Weber Saint-Gobain - Official website of the company

SerpoMin PreFab-eristerappaus

Ratkaisun edut

SerpoMin Prefab-eristerappaus on elementtitehtaalla tehtävä ohuteristerappaus.

Työohjeet

Käyttökohteet

Elementtitehtaalla tehtävä rappaus, joka viimeistellään työmaalla

Alusta

Betonielementti

Työohjeet

Liikuntasaumat

Liikuntasaumat tulevat rakenteellisten liikuntasaumojen kohdalle. Muut liikuntasaumat eivät yleensä ole tarpeellisia SerpoMin PreFab-ratkaisussa ja niiden käyttämistä harkitaan tapauskohtaisesti. Tarvittaessa liikuntasaumojen paikoista on tehtävä erillinen suunnitelma ja ne esitetään julkisivupiirustuksissa.

Eristeiden kiinnitys

Lamellivillat kiinnitetään paikoilleen elementtitehtaalla.

Sokkeliprofiilien asennus

Jos käytetään Sokkeliprofiilia, alimmainen lamellivillakerros jätetään asentamatta elementtitehtaalla. Sokkeliprofiili asennetaan työmaalla yhdessä alimman lamellivillakerroksen kanssa. Sokkeliprofiili on katkaistava liikuntasaumojen hohdalla. Sokkeliprofiilien päät liitetään toisiinsa weber Liitospalan avulla. Weber Kulmaa käytettäessä Kulma kiinnitetään villakerrokseen weber.vetonit 410 Ohutrappauslaastilla ennen rappaustöiden aloittamista. Laastia on levitettävä myös sokkelia vasten olevalle pinnalle.

Kiinnikkeiden asennus

Kiinnikkeet kiinnitetään elementtitehtaalla. Kiinnitys tehdään pinta-asennuksena. Kiinnikkeen kannan alle asennetaan weber SBL 140 aluslevy sekä päähän asennetaan weber Tulppa . Yli 20 m korkeissa julkisivuissa tulee osa kiinnikkeistä, 2 - 4 kpl/m², asentaa verkon läpi, ja lisäksi julkisivun yläosassa ja reuna-alueilla kaikki kiinnikkeet on asennettava verkon läpi. Matalammissa kohteissa kiinnikkeiden asennus verkon läpi täytyy harkita tapauskohtaisesti ottaen huomioon julkisivuun kohdistuva rasitus, rakennuksen tyyppi ja sijainti. Verkon läpi kiinnitettäessä kiinnikkeet kiinnitetään työmaalla rappaustyön yhteydessä. Tarkemman ohjeistuksen kiinnikkeiden määrästä ja sijoittelusta tekee suunnittelija kohdekohtaisesti tuulikuorman ja muiden olosuhteiden mukaan.

Eristeiden suojaus

Elementtitehtaalla puhdistettuun eristeen pintaan levitetään ohut kerros laastia, jolla saadaan suoja säätä vastaan. Laastina käytetään weber.vetonit 410 E Elementtilaastia tai 410 Ohutrappauslaastia.

Ikkunapielien käsittely

Ikkunaprofiili kiinnitetään teippikiinnityksellä ikkuna- tai ovikarmiin ennen rappausta. Ikkunaprofiiliin voi asentaa ikkunan suojamuovin teippikiinnityksellä. Ikkunavesipeltien alusta verkotetaan ja rapataan ennen vesipeltien asennusta. Tämän jälkeen vesipellit asennetaan ennen julkisivun rappausta. Mikäli ikkuna-aukon leveys on yli 1,5 m, ikkunavesipellit kiinnitetään enintään 1 metrin välein. Ikkunavesipeltien reunat muotoillaan RT-kortin 80–10632 kohdan 4 kuvan 26 b mukaisesti. Ikkunavesipellin kaltevuuden on oltava vähintään 1 : 2,5.

Pellitystyöt

Vesipellitysten paikat ja rakenne esitetään julkisivupiirustuksissa. Pellitystöissä noudatetaan RT-kortin 80–10632 ohjeita. Ennen rappaustyön aloittamista asennetut vesipellit on suojattava rappausroiskeilta.

