Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Rapattu Kahi Facade -julkisivun työohje

Tämä työohje on lyhennelmä ohjeesta 4-33E Kahi talot ja väliseinät, Suunnittelu- ja työohje. Tutustu tähän ohjeeseen ennen työn aloittamista.

Tarve

Kahi Facade -harkot ja -kaksikerrosrappaus on kustannustehokas tapa toteuttaa rapattava, kiviaineinen ja tuulettuva julkisivu niin kerros- kuin pientaloonkin.


Ratkaisu

Ensimmäisen harkkokerroksen vaakasauma muurataan yleensä muurauslaastilla, (webervetonit ML 5 M100/600 Muurauslaasti) tai webervetonit ML Leca-laastilla bitumikermikaistan päältä, jotta lähtö saadaan oikeaan korkeuteen ja täysin suoraksi. Tarvittaessa muuraus tehdään matalalla H=98 mm harkolla tai tiilellä.

Alimmasta harkko- tai tiilikerroksesta jätetään vähintään joka kolmas pystysauma auki. Tuuletusrakojen leveytenä on käytettävä vähintään 15 mm ja korkeutena 85 mm.

Seinä saadaan oikealle paikalle ja suoraksi normaaliin tapaan muurausjohteiden, linjalankojen ja vesivaa'an avulla. Ohutsaumalaasti levitetään tähän tarkoitukseen kehitetyllä muurauskelkalla, kastelukannulla tai hammastetulla laastikauhalla.  

Aukkojen pielet ja ulkonurkat saadaan suoriksi kääntämällä harkon naarasponttipuolta aukkoon tai ulkonurkkaan päin. Tarvittava tasaussauma tehdään jättämällä 15–20 mm:n pystysauma auki, joka täytetään muuraustyön yhteydessä esim. muurauslaastilla. Näkyviin jäävä naaraspontti voidaan täyttää muuraustyön yhteydessä esim. webervetonit OL 15 Ohutsaumalaastilla.  

Harkot muurataan noin 2 mm:n saumapaksuudella. Laastina käytetään tähän tarkoitukseen kehitettyä webervetonit OL 15 Ohutsaumalaastia tai talviolosuhteissa OL 15 P Pakkasohutsaumalaastia.

Kutistumarautoina käytetään joko tikasrautoja BI 37R tai rst harjateräksiä. Tarkemmat työohjeet on esitetty ohjeessa 6–80 Kahi Facade -harkkojulkisivun suunnittelu- ja työohje.

Kahi Facade -kuorimuuraus sidotaan runkoon muuraussiteiden avulla. Muuraussiteinä voidaan käyttää normaaleja 4 mm paksuja rst-siteitä. Kiinnitys runkoon voidaan tehdä joko ennen kuorimuurausta tai sen aikana.

Side kiinnitetään kuorimuuraukseen poistamalla Facade-harkon yläpinnassa oleva ohut kannas siteen kohdalta esim. muurarinvasaralla tai kulmahiomakoneella. Tämän jälkeen siteen pää taivutetaan harkon keskellä olevaan, pituussuuntaiseen uraan. Ura peitetään siteen kohdalta laastilla. Muuraussiteitä asennetaan seinäpinnalle rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti.

Muovinen aluslevy asennetaan villaprikan aluslevynä antamaan villaprikalle lisää pinta-alaa. Muovinen aluslevy estää villapinnan rikkoontumisen käytettäessä kantikasta villaprikkaa.

Kuusi metriä korkeimmissa kuorimuureissa on käytettävä sellaista sidetyyppiä, jolla on riittävä liikevara (pystysuuntaisen liikkeen sallivia siteitä). Muuraussiteet sijoitetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti.  Muuraussiteet asennetaan ulospäin kalteviksi siten, etteivät ne johda vettä sisään seinärakenteeseen.

