Weber Saint-Gobain - Official website of the company

SerpoRoc- ja MonoRoc-eristerappaus työohje

Nämä työohjeet koskevat MonoRoc- ja SerpoRoc-eristerappauksien tekemistä.

Tarve

MonoRoc- ja SerpoRoc-eristerappauksien työtapa on pääasin samanlainen, mutta käytetyt rappaustuotteet ovat kummasakin eristerappausratkaisussa erilaiset.


Ratkaisu

Ennen kiinnikkeiden ja eristeiden asennusta varmistetaan, että alustan suoruusvaatimukset täyttyvät. Yleensä alustan suoruuden on vastattava tasaisuusluokkaa 3 (± 7 mm / 2 m, BY 46).  Yli 10 mm:n syvyiset ja pinta-alaltaan 0,5 - 1,0 m²:n suuruiset epätasaisuudet rappausalustassa oikaistaan. Yli 20 mm:n oikaisuissa on käytettävä verkotusta.

Kaikki työtä haittaavat esteet seinän vierustalta ja työn kohteena olevalta seinältä poistetaan ennen töiden aloittamista. Rappaustyöstä pidetään työmaapäiväkirjaa. Työ aloitetaan määrittämällä eristerappauksen aloituskorkeus. 

Alustan tulee olla kiinnikkeiden kohdalla tasainen. MERK-kiinnike (eristepaksuus 50-160 mm) kiinnitetään alustan mukaisella ruuvilla. Kiinnikkeiden menekki on 4-6 kpl/m².

Eristepaksuuden ollessa 170-260 mm kiinnikkeenä käytetään EE-kiinnikettä, joka kiinnitetään alustan mukaisella ruuvilla. Kiinnikkeiden menekki on 6 kpl/m².

Kiinnityshaka pujotetaan kulman kiinnikekoloon ja jätetään lukitusasentoon 90 ° kulmaan seinäpintaan nähden.

Mineraalivillalevyt asennetaan saumakohdat limittäin. Ulko- ja sisäkulmissa eristeiden tulee limittyä.

Eristeeseen leikataan viilto kiinnityshaan alapuolelle. Kiinnityshaka vapautetaan vetämällä ja haka asennetaan 45 ° kulmaan seinäpintaan nähden.

Kiinnityshaka lukitaan rengasvälikkeellä, joka toimii myös verkon nostimena irti eristelevystä.

Ennen ikkunapeltien asennusta ikkunapenkit rapataan pohjalaastilla. Ikkunavesipellit tehdään sinkitystä tai sinkitystä ja muovipinnoitetusta teräspellistä, jonka vahvuus on vähintään 0,6 mm. Mikäli ikkuna-aukon leveys on yli 1,5 m, ikkunavesipellit kiinnitetään yhden metrin välein rappausverkkoon. Ikkunavesipellin kaltevuuden on oltava vähintään 1:2,5.

weber 3712 Ikkunaprofiili leikataan ensin oikeaan mittaan. Tämän jälkeen irrotetaan profiilin takana oleva tarranauhan suoja ja painetaan profiili ikkunanpuitteeseen. Profiilin päällä oleva tarranauhan suoja irrotetaan ja ikkunansuojamuovi painetaan tarrapintaan kiinni.

Suojaustyötä nopeuttaa se, että muovia ei tarvitse mitata tarkasti aukkoon sopivaksi. Riittää, että muovin reunat yltävät ikkunaprofiili ylitse, ylimenevän muovin voi leikata pois ikkunaprofiilin sisäkulman toimiessa ohjurina.

Rappausverkko levitetään eristyskerroksen päälle ja lukitaan kiinnityshakoihin lukitustapeilla. Rengasvälikkeen ansiosta verkko sijoittuu mahdollisimman lähelle rappauksen puoliväliä. Verkon jatkokset limitetään vähintään 50 mm. Jos verkon jatkos ei satu kiinnikkeen kohdalle, verkon reunat kiinnitetään eristeeseen. Verkkoa ei saa kiinnittää seinään.

Ikkuna- ja muiden aukkojen kulmiin asennetaan lisäverkotukseksi kooltaan vähintään 250 x 500 mm:n verkkopaloja, jotka ankkuroidaan alla olevaan verkkoon esim. ruostumattomin sidelangoin.