Pohjarappaus ja verkotus

Rappaustyöt on suunniteltava siten, ettei ympäröiville rakenneosilla aiheuteta vaurioita. Laastille arat pinnat kuten lasi-, alumiini-, ja maalatut pinnat tulee suojata laastiroiskeilta. Suojauksissa on lisäksi otettava huomioon viranomaismääräykset ja paikalliset järjestyssäännöt. Eristerappaustyöstä on pidettävä työmaapäiväkirjaa, johon merkitään käytetyt materiaalit ja työmenetelmät, työvaiheet sekä työolosuhteet (lämpötila, sade, auringonpaiste, tuuli). Ennen rappaustyön aloittamista tarkastetaan kaikki rapattavat pinnat, ja korjataan tarvittaessa rappausalusta ja tehdyt suojaukset. Tarkastuksen tulokset merkitään työmaapäiväkirjaan. Ennen työn aloittamista on varmistuttava siitä, että ilman ja alustan lämpötila rappaustyön aikana ja kaksi vuorokautta sen jälkeen on pohja- ja pintarappauksessa vähintään +5 °C. Pohjarappaus tehdään kahtena kerroksena. Ensimmäinen kerros weber.vetonit 410 Ohutrappauslaastia levitetään koneellisesti rappauspumpulla tai teräslastalla voimakkaasti painaen rapattavaan alustaan. weber Lasikuitu verkko painetaan tuoreeseen laastikerrokseen teräslastalla siten, että verkko on kokonaan laastin ympäröimä. Verkko ei saa painua laastikerroksen pohjaan eristelevyä vasten, vaan sen täytyy olla sijoittuneena mahdollisimman keskelle koko rappauskerrosta. Samalla tavalla asennetaan ovi- ja ikkunapieliin ja rakennuksen nurkkiin tulevat kulmavahvikkeet. Aukkojen nurkkiin asennetaan lisäksi rappausverkosta leikatut vahvikkeet kooltaan noin 400 x 250 mm 45° kulmaan. Toinen kerros weber.vetonit 410 Ohutrappauslaastia levitetään ensimmäisen kerroksen kovetuttua koneellisesti ruiskuttamalla tai käsin teräslastalla ja tuore laastikerros tasoitetaan teräslastalla. Laastikerrosten kokonaispaksuuden tulee olla vähintään 6 mm.

Pohjustus

Tasaisen värisävyn varmistamiseksi alusta pohjustetaan weber.vetonit SilcoMaalilla ennen pinnoitusta weber.vetonit SilcoPinnoitteella. weber.vetonit SilcoMaalin kuivumisaika ennen weber.vetonit SilcoPinnoitusta on vähintään 12 tuntia. Maali levitetään siveltimellä, harjalla, telalla tai maaliruiskulla ohuina peittävinä kerroksi

Pinnoitus

Ennen pinnoitusta tehdään aina mallipinta värisävyn ja kuvioinnin varmistamiseksi. Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat kannattaa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotka aina pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Työsaumat sijoitetaan vähiten näkyviin kohtiin, kuten esimerkiksi liikuntasaumojen kohdalle tai syöksytorvien taakse. weber.vetonit SilcoPinnoitetta käytettäessä ilman ja alustan lämpötilan on oltava seitsemän vuorokauden ajan vähintään +5 °C. weber.vetonit SilcoPinnoite on käyttövalmis, mutta se on sekoitettava hyvin ennen käyttöä.  Pinnan struktuuri on roiske,  hierretty tai piirtopinta. Pinnoite levitetään koneellisesti pinnoiteruiskulla tai suppiloruiskulla. Hierrettäessä tuore pinnoite hierretään tasaiseksi leikkaavalla muovihiertimellä, solukumi- tai polyuretaanihiertimellä. Piirtopintaa haluttaessa piirtokuvio hierretään haluttuun muotoon etukäteen tehdyn mallin mukaisesti. Työvälineet ja roiskeet puhdistetaan välittömästi vedellä.

Käytännön neuvoja

Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin, jotka pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdenmukaisiin sekoitus- ja työolosuhteisiin sekä alustan tasaiseen imukykyyn. Työolosuhteet on kuvattu tuotekorteissa.

Huom!

Eristerappauksissa pinnoitteen sävyn valonheijastusarvon tulee ylittää 20%. Pintarappausvaiheessa tulee pinnat suojata sadeveden valumilta. Valumat saavat aikaan näkyvät jäljet tuoreeseen rappaukseen.

Huolto-ohje

Erityistä huomioita tulee kiinnittää jo suunnitteluvaiheessa veden johdatuksiin. Jatkuvat veden valumat julkisivuille saavat aikaan rumentavia jälkiä ja aiheuttavat materiaalien heikkenemistä ja enneaikaisia vaurioita. On tärkeää johtaa sadevedet suunnitellusti pois julkisivuilta ja aukaista säännöllisesti kourujen ja putkien tukkeumat.

Dokumentit