Weber Saint-Gobain - Official website of the company

SerpoRoc-eristerappaus

Ratkaisun edut

  • Perinteinen eristerappausmenetelmä, joka on kehitetty Suomen oloihin
  • Paksurappauseristejärjestelmällä saadaan paras ääneneristävyys kaikista eristerappauksista
  • Hengittävä ratkaisu suojaa rakennetta
  • Hyvä iskunkestävyys, palamaton
  • Mineraaliset pinnoitteet antavat julkisivulle elävän värin

SerpoRoc-eristerappaus on paksurappaus-eristejärjestelmä, jossa eristeenä käytetään mineraalivillaa, rappaus on kuumasinkityllä teräsverkolla lujitettu kolmikerrosrappaus ja eristekerroksen ankkurointiin käytetään ruostumattomia teräskiinnikkeitä.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Asuin-, julkisten ja liikerakennusten julkisivut

Palonkestävyys

A1, Palamaton (EN 13501-1)

Värivaihtoehdot

Vakioväreinä Serpo-värikartan 36 sävyä.

Eristepaksuus

50-160 mm, jos > 160 mm käytetään EE-kiinnikepakettia

Dokumentit

Työohjeet

Käyttökohteet

Asuin-, julkisten ja liikerakennusten julkisivut

Alusta

Kaikki seinärakenteet

Työohjeet

Alustan esikäsittely

Kaikki työtä haittaavat esteet seinän vierustalta ja työn kohteena olevalta seinältä poistetaan ennen töiden aloittamista. Seinään tuleville kiinnityksille järjestetään rakennesuunnitelmien mukainen kiinnitysalusta.

Kiinnikkeiden ja eristeiden kiinnitys

Mineraalivillalevyt kiinnitetään alustaan SerpoRoc-järjestelmään kuuluvilla kiinnikkeillä.

Rappausverkon asennus

Weber Teräsverkko levitetään eristelevyjen päälle ja kiinnitetään alustaan järjestelmään kuuluvilla kiinnikkeillä.

Rappaus

Pohjarappaus tehdään webervetonit 400 Serporoc-laastilla. Täyttörappaus tehdään webervetonit 411 Täyttölaastilla, aikaisintaan 1–3 vrk:n kuluttua pohjarappauksesta. Täyttörappauksen pinta tulee jättää karkeaksi, jotta saadaan hyvä tartunta pintalaastille.

Pintarappaus

Pintarappaus tehdään värillisellä weber Jalolaastilla, aikaisintaan 5 vrk:n kuluttua täyttörappauksesta.Pinnoitteena voidaan käyttää myös weber Silikaattimaalia. Tällöin maalattava pinta yleensä hierretään webervetonit 421 tai 422 Pintalaastilla ennen maalauskäsittelyä tai Jalolaasti maalataan samanvärisellä maalilla.

Käytännön neuvoja

Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin, jotka pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdenmukaisiin sekoitus- ja työolosuhteisiin sekä alustan tasaiseen imukykyyn. Työolosuhteet on kuvattu tuotekorteissa.

Huom!

SerpoRoc-Eristerappauksissa pinnoitteen sävyn valonheijastusarvolla ei ole rajoitusta. Pintarappausvaiheessa tulee pinnat suojata sadeveden valumilta. Valumat saavat aikaan näkyvät jäljet tuoreeseen rappaukseen.

Huolto-ohje

Kalkki- ja sementtisideaineisille mineraalisille pinnoitteille on tyypillistä vaalean kalkki- ja suolahärmeen muodostuminen rappauksen pintaan materiaalien kuivuessa tai sateen kohdistuessa tuoreeseen rappauspintaan. Tämä on ulkonäöllinen haitta, eikä sillä ole vaikutusta pinnoituksen kestävyyteen. Ilmiö korostuu erityisesti tummia sävyjä käytettäessä. Rappauspinnan tasavärisyyttä voidaan tarvittaessa parantaa maalaamalla mineraalinen pinnoite silikaattimaalilla.
Erityistä huomioita tulee kiinnittää jo suunnitteluvaiheessa veden johdatuksiin. Jatkuvat veden valumat julkisivuille saavat aikaan rumentavia jälkiä ja aiheuttavat materiaalien heikkenemistä ja enneaikaisia vaurioita. On tärkeää johtaa sadevedet suunnitellusti pois julkisivuilta ja aukaista säännöllisesti kourujen ja putkien tukkeumat.

Vaihtoehtoiset tuotteet

Tuote Käyttö
weber Ruuvisarja Betoni
weber Ruuvisarja Puu
Kiinnikepaketin ankkurointi
weber EE kiinnikepaketti Eristeiden ja verkon kiinnitys,
eristepaksuus >160 mm
webervetonit 202 Jalolaasti
webervetonit 206 Jalolaasti
Pintarappaus
webercal 249 Kulttuurikalkkimaali Maalaus