Pohjarappaus suoritetaan koneellisesti pohjalaastilla. Kerrosvahvuuden tulee olla 8-10 mm. Laastikerros on pidettävä kosteana lämpötilasta ja ilman kosteudesta riippuen 1-3 vrk. Kuivalla ja lämpimällä säällä rappauspintaa on tarvittaessa kostutettava kovettumisen varmistamiseksi. Pinta jätetään karkeaksi hyvän tartunnan varmistamiseksi seuraavalla kerrokselle.

Ulkonurkat voidaan tehdä esim. johdelaudoilla tai weber 3052 Kulmaprofiililla, joka asennetaan täyttölaastiin. Kulmaprofiilin pystysuoruus tarkistetaan vesivaa'alla.

Tarvittaessa (esimerkiksi kuivalla ja lämpimällä säällä) pohjarappauksen pinta kastellaan ennen täyttörappauksen aloittamista.

Täyttörappaus suoritetaan koneellisesti täyttölaastilla. Kerrosvahvuuden tulee olla n. 8-12 mm, kuitenkin niin, että rappauksen kokonaiskerrosvahvuudeksi tulee vähintään 20 mm.

Täyttörappaus oikaistaan pielipeltien tms. ohjureiden avulla siten, että valittu tasaisuusluokka saavutetaan.

Täyttörappauksen pinta voidaan tasata kevyesti hiertämällä. Työstäminen on suoritettava siten, ettei tartuntaa heikentävää sementtiliimakerrosta synny rappauskerroksen pintaan. Täyttörappauksen pinta tulee jättää karkeaksi, jotta saadaan hyvä tartuntapinta pintalaastille (koskee SerpoRoc-eristerappausta).

Eristerappausrakenteessa rappauspinnan on saatava esteettä liikkua lämpötilan ja kosteuden vaihtelun mukaan, joten liikuntasauman tekeminen on välttämätöntä. Liikuntasaumat leikataan auki esimerkiksi kulmahiomakoneella ennen pintarappausta.

Ennen pinnoitusta on varmistettava että alusta on puhdas ja että tuote on tilatun mukainen. Halutun värisävyn ja kuvioinnin varmistamiseksi on tehtävä mallipinta!

MonoRoc-eristerappausta tehtäessä weber.vetonit SilcoMaali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä ja levitetään telalla tai maaliruiskulla. Ruiskutettaessa on varmistettava riittävä ympäröivien pintojen suojaus. Maalin kuivumisaika ennen pinnoitusta on vähintään 12 tuntia, mutta roiskepintainen pinnoitus voidaan tehdä heti pohjustuksen jälkeen.

Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat kannattaa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotka aina pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Työsaumat sijoitetaan vähiten näkyviin kohtiin, kuten esimerkiksi liikuntasaumojen kohdalle tai syöksytorvien taakse. Pinnoite levitetään koneellisesti pinnoiteruiskulla tai suppiloruiskulla.

Hierrettäessä tuore pinnoite hierretään tasaiseksi esimerkiksi leikkaavalla muovihiertimellä. Piirtopintaa haluttaessa piirtokuvio hierretään haluttuun muotoon etukäteen tehdyn mallin mukaisesti.

Liikuntasaumat tiivistetään Illbruck TP 600 Paisuva nauhalla.

Rapattu pinta on kestävä ja kaunis. Rappaus antaa rakennukselle ajattoman ja arvokkaan kivitalon ulkomuodon. Rapattu julkisivu on huoleton rakenne kiinteistön omistajalle, sillä rappaus kestää vuosikymmeniä ilman huoltotoimenpiteitä.


Ratkaisu sisältää seuraavat Weberin tuotteet

Perusratkaisu

MonoRoc-eristerappaus

MonoRoc on moderni ja tasavärinen paksurappaus-eristejärjestelmä. Järjestelmässä on kiinnitetty erityistä huomiota rappauksen suojaavaan vaikutukseen, jonka ansiosta se soveltuu hyvin käytettäväksi esim. vesistöjen ranta-alueilla.

SerpoRoc-eristerappaus

SerpoRoc-eristerappaus on paksurappaus-eristejärjestelmä, jossa eristeenä käytetään mineraalivillaa, rappaus on kuumasinkityllä teräsverkolla lujitettu kolmikerrosrappaus ja eristekerroksen ankkurointiin käytetään ruostumattomia teräskiinnikkeitä.