Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Mahdollinen ratkaisu

Erilaisten sisäilmaongelmien korjaukseen soveltuvat Weberin korjausratkaisut löytyvät oheisesta taulukosta. Ensimmäisellä välilehdellä ovat suosittelemamme ratkaisut ja toisella mahdolliset ratkaisut. Lopullisen valinnan tekee rakennesuunnittelija.

Ongelma

Mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot

Maaperästä maanvaraisen alapohjan läpi sisäilmaan nouseva kosteus

Haitta-aineiden kapselointi ja tiivistysratkaisu (lattia)

Maaperästä maanvaraisen lattian läpi sisäilmaan nousevat kaasumaiset haitta-aineet

Maaperästä kellarin seinän läpi sisälle siirtyvät kosteus ja suolat

Haitta-aineiden kapselointi ja tiivistysratkaisu (seinä ja katto)

Maaperästä kellarin seinän läpi sisäilmaan siirtyvä kosteus

Haitta-aineiden kapselointi ja tiivistysratkaisu (seinä ja katto)

Maaperästä kellarin seinän läpi sisäilmaan siirtyvät kaasumaiset haitta-aineet

Perustuksista seinään tai maanvaraiseen alapohjaan nouseva kosteus

Ryömintätilaisen alapohjan ilmatilan liian korkea kosteus ja homeenkasvu

Haitta-aineiden kapselointi ja tiivistysratkaisu (lattia)
Tuulettuva lattiaratkaisu Platon Multi-levyillä
Perustusten ja kellareiden ulkopuolinen korjaus

Ilmaa vasten olevan kivirakenteisen ulkoseinän läpi sisäilmaan siirtyvä kosteus

Weber suolankeräysrappaus
Seinän vesihöyryavoin pinnoitus lämmöneristyslaastilla

Välipohjarakenteen pilaantunut täyttömateriaali

Pilaantunut lattiapinnoite tai liimakerros

Liian kostea betonilaatta

Haitta-aineiden kapselointi ja tiivistysratkaisu (lattia)
Betonilaatan alkalisen kosteuden aiheuttamien vaurioiden estäminen

Likaantuneet tai haisevat, kivi- tai levyrakenteiset sisäpinnat

Ulkoseinän puutteellinen lämmöneristys, kylmyys tai veto