Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit 206

Jalolaasti karkea

webervetonit 206
webervetonit 206

Tuotteen edut

  • Värisävy mielesi mukaan
  • Kestävä tuote, joka vanhenee kauniisti

KS 50/50/600 ruiskutettava värillinen kalkkisementtilaasti. Pintakuvio karkea. Suurin raekoko n. 5 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Kalkkisementtirappausten värillinen pinnoittaminen.

Värivaihtoehdot

Serpo värikartta, 36 sävyä

Maalaustuoteryhmä 2012

422 Kalkkisementtipinnoitteet RL 11…13

Raekoko

0-5 mm

Menekki

12-15 kg/m²

Tuotehyväksynnät

  • CE

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki 12-15 kg/m²
Vedentarve n. 5 l/25 kg
Sideaine Sammutettu kalkki ja sementti
Runkoaine Murskattua kalkkikiveä,
raekoko 0-5 mm
Lisäaine Epäorgaaniset pigmentit
Paloluokka A1, Palamaton (EN 13501-1)
Vesihöyryn läpäisevyys Sd = 0,1 (SFS-EN 1015-19)
Vedenimukyky < 1,2 kg/(m2 min0,5)
(SFS-EN 1015-18)
Maalaustuoteryhmä 2012 422 Kalkkisementtipinnoitteet RL 11…13
Kalustosuositus Weber Rapparipaketti pikkusäkeille. Staattori Superstar 0,5 tai 50/7R, teräsvahvikkeinen letku maks. 50 m.
Värisävy Serpo värikartta, 36 sävyä
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 25 kg:n säkki
Tuotehyväksynnät CE

Työohjeet

Käyttökohteet

Soveltuu kalkkisementtirappausten värilliseen pinnoittamiseen.

Alusta

Soveltuvat rappausalustat ovat webervetonit kalkkisementtirappauslaastit. Täyttölaastikerroksen on oltava väh. 2-3 vrk:n ikäinen ja riittävän kovettunut. Täyttölaastipinnan tulee olla karkea jotta saavutetaan riittävä tartunta Jalolaastille. Vanhoja rappauspintoja korjattaessa on tartuntaa heikentävät aineet kuten suolat, sementtiliima, pöly, vanha orgaaninen maali ja ruoste poistettava esim. vesihiekkapuhalluksella. Tarvittaessa alusta paikataan webervetonit kalkkisementtilaasteilla.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) 206 Jalolaastia sekoitetaan n. 5 litraan puhdasta vettä. Sekoitusaika 3-10 min sekoittimen tehosta riippuen. Käyttöaika n. 1-2 tuntia veden lisäyksestä, lämpimissä olosuhteissa käyttöaika saattaa olla lyhyempi. Värin tasaisuuden kannalta massan notkeuden ja sekoitusajan on oltava sama sekoituserästä toiseen.

Työohjeet

Ennen työn aloittamista on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Koepinta on tehtävä halutun värisävyn ja kuvioinnin varmistamiseksi! Pinnoitettaessa alustan on oltava vettä imevä. Jalolaastia ei saa levittää märälle tai jäätyneelle alustalle. Sateen jälkeen on odotettava alustan imukyvyn palautumista ja kosteuden tasaantumista. Kosteuden vaihtelut alustassa saattavat aiheuttaa laikukkuutta lopullisessa pinnassa. Pinnoitettaessa sekä 3 vrk tämän jälkeen on alustan ja pinnan lämpötilan oltava väh. +5 °C. Edullisin sää on pilvipoutainen +10...+20 °C. Pinnoitusta suorassa auringonvalossa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Ennen rappausta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat suojata. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien osien yläpuolelta valuva vesi on johdettava pois rappauspinnalta työn aikana ja sen jälkeen. Jo suunnitteluvaiheessa on huomioitava, että sadevedet tulee johtaa hallitusti pois julkisivuilta ja ikkunoilta. Jatkuvat veden valumat saavat aikaan rumentavia jälkiä ja aiheuttavat materiaalien heikkenemistä ja ennenaikaisia vaurioita. Jalolaasti ruiskutetaan laasti- tai suppiloruiskulla. Roiskepintaa tehtäessä ruiskutus tehdään väh. 2 kertaan. Valmiin pinnan värisävyyn vaikuttavat mm. alustan imukyky, massan notkeus, pinnan kuviointi ja karkeus sekä laastiruiskun suutinkoko ja ilmamäärä. 1. laastikerros tehdään notkeammalla laastilla ja ruiskutetaan suuremmalla ilmanpaineella. 2. pinnoituskerta tehdään aikaisintaan seuraavana päivänä kunnolla kovettuneelle pinnalle. Erilaisia pintakuvioita saadaan aikaan vaihtelemalla massan notkeutta, suuttimen kokoa, ruiskutusilman määrää sekä ruiskutusetäisyyttä. Notkeampi laasti, suuri ilmamäärä ja pieni suutin antavat pienemmän pintakuvion. Ruiskutusetäisyys laastiruiskulla on n. 1 m ja suppiloruiskulla n. 0,6 m. Liian läheltä tai liian notkealla laastilla ruiskutettu pinta tulee epätasaiseksi ja pintaan ilmestyy helposti ns. kiiltoläikkiä. Ruiskutuksen on tapahduttava kohtisuoraan pintaa vasten pyörivin liikkein. Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat kannattaa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotka aina pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Työsaumat sijoitetaan vähiten näkyviin kohtiin, esim. liikuntasaumojen kohdalle tai syöksytorvien taakse. Tasaisen pinnan saavuttaminen edellyttää nostokoria tai telineitä, jotka antavat hyvän liikkumismahdollisuuden ja ovat riittävän kaukana seinäpinnasta. Hyvän ja suunnitelman mukaisen lopputuloksen saamiseksi tulee rappaustyössä käyttää rappaamisen osaavaa urakoitsijaa.

