Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jatkuva kehittyminen

Saint-Gobain Weber Oy Ab:n toiminnan keskeinen periaate on kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja palveluitaan asiakkaiden tarpeiden ratkaisemiseksi. Suomessa tapahtuvan tuotekehityksen, valmistuksen, logistiikan sekä myynnin ja markkinoinnin lisäksi Weberillä on käytössä Saint-Gobainin kansainväliset resurssit ja osaaminen. Kaikessa toiminnassa noudatetaan jatkuvan parantamisen ja tuotteiden korkean laadun periaatetta. Parhaan mahdollisen laadun takaamiseksi kehitetään jatkuvasti tuotantolaitoksia ja toimintaprosesseja.Esimerkkejä

Laatusertifikaatti

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt sertifikaatin, joka varmentaa, että organisaation Saint-Gobain Weber Oy Ab:n laatujärjestelmä täyttää standardin ISO 9001:2008 vaatimukset.

Laatusertifikaatti

Uudet innovatiiviset tuotteet

Esimerkkejä uusista innovatiivista tuotteista ovat energiatehokas eristerappausjärjestelmä MonoRoc EE, Litex- märkätilajärjestelmä ja kokonaan uudistettu Leca- harkkovalikoima.

Tuotteiden testaus

Tuotteiden tasainen laatu varmistetaan jatkuvalla, tarkastetulla laadunvalvonnalla. Uudet tuotteet testataan aina niin, että ne varmasti soveltuvat Suomen olosuhteisiin. Esimerkiksi julkisivutuotteet on testattu Paraisten laboratoriossa 100 kierroksen jäädytys-sulatuskokeella, mikä on moninkertainen rasitus eurooppalaiseen vaatimustasoon verrattuna.

Paikalliset tehtaat

Weberin tuotteet valmistetaan lähes kokonaan Suomessa yhdeksällä eri tehtaalla. Kaikilla tehdaspaikkakunnilla toiminnan taustalla on pitkäaikainen teollinen perinne. Esimerkki tuotannon jatkuvasta kehittämisestä on Oittiin investoitu Suomen nykyaikaisin Leca- harkkotehdas.

Lue lisää.