Weber Saint-Gobain - Official website of the company

SerpoVent levyrappaus työohje

SerpoVent on tuulettuva levyrappausjärjestelmä, joka mahdollistaa myös lisälämmöneristämisen.

Tarve

SerpoVent  tuulettuva levyrappaus soveltuu käytettäväksi niin uudis- kuin korjausrakentamisessa sekä pien- että kerrostaloissa. Rakenteen runkona voi olla joko puu- tai teräsranka.


Ratkaisu

Työ alkaa kiinnitysrankojen asennuksella. Rakennuksen ulkonurkissa on tuulikuorman vuoksi tiheämpi (30 cm) rankajako ensimmäisen kahden metrin matkalla, jonka jälkeen rankajako on 60 cm. Aukkojen ympärillä on huolehdittava tuuletuksen toimivuudesta.

Rankavaihtoehtona voidaan käyttää myös soveltuvaa metallirankaa, jonka pintaan kiinnitetään weber Rankanauhaa ennen levyn asennusta.

Rangan asennuksen yhteydessä alareunaan asennetaan weber 3614 Tuuletusprofiili (25 mm) tai weber 3617 Tuuletusprofiili (90 mm).

Levyjen sahaaminen tapahtuu parhaiten kovametalli- tai timanttiterällä. Työstäminen on mahdollista myös pistosahalla. Mattoveistä käytettäessä tehdään suorat viillot levyn molemmille puolille ja taitetaan levy poikki pöytää vasten. Katkaistut pinnat hiotaan kevyesti hiekkapaperilla.

Permabase-levyt voidaan asentaa ilman esiporausta. Levyjen kiinnitysruuvien maksimietäisyys on 200 mm. Ruuvin etäisyys levyn reunasta on vähintään 10 mm.

Levyt asennetaan puskuun ja limitetään vähintään seuraavalle pystyrangalle. Levyssä olevan leiman tulee näkyä ulospäin, jolloin karheampi puoli toimii rappausalustana. Kiinnitys rankaan tehdään mallisuunnitelmien mukaan.

Aukkojen ympärillä levyjako suunnitellaan siten, että aukkojen nurkkiin ei tule suoraa levysaumaa, vaan levyt leikataan. Levyjen pinnat ovat kosteuskäsiteltyjä, joten ne säilyvät hyvin seinällä asennuksen jälkeen. Levypinta voi olla pinnoittamatta 6 kuukautta.

Ikkuna-aukon alareunaan varsinaisen vesipellin alle asennetaan puristusliitoksella muovinen weber 3589 Yläprofiili joka estää tuulen painaman veden pääsyn rappauslevyn sisään yläkautta. Sama weber 3589 Yläprofiili asennetaan myös levyn yläreunaan (katon rajaan).

weber 37517 Päätyprofiilia käytetään rappauksen lopetuksessa pystysuunnassa, esim. liitoskohta laudoitukseen tai päättyvään rakenteeseen. Päätyprofiili soveltuu käytettäväksi myös piiloon jäävissä osissa kuten esim. parvekkeen ovissa.

weber 37909 Ikkunaprofiili kiinnittyy ikkunan puitteeseen tarrapinnastaan. Ikkunaprofiili leikataan ensin oikeaan mittaan. Tämän jälkeen irrotetaan profiilin takana oleva tarranauhan suoja ja painetaan profiili ikkunanpuitteeseen.

Profiilin päällä oleva tarranauhan suoja irrotetaan ja ikkunansuojamuovi painetaan tarrapintaan kiinni. Muovia ei tarvitse mitata tarkasti aukkoon sopivaksi. Riittää, että muovin reunat yltävät ikkunaprofiilin ylitse.

Rappaustyö aloitetaan aukkojen nurkkiin 45 asteen kulmaan laitettavien vahvikeverkkojen kiinnittämisellä. Vahvikeverkkopalat leikataan weber Lasikuituverkosta ja kiinnitetään weber.vetonit 410 Ohutrappauslaastilla alustaan. Verkkoa ei paineta alustana olevaan materiaaliin kiinni, vaan verkon alle ja päälle jätetään riittävästi laastia.

weber 6485 Aloitusprofiili kiinnitetään muotoilemaan rappauksen alareuna viimeistellyn suoraksi sekä kestäväksi kolhuja vastaan. Lista toimii myös rappauksen alaohjurina. Se kiinnitetään weber.vetonit 410 Ohutrappauslaastilla, kiinnityksen apuna voi lisäksi käyttää ruuveja.

weber Kulma (120x120 mm) asennetaan samalla tavalla kuin Aloitusprofiili weber.vetonit 410 Ohutrappauslaastilla. Suoruus tarkistetaan esim. vesivaa’alla.

