokaista äänen läpäisytapaa vastaa sivueristys-luku. Tällä tavalla on mahdollista saada selville jokaisen läpäisytavan tai yksittäisen rakennuselementin osuus koko äänenläpäisystä. Äänenläpäisyn heikot kohdat voidaan siten huomata ja välttää jo suunnitteluvaiheessa.

Khk-ääneneristys-laskin antaa mahdollisuuden verrata nopeasti ja helposti erilaisia suunnitelmavaihtoehtoja ja se soveltuu siksi erityisesti rakennusten akustiseen esisuunnitteluun. Ohjelma on suunniteltu siten, että se antaa mahdollisemman suuren läpinäkyvyyden koskien erilaisia laskentavaiheita sekä tulosten ymmärtämistä. Siksi on mahdollista nähdä laskennan aikana myös kaikki välitulokset. Laskennassa on mahdollista käyttää rakennekirjastoa (DB), joka sisältää sekä yleisimmät rakenteet (kevyet ja massiiviset) että Saint-Gobain Weber Oy Ab:n omat seinärakenteet.

Lähtöarvojen lisäksi on myös mahdollista muokata kaikkia välituloksia manuaalisesti. Tämän ansiosta laskentaennusteessa on mahdollista ottaa huomioon myös tuloksia yleisistä tiettyjä rakennusaineita tai rakenteita koskevista rakennustoiminnan valvonnan tarkastustodistuksista.

Huoneiden välisen ääneneristyksen laskenta tehdään arvioitujen ilmaääneneristyslukujen avulla Euroopan DIN EN 12354-1:n (”Rakennusakustiikka – Rakennusten akustisten ominaisuuksien laskenta rakennuselementtien ominaisuuksista painotetun ilmaääneneristysluvun kautta – Osa 1: Huoneiden välinen ilmaääneneristys”) mukaisesti. 

Kaksirunkoisten talojen välisten seinien ääneneristys lasketaan yksinkertaistetulla mallilla [1] ja [2] tai DIN 4109-2 [3]:n mallin mukaisesti.

Askelääneneristyksen laskenta perustuu DIN EN 12354-2:n tai DIN 4109-2 [3]:n malliin. 

Laskenta perustuu uusimpiin tieteellisiin tutkimuksiin. On kuitenkin otettava huomioon, että jatkuvan standardointiprosessin aikana mahdollisesti tehdään päätöksiä, jotka eivät vielä sisälly ohjelmaan. Tämä koskee esim. mahdollisia turvallisuuslisiä (mittavaroja) ja lopullisia päätöksiä käytettävistä syötteistä.

Version 5.05 päivitetyt ominaisuudet:

  • Ääneneristävyys voidaan laskea vaaka- ja pystysuuntaisena rakenteena (erikseen)
  • Δ Rw:n integroiminen C ja Ctr-suureiden laskentaan
  • Verhousrakenteiden laskentaa on helpotettu - aiemmin parannuslukua jouduttiin syöttämään resonanssitaajuusmuodossa, uudessa ohjelmassa voidaan parametri syöttää Δ Rw -muodossa
  • Spektrinsovitustermiominaisuus lisätty
  • Raporttitulostusta parannettu, raportin yhdistäminen mahdollista
  • Ohjelmaan integroitu dB-laskin, jolla voidaan laskea komponenttien yhteisvaikutusta
  • Kuvan automaattinen kääntäminen
  • Komponenttien syöttäminen mittakaavassa
  • Yksittäiset rakenneosat voidaan syöttää väreinä

Laskimen asennus

Jos olet kiinnostunut Khk-ääneneristyslaskimesta, täytä allaoleva lomake ja lähetä se meille. Saat latauslinkin ja ohjeet ohjelman asentamisesta työasemallesi. Antamiesi tietojen avulla voimme toimittaa sinulle laskinta koskevia päivityksia ja uutisia.

Laskimen käyttöohje

Voit tutustua sovellukseen lataamalla käyttöohje aineistopankistamme.

Lataa Khk-laskimen käyttöohje

Laskimen tilaus