Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Plaano-lattialla paljon etuja pientalon ala- ja välipohjissa


CASE: Plaano-lattialla paljon etuja pientalon ala- ja välipohjissa

Jarkko Peltola valitsi rakennusalan ammattilaisena Länsi-Pakilaan valmistuvan pientalonsa alapohjaratkaisuksi Weberin Plaano-lattian. Itsestään levittyvän ja nopeasti kuivuvan tasoitteen paksuudeksi riittää noin puolet betonilaatan paksuudesta, jolloin lattialämmitys reagoi nopeasti ulkolämpötilan vaihteluihin ja rakenne kuivuu jopa kuukausia nopeammin ilman pelkoa kosteusriskeistä.

Laatua ja mukavuutta nopeasti ja taloudellisesti

Serrasorte Oy:n toimitusjohtaja, rakennusinsinööri Jarkko Peltola rakentaa Elontielle Helsingin Länsi-Pakilaan nykyaikaista puolitoistakerroksista pientaloa, jonka asumismukavuus on varmistettu muun muassa erinomaisella energiatehokkuudella ja lattialämmityksellä. Arkkitehti Eero Korhosen suunnitelmaa on muokattu jonkin verran Jukka-talon toteutukseen sopivaksi. Talotoimitukseen sisältymättömät työt toteutetaan hartiapankilla.

Pinta-alaltaan 83 m2:n talossa yläkerran matalampaa tilaa ei lasketa huoneistoneliöihin. Pientalo ei tule heti Peltolan nelihenkisen perheen käyttöön, vaan talon valmistuttua se vuokrataan ja lapset saavat sen käyttöönsä kasvettuaan sopivaan ikään.

Rakennusalalla toimiva Jarkko Peltola valitsi aiempien kokemustensa pohjalta alapohjaan Weberin pumpattavalla ja itsestään tasoittuvalla Plaano-tasoitteella sekä sen yhteydessä käytettävällä Comfort Lite -lämpöeristeellä toteutettavan lämpölattian.

“Weberin Comfort-lattiaratkaisun valintaan oli monta syytä, joista tärkeimpiä olivat aiemmat hyvät kokemukseni Plaanon ominaisuuksista varsinkin korjausrakentamisen puolelta. Tasoitelattiaan liittyvät aputyöt ovat merkittävästi pienemmät kuin betonilattiassa, ja betonin hitaaseen kuivumiseen, jälkitöihin ja halkeiluun liittyvät riskit on voitu Plaano-lattiassa minimoida ja välttää”, Jarkko Peltola sanoo.

Pumpattavan Plaano-laatan paksuudeksi riittää sen betonia huomattavasti parempien lujuus- ja muiden ominaisuuksien ansiosta Peltolan rakentamassa pientalossa vain 40 mm, kun betonilaatan paksuus on tyypillisesti ainakin 80 mm.


Asumismukavin lämpölattia

Plaano-laatan ja 30 mm:n paksuisen Comfort Lite -lämpöeristeen alla on lämmöneristyksenä peräti 350 mm polystyreeniä. Eristeessä on grafiittia, jolla saavutetaan parempi puristuslujuus ja painumien hallinta kuin tavallisella styroksilla näin paksussa eristekerroksessa.

“Kun lattiapinnoitteen alla oleva lattialaatta on Plaanoa käytettäessä huomattavasti betonilaattaa ohuempi ja alapuolella on tehokas lämmöneriste, lattialämmitys reagoi ulkolämpötilan muutoksiin paljon nopeammin ja asumismukavuus pysyy säiden vaihdellessa korkeana”, Jarkko Peltola sanoo.

Peltola on kuullut rakennusalalla monesti siitä, millaisia ongelmia betonilaatan nurkkakohtien käyristyminen on voinut kelluvissa lattiarakenteissa aiheuttaa, kun paksun rakenteen eri osissa kuivumisnopeus ja samalla kutistumat ja halkeilut voivat vaihdella huomattavasti. Kuituvahvistetussa ja haihtumisen sijaan pääosin kemialliseen kuivumisprosessiin perustuvassa Plaano-lattiassa käyristymistä ei tapahdu.

“Plaano toimii tässäkin suhteessa mallikkaammin, koska näitä käyristymisongelmia ei ole.”

Jarkko Peltola valitsi lattialämmityksen sen tuoman asumismukavuuden vuoksi.

“Aluksi harkitsimme lattiaan myös suoraa sähkölämmityskaapelia, mutta päädyimme vesikiertoiseen lattialämmitykseen, koska se tarjoaa lämmitysmuotoon enemmän vaihtoehtoja. Lämmönlähteenä on ilmavesilämpöpumppu”, Peltola kertoo.


