Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Kalkkirappaus

Ratkaisun edut

  • Julkisivuratkaisu, jolla on pitkät perinteet
  • Hyviä kokemuksia vuosisatojen ajalta
  • Mineraalipinnoitteella eläviä sävyjä

Kalkkirappaus on pitkät perinteet omaava julkisivuratkaisu. Kalkkirappauksia on käytetty vuosisatojen ajan hyvin kokemuksin. Kalkki reagoi ilman hiilidioksidin kanssa eli se kovettuu hitaasti karbonatisoitumalla. Hydrauliset kalkkilaastit kovettuvat samalla tavoin kuin vähän sementtiä sisältävät kalkkisementtilaastit.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Vanhojen tiilijulkisivujen rappaus, museokohteet ja vanhat arvokiinteistöt.

Palonkestävyys

A1, Palamaton (EN 13501-1)

Värivaihtoehdot

  • Vakioväreinä Serpo-värikartan 36 sävyä
  • weber.vetonit Silikaattimaalilla lisäksi Classic- ja Modern-värikarttojen vakiosävyt
  • Tilauksesta myös muita sävyjä

Suositeltava kerrospaksuus

15-25 mm

Dokumentit

Työohjeet

Käyttökohteet

Vanhojen tiilijulkisivujen rappaus, museokohteet ja vanhat arvokiinteistöt.

Alusta

Vanha tiiliseinä, josta poistetaan vanha rappaus

Työohjeet

Tartuntarappaus

Tartuntarappaukseen käytetään weber.cal 109 Hydraulista kalkkipohjaa. Tartuntalaastikerroksen on peitettävä vähintään 90 % alustasta, ja se on jätettävä karkeaksi. Kerrospaksuus on noin 3 mm.

Verkotus

Rappausverkkoa käytetään tarvittaessa, esim. mikäli alustaan ei saada hyvää tartuntaa (sileät tai heikot alustat, aina kevytbetonialustoille) tai jos täyttörappauskerroksesta tulee paksu (30 mm tai enemmän). Rappausverkkokaistaa käytetään myös eri alusmateriaalien rajakohdissa ja muissa liittymä- tai saumakohdissa. Rappausverkkona käytetään kuumasinkittyä weber Teräsverkkoa. Rappausverkko kiinnitetään alustaan ennen tartuntarappausta weber RVK-kiinnikkeiden ja LYT-lyöntitulppien avulla siten, että verkko on irti alustastaan 5–10 mm.

Täyttörappaus

Täyttörappaus tehdään tartuntarappausta heikommalla laastilla, kuten weber.cal 148 Hydraulisella Kalkkilaastilla. Täyttörappauksen paksuus on yleensä n. 10 mm. Yli 10 mm paksu täyttörappaus tehdään useampana kerroksena.

Pintarappaus

Pintarappaus tehdään weber.cal 152 Hydraulinen kalkkilaasti hienolla, joka hierretään tasaiseksi.

Maalaus

Ennen maalin valintaa on tehtävä värimalli. Maalaus weber.cal 249 Kulttuurikalkkimaalilla tehdään pintarappauksen kovetuttua

Käytännön neuvoja

Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin, jotka pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdenmukaisiin sekoitus- ja työolosuhteisiin sekä alustan tasaiseen imukykyyn. Työolosuhteet on kuvattu tuotekorteissa.

Huom!

Pintarappausvaiheessa tulee pinnat suojata sadeveden valumilta. Valumat saavat aikaan näkyvät jäljet tuoreeseen rappaukseen.

Huolto-ohje

Kalkki- ja sementtisideaineisille mineraalisille pinnoitteille on tyypillistä vaalean kalkki- ja suolahärmeen muodostuminen rappauksen pintaan materiaalien kuivuessa tai sateen kohdistuessa tuoreeseen rappauspintaan. Tämä on ulkonäöllinen haitta, eikä sillä ole vaikutusta pinnoituksen kestävyyteen. Ilmiö korostuu erityisesti tummia sävyjä käytettäessä. Rappauspinnan tasavärisyyttä voidaan tarvittaessa parantaa maalaamalla mineraalinen pinnoite silikaattimaalilla.
Erityistä huomioita tulee kiinnittää jo suunnitteluvaiheessa veden johdatuksiin. Jatkuvat veden valumat julkisivuille saavat aikaan rumentavia jälkiä ja aiheuttavat materiaalien heikkenemistä ja enneaikaisia vaurioita. On tärkeää johtaa sadevedet suunnitellusti pois julkisivuilta ja aukaista säännöllisesti kourujen ja putkien tukkeumat.