Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Terveellinen ja viihtyisä elinympäristö

Terveellisen sisäilmaston tärkeimpiä tekijöitä ovat oikeat materiaalivalinnat, kosteuden hallinta ja toimiva ilmanvaihto. Ilman laadun varmistamiseksi sisäpinnoilla käytetään päästöluokkaan M1 luokiteltuja materiaaleja. Viihtyisään asuin- ja työympäristöön kuuluu myös miellyttävät lämpö- ja ääniolosuhteet sekä esteettiset arvot, jotka otetaan huomioon rakenteiden suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa.Esimerkkejä

M1 luokitus

Sisäpinnoilla käytettävät tuotteemme on luokiteltu Sisäilmasto ry:n laatimien luokitusohjeiden mukaan parhaaseen luokkaan.

Kosteuden hallinta

MoistureCalc on uusi työkalu kosteuden hallintaan.
Ohjelman tavoitteena on lattian päällystettävyyden arviointi, muuttujina ovat lattiatasoitteet, sisäilmasto (kosteus ja lämpötila) sekä lattianpäällyste tai -päällysteet. Ohjelma laskee Weberin lattiatasoitteiden kuivumisen eri olosuhteissa.

Kosteuden hallinta laskuri

Comfort- lämpölattia

Nopeasti reagoivalla kerroksellisella lämpölattialla saadaan asuintiloihin ihanteelliset lämpötilaolosuhteet ja lattiapinnoitteesta riippumatta vaatimukset täyttävä askelääneneristys.