Jälkihoito

Rappauspinta on suojattava suoralta auringon paisteelta ja pidettävä kosteana väh. 3 vrk pinnoituksesta. Kuivalla ja lämpimällä ilmalla rappauspintaa jälkikastellaan sumuttamalla.

Pinnoitus

Jalolaastipinta voidaan tarvittaessa maalata weber Silikaattimaalilla tai pinnoittaa uudelleen webervetonit Jalolaastilla. Puhdistus vesipesulla ennen uudelleenpinnoitusta.

Huom!

Kalkki- ja sementtisideaineisille mineraalisille pinnoitteille on tyypillistä vaalean kalkki- ja suolahärmeen muodostuminen rappauksen pintaan materiaalien kuivuessa tai sateen sattuessa tuoreeseen rappauspintaan. Härmettä esiintyy melko pian rappaustyön jälkeen, ja sateen vaikutuksesta se osittain häviää ajan kuluessa. Ilmiö ei heikennä pinnoituksen lujuutta eikä kestävyyttä. Ilmiö korostuu erityisesti tummissa sävyissä, ja tästä syystä onkin suositeltavaa valita julkisivupinnoituksiin vaaleita sävyjä, joissa kalkkihärmeen näkyvyys on vähäistä. Jos rappauspinnalta odotetaan erityistä tasasävyisyyttä (erityisesti tummat värit), tulee mineraalinen pinnoite maalata weber Silikaattimaalilla.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

Värisävy EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
B125 6415990342452 25 kg Säkki 48
G334 6415990347501 25 kg Säkki 48
G337 6415990347525 25 kg Säkki 48
T001 6415910018115 25 kg Säkki 48
T011 6415990347549 25 kg Säkki 48
T020 6415990347563 25 kg Säkki 48
Y002 6415990342476 25 kg Säkki 48
Y004 6415990347587 25 kg Säkki 48
Y005 6415990342490 25 kg Säkki 48
Y009 6415990347600 25 kg Säkki 48
Y035 6415990347624 25 kg Säkki 48
Y123 6415990342513 25 kg Säkki 48
Y133 6415990347648 25 kg Säkki 48
Y212 6415990342537 25 kg Säkki 48
Y213 6415990347662 25 kg Säkki 48
Y222 6415990342551 25 kg Säkki 48
Y224 6415990342575 25 kg Säkki 48
Y232 6415990342599 25 kg Säkki 48
Y233 6415990347686 25 kg Säkki 48
Y242 6415990347709 25 kg Säkki 48
Y250 6415990342612 25 kg Säkki 48
Y323 6415990347723 25 kg Säkki 48
Y333 6415990347747 25 kg Säkki 48
Y335 6415990347761 25 kg Säkki 48
Y343 6415990347785 25 kg Säkki 48
Y433 6415990347808 25 kg Säkki 48
Y434 6415990347822 25 kg Säkki 48
Y443 6415990347846 25 kg Säkki 48
Y522 6415990347860 25 kg Säkki 48
Y523 6415990347884 25 kg Säkki 48
Y535 6415990347907 25 kg Säkki 48
Y538 6415990347921 25 kg Säkki 48
Y544 6415990347945 25 kg Säkki 48
Y724 6415990347969 25 kg Säkki 48
Y734 6415990342636 25 kg Säkki 48
Y759 6415990342650 25 kg Säkki 48