Aukon ylitys käy kätevästi valmiin aukonylityspalkin avulla. Kun aukot ylitetään Kahi-väliseinäpalkilla VHR/VH tai -runkopalkilla RH, ei tarvita väliaikaisia tukia. Jos aukot ylitetään kevyillä Kahi MKH MT- tai NKH NT Tiilipalkilla, on tiilipalkki tuettava noin metrin välein kunnes aukon yläpuolisessa muurauksessa käytettävä laasti on kovettunut.

Liikuntasaumat sijoitetaan kohtiin joissa halkeaman syntyminen on todennäköistä, kuten nurkkiin, erkkereihin, julkisivujen suurien korkeus-/ jäykkyyserojen kohdalle, aukkojen kohdalle, erilaisten kannatustapojen kohdalle, perustusten porrastuksiin ja perustusten liikuntasaumojen kohdille. Liikuntasaumojen tarpeen määrittää rakennesuunnittelija.  

Pohjarappaus tehdään vähintään kahtena kerroksena samalla laastilla. Lämpimissä ja kuivissa olosuhteissa alusta kostutetaan muutamia tunteja ennen rappaustyötä. Laasti sekoitetaan tuotteen ohjeiden mukaisesti ja levitetään laastiruiskulla tai käsin teräslastalla 4–10 mm kerrokseksi.

Tuore pohjarappauspinta tasataan. Toinen rappauskerros levitetään, kun edellinen kerros on riittävästi sitoutunut. Laastikerrosten yhteenlaskettu paksuus on keskimäärin 8–15 mm. Jos julkisivu maalataan, toinen rappauskerros voidaan 0,5–2 tunnin kuluttua viimeistellä pehmeällä superloni- tai solukumilatalla ja pienellä määrällä vettä.

Rappaustyötä helpottamaan voidaan käyttää lisätarvikkeina ohjureita, jotka kiinnitetään alustaan laastilla tai mekaanisesti ennen pohjarappausta. Aloituslista kiinnitetään webervetonit 410 Ohutrappauslaastilla.

Kulmaprofiili asennetaan samalla tavalla kuin aloituslista. Aukkojen ylityksissä käytettävien palkkien päiden kohdalle asennetaan weber Lasikuituverkosta leikatut vahvikkeet. Vahvikkeet asennetaan ensimmäiseen tuoreeseen rappauskerrokseen. Vahvikkeiden kooksi suositellaan 500 mm x 500 mm ja vahvikkeet asennetaan niin että ne peittävät koko palkin pään.  

Tasaisen värisävyn varmistamiseksi ja sadeveden kulkeutumisen estämiseksi alusta pohjustetaan weber SilcoMaalilla ennen pintarappausta. Maalin kuivumisaika ennen pinnoitusta on vähintään 12 tuntia, mutta roiskepintainen pinnoitus voidaan tehdä heti pohjustuksen jälkeen.

 

SilcoPinnoite levitetään teräsliipillä, tasoituslastalla tai koneellisesti ruiskuttamalla. Pinta viimeistellään hiertämällä 2 mm:n vahvuisella leikkaavalla muovi- tai teräshiertimellä. Ylimääräisen laastin voi poistaa vetämällä muovi- tai teräshierrintä teräsliippiä vasten. Työsaumat tehdään teipillä rajaamalla ja puskusaumaan jatkamalla.


Ratkaisu sisältää seuraavat Weberin tuotteet

Perusratkaisu

Rapattu Kahi Facade -julkisivu

Kahi-runko sekä Kahi Facade -harkot rapattuna Weberin kaksikerrosrappauksella on kustannustehokas tapa toteuttaa ilmaraollinen julkisivurakenne kerrostaloihin.

Kahi Runkopontti

300x130x198

Kahi Facade 130

300x130x198

Kahi Facade 85

300x85x198

weber 3032

Aloituslista

webervetonit 410

Ohutrappauslaasti

weber 3305

Kulmaprofiili

weber 3712

Ikkunaprofiili 9 mm