Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber EE Kiinnikepaketti

weber EE Kiinnikepaketti
weber EE Kiinnikepaketti

Tuotteen edut

  • Paksueristerappausjärjestelmien kiinnike
  • 170-260 mm eristevahvuudelle
  • Mahdollista kiinnittää eri alustoille ruuvivalinnan mukaan

Sisältää rakenteeseen kiinnitettävän lujitemuovisen EE-kulman, rengasvälikkeen ja lukitustapin (materiaali RST A2). EE-kulma kiinnitetään alustan mukaan joko weber Ruuvisarja Betonilla, Huokoinen materiaalilla, Kevytbetonilla tai Puulla. Hankittava erikseen weber Ruuvisarja alustan mukaan ja eristepaksuuden mukaan weber Kiinnityshaka EE.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Eristeen ja verkon kiinnittäminen MonoRoc-, MonoRoc EE ja SerpoRoc-eristerappauksissa kun eristepaksuus on yli 160 mm.

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Paino 4,7 kg/paketti
Pakkaus Pakkauksen sisältö 100 kpl.

Hankittava erikseen eristepaksuuden mukaan weber Kiinnityshaka EE:
• EE 170 Eristepaksuus 170 mm
• EE 180 Eristepaksuus 180 mm
• EE 200 Eristepaksuus 200 mm
• EE 210 Eristepaksuus 210 mm
• EE 220 Eristepaksuus 220 mm
• EE 240 Eristepaksuus 240 mm
• EE 260 Eristepaksuus 260 mm

Hankittava erikseen weber Ruuvisarja (-Betoni, -Huokoinen materiaali, -Kevytbetoni, -Puu) kulmaosan kiinnitykseen alustan mukaan.

Työohjeet

Käyttökohteet

EE kiinnikettä käytetään eristeen ja rappausverkon kiinnitykseen eri alustoilla SerpoRoc-, MonoRoc-ja MonoRoc EE -eristerappausjärjestelmissä. EE-kulma ankkuroidaan rakenteeseen ja alustan lujuuteen soveltuvalla ruostumattomalla ruuvilla. Kiinnike soveltuu sekä uudiskohteisiin että korjausrakentamiseen. EE kiinnikkeen suurin sallittu kuormitus on 0,3 kN.

Työohjeet

Kiinnikkeitä käytetään 6 kpl/m² ja kiinnikeväli enintään 400 mm tai kiinnikemäärä määritellään vetokokeiden, olosuhdeluokituksen ja suunnitelmalaskelmien perusteella. Kiinnikkeiden paikat merkitään seinään ja kiinnikkeet kiinnitetään rakennesuunnitelmien mukaisesti. Kiinnikkeiden asennustapa ja määrä varmistetaan tarvittaessa irtivetokokeilla. Irtivedon minimiarvo 1,0 kN, kun kiinnikkeitä 4 kpl/m².

EE kiinnikkeen kulmaosa ankkuroidaan rakenteeseen ruostumattomalla ruuvilla (weber Ruuvisarja Betoni, -Huokoinen materiaali, -Kevytbetoni, -Puu) suunnitelman mukaan. weber Kiinnityshaka EE pujotetaan EE-kulman kiinnikekoloon ja jätetään lukitusasentoon 90° kulmaan. Mineraalivillalevyt asennetaan ja lukitaan Kiinnityshakaan rengasvälikkeellä, joka toimii myös verkon nostimena irti eristelevystä. Tarvittaessa käytetään villan sahaustyökalua Kiinnityshaan lukitusasennosta vapauttamiseen. Tällöin heilurihaka asettuu suunniteltuun kulmaan, 45° vaakatasoon nähden, muodostaen nivelletyn kiinnityksen rakenteeseen. Rappausverkko asennetaan eristyskerroksen päälle n. 5-10 mm etäisyydelle eristepinnasta ja lukitaan Kiinnityshakaan lukitustapilla. Verkon jatkokset limitetään vähintään 50 mm. Jos verkon jatkos ei satu kiinnikkeen kohdalle, verkon reunat kiinnitetään esim. kuumasinkityillä nauloilla (sinkityspaksuus 70 μm rasitusluokassa M3).

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö
6416031603792 100 kpl Paketti