Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec Injektointiepoksi

weber.tec Injektointiepoksi
weber.tec Injektointiepoksi

Tuotteen edut

  • SILKO-hyväksytty
  • Alhainen viskositeetti
  • Hyvä tunkeutuvuus
  • Hyvä kemikaalien kesto
  • Korkea puristus- ja taivutusvetolujuus

2-komponenttinen liuotinvapaa injektointiepoksi, jolla voidaan korjata rakenteissa esiintyviä yksittäisiä halkeamia betonissa tai muissa kiviaineisissa materiaaleissa. Soveltuu käytettäväksi sekä vaaka- että pystypinnoilla ulko- ja sisätiloissa .

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Betonirakenteiden halkeamien injektointi; palauttaa halkeillun rakenteen lujuuden alkuperäiselle tasolle. Voidaan käyttää myös betonipintojen impregnointiin korroosiosuojaksi. Voidaan käyttää myös kosteissa ympäristöissä. Soveltuu myös kopolaattojen injektointiin sekä alustastaan irronneiden pintabetonivalujen injektointiin.

Menekki

-

Tuotehyväksynnät

  • CE

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Sekoitussuhde Osa A: Osa B 3 : 1 tilavuus-osissa.
Käyttölämpötila min. +10 °C
Käyttöaika 80 min (+25 °C)
Kovettumisaika: Normaali käyttö

Täysin kovettunut:
16 vrk (+10 °C)
7 vrk (+20 °C)

Vetolujuus 28 vrk n. 60 N/mm² (EN ISO 527)
Puristuslujuus 28 vrk n. 100 N/mm² (EN ISO 604)
Taivutusvetolujuus 28 vrk n. 99 N/mm² (EN ISO 527)
Tiheys 1,05 g/ml (+20 °C)
Viskositeetti 100-150 mPas (+20 °C)
Värisävy Kellertävä neste
Säilyvyysaika n. 24 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva ja lämmin +5...+30 °C hyvin tuuletettu tila, suoralta auringonvalolta suojattuna). Ei saa jäätyä.
Pakkaus 1000 ml (750 ml perusosa A + 250 ml kovetinosa B) peltipurkki.
Tuotehyväksynnät CE

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Betonirakenteiden halkeamien injektointi; palauttaa halkeillun rakenteen lujuuden alkuperäiselle tasolle. Voidaan käyttää myös betonipintojen impregnointiin korroosiosuojaksi. Voidaan käyttää myös kosteissa ympäristöissä. Soveltuu myös kopolaattojen injektointiin sekä alustastaan irronneiden pintabetonivalujen injektointiin.

Sekoitus

Ennen työn aloittamista injektointiepoksia mitataan ja sekoitetaan vain injektointityössä tarvittava määrä. Tuotetta sekoitetaan huolellisesti (koneellinen sekoitus), kunnes massa on homogeenista. Sekoittamiseen tulee käyttää tuotteen omaa tai muuta metalliastiaa. Kovettumisvaiheessa epoksi kehittää voimakkaasti reaktiolämpöä. Jos astiaan jää kovettuvaa tuotetta, tulee astia siirtää ilmastoituun tilaan erilleen palavista tai sulavista materiaaleista eikä kantta saa sulkea ennen kuin tuote on kokonaan kovettunut. Pienempiä eriä sekoitettaessa komponentit mitataan tilavuusosissa (kts. tuotekuvaus), sekoitussuhdetta ei saa muuttaa. Tuotetta tulee käyttää valvotuissa olosuhteissa.

Työohjeet

Voidaan levittää vaakapinnoille annostelukannua apuna käyttäen tai juottamalla injektointiepoksia ohuena nauhana suoraan purkista halkeamaan. Leveisiin eli yli 1,0 mm suuruisiin halkeamiin betonilattiassa on suositeltua levittää weber.tec Kvartsihiekkaa suoraan halkeamaan ennen injektointityön aloittamista. Pystyrakenteissa olevat halkeamat injektoidaan weber.tec PU-paksuntimella jäykistetyllä Injektointiepoksilla. Työ suoritetaan esim. weber.tec Injektointiprässillä injektointitulppien kautta. Tarkemmat työohjeet löytyvät www.e-weber.fi -sivujen ratkaisukuvauksista sekä esitteestä 8-15 "Weberin ratkaisut sisäilmakorjauksiin".

Huom!

Epoksituotteita käsiteltäessä tulee huomioida Työterveyslaitoksen epoksitöihin liittyvät ohjeistukset ja turvallisuusmääräykset. Oikea ja riittävä suojavarustus on tärkeää. Käsittelyn jälkeen työkalut puhdistetaan esim. asetonilla tai ksyleenillä. Kovettunut injektointiepoksi on poistettavissa vain mekaanisesti.

Jos käytön jälkeen metalliastiaan jää reagoimatonta tuotetta, se voidaan kaataa ulkona kiviainespinnalle. Kovettunut tuote voidaan hävittää asianmukaisin menetelmin.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910031107 1000 ml Peltipurkki (sisältää perusosan A ja kovetinosan B) 200