Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Sisäpintojen huoltomaalaus

Ratkaisun edut

  • Vähentää epäpuhtauksien auheuttamia hajuhaittoja
  • Tarttuu hyvin alustaan
  • Hyvä vesihöyrynläpäisevyys
  • Kustannustehokas ratkaisu

Ratkaisuun liittyvät tuotteet

  1. weber.tec 1020
  2. webervetonit SilcoMaali

Kiviaineisten vanhojen likaantuneiden sisäpintojen huoltomaalaus. Soveltuu myös kipsilevypinnoille ja vanhoille tasoitepintaisille ruiskukatoille.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Huokoisiin kiviainespintoihin on saattanut imeytyä nikotiinia, nokea, tussia, öljyä tai vettä, joka tulee näkyville tahroina myös huoltomaalauksen läpi. weber.tec 1020 Tiivistyspohjuste estää tehokkaasti hajuja ja muita ilman epäpuhtauksia kulkeutumasta huoneilmaan. Myös värjäytymien läpilyöntiriskiä voi huomattavasti vähentää käyttämällä huoltomaalauksen yhteydessä weber.tec 1020 Tiivistyspohjustetta.

Dokumentit

Työohjeet

Käyttökohteet

Huokoisiin kiviainespintoihin on saattanut imeytyä nikotiinia, nokea, tussia, öljyä tai vettä, joka tulee näkyville tahroina myös huoltomaalauksen läpi. weber.tec 1020 Tiivistyspohjuste estää tehokkaasti hajuja ja muita ilman epäpuhtauksia kulkeutumasta huoneilmaan. Myös värjäytymien läpilyöntiriskiä voi huomattavasti vähentää käyttämällä huoltomaalauksen yhteydessä weber.tec 1020 Tiivistyspohjustetta.

Työohjeet

Käsiteltävät pinnat (seinä / katto) puhdistetaan liasta ja pölystä. Kaikki epäpuhtaudet ja heikosti alustassaan kiinni olevat vanhat pinnoitteet tai maalit tulee poistaa huolellisesti. Tämän jälkeen pinnat maalataan weber.tec 1020 Tiivistyspohjusteella (akryylipohjainen tuote) tuotekortin ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa pinnat tasoitetaan alusmateriaalin kanssa yhteensopivilla Weberin laasteilla tai tasoitteilla, kuten esim. L (pohjatasoite) ja LR+ (pintatasoite). Pintamaalaus tehdään weber.vetonit SilcoMaalilla tai weber.vetonit SilikaattiMaalilla tasoitteen kuivuttua tuotekortin ohjeiden mukaisesti.

Huom!

Vanhat tasoitepintaiset ruiskukatot voidaan helposti huoltaa tällä ratkaisulla ja se soveltuu myös kipsilevypinnoille. Vaikka ratkaisu vähentää huomattavasti epäpuhtauksien aiheuttamia hajuhaittoja, se ei ole vesihöyrylle tiivis mahdollistaen rakenteiden kuivumisen. Ei suositella käytettäväksi märkätiloissa.

Vaihtoehtoiset tuotteet

weber.vetonit SilikaattiMaali