Tasaiset lattiat vaivattomasti

Yhteistyö Weberin kanssa Plaano-lattian toteutuksessa sujui Peltolan mukaan erinomaisesti.

“Kokonaisuus oli Weberissä Esko Koskisella ja hänen työtovereillaan loistavasti hallinnassa. Sain Weberiltä tarkat tiedot tarvikkeista ja määristä valmiiksi. Yhteyshenkilönä toiminut Jarmo Hosio neuvoi puhelimitse ja kävi työmaalla pari kertaa ja antoi hyvät ohjeet.”

Itsestään tasoittuvalla pumpattavalla Plaano-tasoitteella saadaan nopeasti erittäin suora ja tasainen alusta lattiapinnoitteelle. Rakennusalan ammattilaisena Peltola korostaa valmistelevien työvaiheiden tärkeyttä.

“Alustan on oltava tiivis eikä mitään reikiä saa jäädä, koska Plaano on hyvin juoksevaa. Koska Plaano on itsestään tasoittuvaa, märkätilojen rajaus on myös mietittävä huolellisesti niin, että ne voidaan tehdä erikseen jälkeenpäin. Itse pumppaustyö on niin nopeatempoinen, ettei siihen jää enää mitään mietintäaikaa”, Jarkko Peltola muistuttaa.

Peltola teki valmistelevat työt omin voimin yhdessä putkimiehen kanssa.

“Weberin oma porukka kävi pumppaamassa Plaanon uudella pumppuautolla, joka tuo mukanaan sekä veden että jauhon. Se toimi kuin ajatus. Työ oli valmis alle kahdessa tunnissa”, Jarkko Peltola sanoo.


Laatua ja tehokkuutta

Aluepäällikkö Jarmo Hosio Weberiltä kertoo, että Plaanon käyttö on yleistynyt pientaloissa nopeimmin välipohjissa.

“Plaanolla voidaan toteuttaa kätevästi pintalaatta ja lattialämmitys myös kevytrakenteiseen välipohjaan. Kelluva laatta parantaa samalla myös merkittävästi välipohjan askelääneneristävyyttä. Plaano tarjoaa sekä ala- että välipohjiin huomattavasti helpomman ja nopeammin kuivuvan ratkaisun kuin paikalla valettava betoninen pintalaatta”, Jarmo Hosio sanoo.

“Jarkko Peltolan pientalossa varsinainen pumppaus kesti vain noin tunnin. Jos laatta olisi valettu betonista, työ olisi vienyt ihan täyden päivän. Kuivumisajassa säästyy betonilaattaan verrattuna kuukausia”, Hosio toteaa.

“Viime vuosina ilman suhteellinen kosteus on ollut monesti kesällä ja alkusyksystä niin korkea, että paksun betonilaatan kuivuminen on ollut erittäin hidasta, kun maalikaan ei ole tahtonut kuivua puun päälle”, Hosio sanoo.

Hän muistuttaa, että Plaanon käytöllä säästytään myös betonilaatan jälkikäteen vaatimilta oikaisuilta, kun pinnasta tulee kerralla suora. Tasainen alusta nopeuttaa myös lattiapinnoitteiden asennusta.

Rakentaminen nopeutuu ja tehostuu siten montaa kautta, kun aikaa ja vaivaa säästyy. Samalla myös lopputuloksen esteettinen ja tekninen laatu ja asumisviihtyvyys paranevat, kun lattiat ovat silmällekin suorat eikä esimerkiksi parketti tai laminaatti narise ja notku.

Ammattirakentamisen edut pientaloihin

Pientaloissa nykyisin hyvin yleisen lattialämmityksen yhteydessä betonilaattaa selvästi ohuemman Plaano-laatan nopeampi reagointi lämmöntarpeen muuttuessa on myös merkittävä asumisviihtyvyyttä parantava etu.

Weberin Plaano-lattian nopea ja tehokas kuivuminen sekä matala-alkalisuus varmistavat terveellisen ja turvallisen asumisen ilman pelkoa kosteusriskeistä.

Jarkko Peltolan tavoin Jarmo Hosio korostaa valmistelevien työvaiheiden ja huolellisen suunnittelun merkitystä.

“Esimerkiksi korkomaailma on mietittävä huolella etukäteen, koska 25 mm:n esteettömyysvaatimuksesta ollaan ainakin Etelä-Suomessa hyvin tarkkoja. Huolellisesti suunniteltuna ja toteutettuna Plaanolla saavutetaan pientalorakentamisessa hyvin monia etuja aivan samalla tavalla kuin ammattimaisessa rakentamisessa, jossa Plaanoa on käytetty yleisesti jo pitkään”, Hosio sanoo.