Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber MERK Kiinnikepaketti

weber MERK Kiinnikepaketti
weber MERK Kiinnikepaketti

Tuotteen edut

  • Paksueristerappausjärjestelmien kiinnike
  • 50-160 mm eristevahvuudelle
  • Mahdollista kiinnittää eri alustoille ruuvivalinnan mukaan

Sisältää rakenteeseen kiinnitettävän lujitemuovisen MERK-kulman, rengasvälikkeen ja lukitustapin (materiaali RST A2). MERK-kulma kiinnitetään alustan mukaan joko weber Ruuvisarja Betonilla, Huokoinen materiaalilla, Kevytbetonilla tai Puulla. Hankittava erikseen weber Ruuvisarja alustan mukaan ja eristepaksuuden mukaan weber Kiinnityshaka MERK.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Eristeen ja verkon kiinnittäminen MonoRoc- ja SerpoRoc-eristerappauksissa, kun eristepaksuus on enintään 160 mm.

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Paino 3,2 kg/paketti
Pakkaus Pakkauksen sisältö 100 kpl.

Hankittava erikseen eristepaksuuden mukaan weber Kiinnityshaka MERK:
• MERK 50 Eristepaksuus 50 mm
• MERK 70 Eristepaksuus 70 mm
• MERK 100 Eristepaksuus 100 mm
• MERK 150 Eristepaksuus 150 mm
• MERK 160 Eristepaksuus 160 mm

Hankittava erikseen weber Ruuvisarja (-Betoni, -Huokoinen materiaali, -Kevytbetoni, -Puu) kulmaosan kiinnitykseen alustan mukaan.

Työohjeet

Käyttökohteet

MERK kiinnikettä käytetään eristeen ja rappausverkon kiinnitykseen eri alustoilla SerpoRoc- ja MonoRoc-eristerappausjärjestelmissä. MERK-kulma ankkuroidaan rakenteeseen ja alustan lujuuteen soveltuvalla ruostumattomalla ruuvilla. Kiinnike soveltuu sekä uudiskohteisiin että korjausrakentamiseen. MERK kiinnikkeen suurin sallittu kuormitus on 0,3 kN.

Työohjeet

Eristepaksuudella ≤ 100 mm kiinnikemäärä on vähintään 4 kpl/m² ja kiinnikeväli enintään 600 mm. Eristepaksuudella > 100 mm käytetään kiinnikkeitä 6 kpl/m² ja kiinnikeväli enintään 400 mm tai kiinnikemäärä määritellään vetokokeiden, olosuhdeluokituksen ja suunnitelmalaskelmien perusteella. Kiinnikkeiden paikat merkitään seinään ja kiinnikkeet kiinnitetään rakennesuunnitelmien mukaisesti. Kiinnikkeiden asennustapa ja määrä varmistetaan tarvittaessa irtivetokokeilla. Irtivedon minimiarvo 1,0 kN, kun kiinnikkeitä 4 kpl/m².

MERK kiinnikkeen kulmaosa ankkuroidaan rakenteeseen ruostumattomalla ruuvilla (weber Ruuvisarja Betoni, -Huokoinen materiaali, -Kevytbetoni, -Puu) suunnitelman mukaan. weber Kiinnityshaka MERK pujotetaan MERK-kulman kiinnikekoloon ja jätetään lukitusasentoon 90° kulmaan. Mineraalivillalevyt asennetaan ja lukitaan Kiinnityshakaan rengasvälikkeellä, joka toimii myös verkon nostimena irti eristelevystä. Tarvittaessa käytetään villan sahaustyökalua Kiinnityshaan lukitusasennosta vapauttamiseen. Tällöin heilurihaka asettuu suunniteltuun kulmaan, 45° vaakatasoon nähden, muodostaen nivelletyn kiinnityksen rakenteeseen. Rappausverkko asennetaan eristyskerroksen päälle n. 5-10 mm etäisyydelle eristepinnasta ja lukitaan Kiinnityshakaan lukitustapilla. Verkon jatkokset limitetään vähintään 50 mm. Jos verkon jatkos ei satu kiinnikkeen kohdalle, verkon reunat kiinnitetään esim. kuumasinkityillä nauloilla (sinkityspaksuus 70 μm rasitusluokassa M3).

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö
6416031603778 100 kpl Paketti