Oikaisurappaus tehdään weber.vetonit 410 Ohutrappauslaastilla. Laasti ruiskutetaan rappauspumpulla, jolloin tartunta muodostuu hyväksi. Myös käsin levitys on mahdollista. Ohutrappauslaastin määrästä voidaan varmistua käyttämällä ns. makkarakampaa (r 10) laastin levityksessä. .

Lasikuituverkko limitetään vähintään 10 cm. Verkko painetaan tuoreeseen laastiin ja laastia lisätään siten, että verkko peittyy. Oikaisu tehdään teräväreunaisella alumiinilinjarilla. Ensimmäisen täyttökerroksen pinnan tulee jäädä karheaksi.

Pohjarappauksen jäljiltä alustassa saattaa olla laastipurseita. Ne on helpointa poistaa heti samana päivänä (laasti hieman pehmeää), jolloin oikaisurappaus on tehty, esim. teräsliipin reunalla leikkaamalla. Myöhemmin laastiriisteet poistetaan hiomakivellä hiomalla.

Rappauskerroksien vahvuuden tulee olla vähintään 6 mm. Täyttörappauksessa laastin voi tehdä ensimmäistä kerrosta notkeammaksi. Laastin sitouduttua (olosuhteista riippuen 0,5-2 h) maalattavaksi tulevan pinnan voi viimeistellä pehmeällä superlon- tai solukumilatalla.

Ennen pinnoitusta tulee varmistaa että alusta on puhdas. SilcoMaalin ja -Pinnoitteen menekki varmistetaan tuotekortista valitun raekoon mukaan. Pinnoitustyö aloitetaan materiaalien huolellisella sekoittamisella.

SilcoMaali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. SilcoMaali levitetään telalla tai maaliruiskulla. Ruiskutettaessa on varmistettava riittävä ympäröivien pintojen suojaus. SilcoMaalin annetaan kuivua normaaliolosuhteissa 8 h ennen pinnoittamista SilcoPinnoitteella.

Hienoroiskepinta voidaan ruiskuttaa suppiloruiskulla tai laastipumpulla. Työsaumat tehdään teipillä rajaamalla ja puskusaumaan jatkamalla. Ikkuna- ja ovipielien linjoja sekä sisä- ja ulkokulmia voidaan käyttää hyväksi työsaumoja suunniteltaessa.

Hiertopintaa tehtäessä pinnoite levitetään koneellisesti pinnoiteruiskulla, suppiloruiskulla tai käsin teräslastalla voimakkaasti painaen, tasataan lastalla maksimi raekoon kerrosvahvuuteen ja hierretään tasaiseksi esim. leikkaavalla muovihiertimellä.

Piirtopinnoittamisen työvaiheet ja -tavat ovat samat kuin hiertämisessä, mutta työkalu on erilainen. Piirtopinnoittamisessa paras työkalu on eps-raaka-aineesta puristettu pehmeä latta, joka ottaa karkean runkoaineen mukaan hiertoliikkeeseen. Piirtopinnoittamisessa on tärkeää poistaa ylimääräinen laasti.

Rajakohdat ja liittymät muihin rakenteisiin viimeistellään viimeiseksi. Tämän jälkeen voidaan poistaa suojamuovit ja siivota työmaa.


Ratkaisu sisältää seuraavat Weberin tuotteet

Perusratkaisu

SerpoVent-levyrappaus, metalliranka

SerpoVent on tuulettuva levyrappausjärjestelmä, joka mahdollistaa myös lisälämmöneristämisen. Rappauslevynä käytetään Permabase-rappauslevyä.

SerpoVent-levyrappaus, puuranka

SerpoVent on tuulettuva levyrappausjärjestelmä, joka mahdollistaa myös lisälämmöneristämisen. Rappauslevynä käytetään Permabase-rappauslevyä. Järjestelmä soveltuu käytettäväksi niin uudis- kuin korjausrakentamisessa sekä pien- että kerrostaloissa.

weber 3032

Aloituslista

webervetonit 410

Ohutrappauslaasti

weber 3305

Kulmaprofiili

weber 3712

Ikkunaprofiili 9 mm