Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit 202

Jalolaasti

webervetonit 202
webervetonit 202

Tuotteen edut

  • Värisävy mielesi mukaan
  • Kestävä tuote, joka vanhenee kauniisti

KS 50/50/600 ruiskutettava värillinen kalkkisementtilaasti. Pintakuvio keskikarkea. Suurin raekoko n. 3 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Soveltuu kalkkisementtirappausten värilliseen pinnoittamiseen.

Värivaihtoehdot

Serpo värikartta, 36 sävyä

Maalaustuoteryhmä 2012

422 Kalkkisementtipinnoitteet RL 11…13

Raekoko

0-3 mm

Menekki

5-7 kg/m²

Tuotehyväksynnät

  • CE

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki 5-7 kg/m²
Vedentarve n. 4 l/20 kg
Sideaine Sammutettu kalkki ja sementti
Runkoaine Murskattua kalkkikiveä,
raekoko 0-3 mm
Lisäaine Epäorgaaniset pigmentit
Paloluokka A1, Palamaton (EN 13501-1)
Vesihöyryn läpäisevyys Sd = 0,1 (SFS-EN 1015-19)
Vedenimukyky < 1,2 kg/(m2 min0,5)
(SFS-EN 1015-18)
Maalaustuoteryhmä 2012 422 Kalkkisementtipinnoitteet RL 11…13
Kalustosuositus Weber Rapparipaketti pikkusäkeille. Staattori Superstar 0,5 tai 50/7R, teräsvahvikkeinen letku maks. 50 m.
Värisävy Serpo värikartta, 36 sävyä
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 20 kg:n säkki
Tuotehyväksynnät CE

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Soveltuu kalkkisementtirappausten värilliseen pinnoittamiseen.

Alusta

Soveltuvat rappausalustat ovat webervetonit kalkkisementtirappauslaastit. Täyttölaastikerroksen on oltava väh. 2-3 vrk:n ikäinen ja riittävän kovettunut. Täyttölaastipinnan tulee olla karkea jotta saavutetaan riittävä tartunta Jalolaastille. Vanhoja rappauspintoja korjattaessa on tartuntaa heikentävät aineet kuten suolat, sementtiliima, pöly, vanha orgaaninen maali ja ruoste poistettava esim. vesihiekkapuhalluksella. Tarvittaessa alusta paikataan webervetonit kalkkisementtilaasteilla.

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) 202 Jalolaastia sekoitetaan n. 4 litraan puhdasta vettä. Sekoitusaika 3-10 min sekoittimen tehosta riippuen. Käyttöaika n. 1-2 h veden lisäyksestä, lämpimissä olosuhteissa käyttöaika saattaa olla lyhyempi. Värin tasaisuuden kannalta massan notkeuden ja sekoitusajan on oltava sama sekoituserästä toiseen.

Työohjeet

Ennen työn aloittamista on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Koepinta on tehtävä halutun värisävyn ja kuvioinnin varmistamiseksi! Pinnoitettaessa alustan on oltava vettä imevä. Jalolaastia ei saa levittää märälle tai jäätyneelle alustalle. Sateen jälkeen on odotettava alustan imukyvyn palautumista ja kosteuden tasaantumista. Kosteuden vaihtelut alustassa saattavat aiheuttaa laikukkuutta lopullisessa pinnassa. Pinnoitettaessa sekä 3 vrk tämän jälkeen on alustan ja pinnan lämpötilan oltava väh. +5 °C. Edullisin sää on pilvipoutainen +10...+20 °C. Pinnoitusta suorassa auringonvalossa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Ennen rappausta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat suojata. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien osien yläpuolelta valuva vesi on johdettava pois rappauspinnalta työn aikana ja sen jälkeen. Jo suunnitteluvaiheessa on huomioitava, että sadevedet tulee johtaa hallitusti pois julkisivuilta ja ikkunoilta. Jatkuvat veden valumat saavat aikaan rumentavia jälkiä ja aiheuttavat materiaalien heikkenemistä ja ennenaikaisia vaurioita. Jalolaasti ruiskutetaan laasti- tai suppiloruiskulla. Roiskepintaa tehtäessä ruiskutus tehdään väh. 2 kertaan. Valmiin pinnan värisävyyn vaikuttavat mm. alustan imukyky, massan notkeus, pinnan kuviointi ja karkeus sekä laastiruiskun suutinkoko ja ilmamäärä. 1. laastikerros tehdään notkeammalla laastilla ja ruiskutetaan suuremmalla ilmanpaineella. 2. pinnoituskerta tehdään aikaisintaan seuraavana päivänä kunnolla kovettuneelle pinnalle. Erilaisia pintakuvioita saadaan aikaan vaihtelemalla massan notkeutta, suuttimen kokoa, ruiskutusilman määrää sekä ruiskutusetäisyyttä. Notkeampi laasti, suuri ilmamäärä ja pieni suutin antavat pienemmän pintakuvion. Ruiskutusetäisyys laastiruiskulla on n. 1 m ja suppiloruiskulla n. 0,6 m. Liian läheltä tai liian notkealla laastilla ruiskutettu pinta tulee epätasaiseksi ja pintaan ilmestyy helposti ns. kiiltoläikkiä. Ruiskutuksen on tapahduttava kohtisuoraan pintaa vasten pyörivin liikkein. Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat kannattaa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotka aina pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Työsaumat sijoitetaan vähiten näkyviin kohtiin, esim. liikuntasaumojen kohdalle tai syöksytorvien taakse. Tasaisen pinnan saavuttaminen edellyttää nostokoria tai telineitä, jotka antavat hyvän liikkumismahdollisuuden ja ovat riittävän kaukana seinäpinnasta. Hyvän ja suunnitelman mukaisen lopputuloksen saamiseksi tulee rappaustyössä käyttää rappaamisen osaavaa urakoitsijaa.

Jälkihoito

Rappauspinta on suojattava suoralta auringon paisteelta ja pidettävä kosteana väh. 3 vrk pinnoituksesta. Kuivalla ja lämpimällä ilmalla rappauspintaa jälkikastellaan sumuttamalla.

Pinnoitus

Jalolaastipinta voidaan tarvittaessa maalata weber Silikaattimaalilla tai pinnoittaa uudelleen webervetonit Jalolaastilla. Puhdistus vesipesulla ennen uudelleenpinnoitusta.

Huom!

Kalkki- ja sementtisideaineisille mineraalisille pinnoitteille on tyypillistä vaalean kalkki- ja suolahärmeen muodostuminen rappauksen pintaan materiaalien kuivuessa tai sateen sattuessa tuoreeseen rappauspintaan. Härmettä esiintyy melko pian rappaustyön jälkeen, ja sateen vaikutuksesta se osittain häviää ajan kuluessa. Ilmiö ei heikennä pinnoituksen lujuutta eikä kestävyyttä. Ilmiö korostuu erityisesti tummissa sävyissä, ja tästä syystä onkin suositeltavaa valita julkisivupinnoituksiin vaaleita sävyjä, joissa kalkkihärmeen näkyvyys on vähäistä. Jos rappauspinnalta odotetaan erityistä tasasävyisyyttä (erityisesti tummat värit), tulee mineraalinen pinnoite maalata weber Silikaattimaalilla.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

Värisävy EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
T001 6415910010904 20 kg Muovisäkki 48
Serpo värikartta 6415910012779 20 kg Säkki 48
Tilausväri 6415910012793 20 kg Säkki 48