Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Kulttuurikalkkisementtimaali

weber Kulttuurikalkkisementtimaali

Tuotteen edut

  • Perinnemaali julkisivuihin
  • Kalkkisementtirappausten pintamaalaukseen
  • Hyvä peittävyys ja työstettävyys

Kalkkiin ja sementtiin perustuva julkisivumaali rappauspinnoille. Koostuu webercal 249 Kulttuurikalkkimaalista 15 kg ja 2 kg sementtiosasta, joka lisätään kalkkimaaliin vedenlisäyksen jälkeen.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Soveltuu kalkkisementtilaasteilla rapatuille pinnoille, tiilipinnoille sekä aikaisemmin kalkkisementtimaalilla maalatuille pinnoille. Soveltuu myös sisäpintojen värilliseen pinnoittamiseen.

Värivaihtoehdot

Serpo värikartta, 36 sävyä
sekä osa MD- ja CL-sävyistä

Maalaustuoteryhmä 2012

412 Kalkkisementtimaalit RL 11…13

Menekki

n. 1 kg/m² siveltäessä (kaksi käsittelyä)

Sideaine

Kuivasammutettu kalkki ja sementti

Tuotehyväksynnät

-

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 1 kg/m² siveltäessä (kaksi käsittelyä)
Vedentarve n. 2,5 l/17 kg
Sideaine Kuivasammutettu kalkki ja sementti
Runkoaine Murskattu kalkkikivi,
raekoko 0-0,25 mm
Lisäaine Epäorgaaniset pigmentit
Paloluokka A1, Palamaton (EN 13501-1)
Maalaustuoteryhmä 2012 412 Kalkkisementtimaalit RL 11…13
Värisävy Serpo värikartta, 36 sävyä
sekä osa MD- ja CL-sävyistä
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, lämmin tila). Varastoitava ja kuljetettava lämpimässä!
Pakkaus 15 + 2 kg

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Soveltuu kalkkisementtilaasteilla rapatuille pinnoille, tiilipinnoille sekä aikaisemmin kalkkisementtimaalilla maalatuille pinnoille. Soveltuu myös sisäpintojen värilliseen pinnoittamiseen.

Alusta

Tartuntaa heikentävät aineet kuten suolat, sementtiliima, pöly tai vanha orgaaninen maali/pinnoite on poistettava mekaanisesti esimerkiksi vesihiekkapuhalluksella. Alustat oikaistaan ja tasataan tarvittaessa webervetonit KS-laasteilla. Pohjarappauksen tulee olla kovettunut ja kuivunut vähintään viikon olosuhteista riippuen ennen maalausta. Alustan on oltava vettä imevä. Maalia ei saa levittää märälle tai jäätyneelle alustalle. Sateen jälkeen on odotettava alustan imukyvyn palautumista ja kosteuden tasaantumista. Kosteuden vaihtelut alustassa saattavat aiheuttaa laikukkuutta lopullisessa pinnassa.

Sekoitus

Kulttuurikalkkimaali astiaan, 15 kg, sekoitetaan 2,0 litraa vettä ennen sementtiosan lisäämistä. Sementtiosuus lisätään kalkkimaaliin vähitellen samalla sekoittaen. Sekoitus tapahtuu koneellisesti (n. 3-4 min) niin kauan kunnes massa on homogeenista. Vettä lisätään tarvittaessa sopivaan maalaavuuteen, maks. 0,5 litraa. Värin tasaisuuden kannalta massan notkeuden ja sekoitusajan on oltava sama sekoituserästä toiseen! Käyttöaika on 1-2 tuntia sementtiosan lisäyksestä.

Työohjeet

Ennen työn aloittamista on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Koepinta on tehtävä halutun värisävyn ja kuvioinnin varmistamiseksi! Pinnoitettaessa sekä vähintään 2 vrk tämän jälkeen on alustan ja ilman lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Suositeltavin sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa +10...+20 °C. Pinnoitusta suorassa auringonvalossa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Ennen maalausta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat suojata. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien osien yläpuolelta valuva vesi on johdettava pois rappauspinnalta työn aikana ja sen jälkeen. Jo suunnitteluvaiheessa on huomioitava, että sadevedet tulee johtaa hallitusti pois julkisivuilta ja ikkunoilta. Jatkuvat veden valumat saavat aikaan rumentavia jälkiä ja aiheuttavat materiaalien heikkenemistä ja ennenaikaisia vaurioita. Kulttuurikalkkisementtimaali voidaan ruiskuttaa maaliruiskulla tai levittää käsin harjalla tai kalkkihakkurilla. Käsittely on tehtävä vähintään kahteen kertaan, voimakkaampia värejä käytettäessä kolmas käsittely saattaa olla tarpeellinen. Toinen maalauskerta tehdään aikaisin-taan seuraavana päivänä kunnolla kovettuneelle pinnalle. Valmiin pinnan värisävyyn vaikuttavat muun muassa alustan imukyky, maalin vesimäärä, pinnan kuviointi ja karkeus sekä maalaustapa. Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat kannattaa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotka aina pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Työsaumat sijoitetaan vähiten näkyviin kohtiin, kuten esimerkiksi liikuntasaumojen kohdalle tai syöksytorvien taakse. Tasaisen pinnan saavuttaminen edellyttää nostimia, jotka antavat hyvän liikkumismahdollisuuden. Mikäli pinnoituksen jälkeen sataa voimakkaasti tai alusta on erityisen kostea, julkisivupinnassa saattaa etenkin tummia värejä käytettäessä esiintyä sementissä olevien vesiliukoisten suolojen aiheuttamaa värjäytymistä.

Käytännön neuvoja

Hyvän ja suunnitelman mukaisen lopputuloksen saamiseksi tulee rappaustyössä käyttää rappaamisen osaavaa urakoitsijaa. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Huom!

Kalkki- ja sementtisideaineisille mineraalisille pinnoitteille on tyypillistä vaalean kalkki- ja suolahärmeen muodostuminen rappauksen pintaan materiaalien kuivuessa tai sateen sattuessa tuoreeseen rappauspintaan. Tämä on ulkonäöllinen haitta eikä sillä ole mitään vaikutusta pinnoituksen lujuuteen tai kestävyyteen.

Huolto-ohje

Rakennuksen elinkaaren aikana rakenteita tulee tarkkailla säännöllisesti. Mahdolliset mekaaniset vauriot ja kulumat tulee korjata heti vaurion ilmettyä. Mahdolliset vuodot, joiden kautta vesi pääsee valumaan julkisivuun, korjataan heti. Tukkeutuneet veden johdatukset on avattava välittömästi. Kriittisiä kohtia ovat esim. räystäät, syöksytorvet, vesikatto, sekä kaikki liitoskohdat esim. ikkunat. Likaantunut rappauspinta voidaan pestä tai pinnoittaa uudelleen. Uudelleen pinnoituksessa käytetään mahdollisimman lähelle alkuperäistä pinnoitusta vastaavaa webervetonit pinnoitus- ja rappausmateriaalia.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

Värisävy EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
Serpo värikartta 6415910022167 15 + 2 kg Astia 33
MD värikartta 6415910022143 15 + 2 kg Astia 33
CL värikartta 6415910022129 15 + 2 kg Astia 33
Tilausväri 6415910022181 15 + 2 kg Astia 33