Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit 430

Hiertopinnoite

webervetonit 430
webervetonit 430

Tuotteen edut

  • Kuviointi voi olla roiske, hierto tai harjattu
  • Soveltuu sekä sisä- että ulkopuoliseen käyttöön
  • Värillinen tuote, joka vanhenee kauniisti

Sementtipohjainen värillinen pinnoite lujille rappauksille sekä tiili- ja betonipinnoille. Suurin raekoko n. 1 mm. Kerrospaksuus 1-4 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Lujien rappauksien sekä tiili- ja betonipintojen pinnoittaminen.

Maalaustuoteryhmä 2012

423 Sementtipinnoitteet RL 11…13
316 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset koristemaalit ja pinnoitteet RL 01…03

Raekoko

0-1 mm

Menekki

n. 1,5 kg/m²/mm

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • M1

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 1,5 kg/m²/mm
Suositeltava kerrospaksuus 1-4 mm
Vedentarve n. 5 l/25 kg
Sideaine Sementti ja polymeerit
Runkoaine Murskattua kalkkikiveä ja dolomiittia, raekoko 0-1 mm
Lisäaine Epäorgaaniset pigmentit. Kapillaarista vedenimeytymistä pienentävät ja säänkestävyyttä parantavat lisäaineet.
Paloluokka A1, Palamaton (EN 13501-1)
Vesihöyryn läpäisevyys Sd < 0,1 (SFS-EN 1015-19)
Vedenimukyky < 0,2 kg/(m² min0,5)
(SFS-EN 1015-18)
Maalaustuoteryhmä 2012 423 Sementtipinnoitteet RL 11…13
316 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset koristemaalit ja pinnoitteet RL 01…03
Kalustosuositus Weber Rapparipaketti pikkusäkeille. Staattori Superstar 0,5, teräsvahvikkeinen letku maks. 25 m.
Värisävy Serpo värikartta, 36 sävyä
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 25 kg:n säkki
Tuotehyväksynnät CE, M1

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Koneelliseen tai käsin tehtävään pinnoitukseen lujille kiviainesalustoille tai webervetonit 410 Ohutrappauslaastilla rapatuille alustoille. Pintakuvio voi olla roiske, hierto tai harjattu. 430 Hiertopinnoite soveltuu hyvin sisäpintojen värilliseen pinnoittamiseen, jolloin alustana voi olla myös levypinta.

Alusta

Tartuntaa heikentävät aineet kuten suolat, sementtiliima, pöly tai vanha maali/pinnoite on poistettava mekaanisesti esimerkiksi vesihiekkapuhalluksella. Laastia ei saa levittää märälle tai jäätyneelle alustalle. Sateen jälkeen on odotettava alustan imukyvyn palautumista ja kosteuden tasaantumista. Kosteuden vaihtelut alustassa saattavat aiheuttaa laikukkuutta lopullisessa pinnassa. Alustat oikaistaan ja tasataan tarvittaessa webervetonit 410 Ohutrappauslaastilla.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) 430 Hiertopinnoitetta sekoitetaan 4-5 litraan puhdasta vettä. Sekoitusaika on 3-4 min nopeassa sekoittimessa. Värin tasaisuuden kannalta massan notkeuden ja sekoitusajan on oltava sama sekoituserästä toiseen! Käyttöaika on 1-2 tuntia veden lisäyksestä.

Työohjeet

Ennen työn aloittamista on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Koepinta on tehtävä halutun värisävyn ja kuvioinnin varmistamiseksi! Pinnoitettaessa sekä vähintään 2 vrk tämän jälkeen on alustan ja ilman lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Suositeltavin sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa +10...+20 °C. Pinnoitusta suorassa auringonvalossa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Ennen rappausta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat suojata. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien osien yläpuolelta on vesi johdettava pois rappauspinnalta työn aikana ja sen jälkeen. Jo suunnitteluvaiheessa on huomioitava, että sadevedet tulee johtaa hallitusti pois julkisivuilta ja ikkunoilta. Jatkuvat veden valumat saavat aikaan rumentavia jälkiä ja aiheuttavat materiaalien heikkenemistä ja ennenaikaisia vaurioita.Laasti levitetään koneellisesti rappauspumpulla, suppiloruiskulla tai käsin teräslastalla voimakkaasti painaen. Tuore laastipinta hierretään tasaiseksi esim. teräväreunaisella leikkaavalla muovilastalla. Pinta voidaan jättää myös ruiskupinnaksi.Tasaisen väripinnan aikaansaamiseksi laastin kerrospaksuuden tulee pysyä vakiona koko pinnalla eikä työtapaa tai hierrintyyppiä saa muuttaa työn aikana.Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat kannattaa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotka aina pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Työsaumat sijoitetaan vähiten näkyviin kohtiin, kuten esimerkiksi liikuntasaumojen kohdalle tai syöksytorvien taakse. Tasaisen pinnan saavuttaminen edellyttää nostimia, jotka antavat hyvän liikkumismahdollisuuden.Mikäli pinnoituksen jälkeen sataa voimakkaasti tai alusta on erityisen kostea, julkisivupinnassa saattaa etenkin tummia värejä käytettäessä esiintyä sementissä olevien vesiliukoisten suolojen aiheuttamaa värjäytymistä.

Jälkihoito

Kuivalla ja lämpimällä säällä rappauspintaa kostutetaan vesisumutuksella.

Pinnoitus

weber Silcomaalilla.

Käytännön neuvoja

Kun halutaan erittäin tasavärinen pinnoitus, 430 Hiertopinnoite maalataan weber Silcomaalilla tai pinnoitteena käytetään tuotetta weber Silcopinnoite+. Hyvän ja suunnitelman mukaisen lopputuloksen saamiseksi tulee rappaustyössä käyttää rappaamisen osaavaa urakoitsijaa. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Huom!

Kalkki- ja sementtisideaineisille mineraalisille pinnoitteille on tyypillistä vaalean kalkki- ja suolahärmeen muodostuminen rappauksen pintaan materiaalien kuivuessa tai sateen sattuessa tuoreeseen rappauspintaan. Härmettä esiintyy melko pian rappaustyön jälkeen, ja sateen vaikutuksesta se osittain häviää ajan kuluessa. Ilmiö ei heikennä pinnoituksen lujuutta eikä kestävyyttä. Ilmiö korostuu erityisesti tummissa sävyissä, ja tästä syystä onkin suositeltavaa valita julkisivupinnoituksiin vaaleita sävyjä, joissa kalkkihärmeen näkyvyys on vähäistä. Jos rappauspinnalta odotetaan erityistä tasasävyisyyttä (erityisesti tummat värit), tulee mineraalinen pinnoite maalata weber Silcomaalilla tai käyttää värillisenä pintalaastina tuotetta weber Silcopinnoite+ (eivät sisällä sementtiä tai kalkkia).

Huolto-ohje

Rakennuksen elinkaaren aikana rakenteita tulee tarkkailla säännöllisesti. Mahdolliset mekaaniset vauriot ja kulumat tulee korjata heti vaurion ilmettyä. Mahdolliset vuodot, joiden kautta vesi pääsee valumaan julkisivuun, korjataan heti. Tukkeutuneet veden johdatukset on avattava välittömästi. Kriittisiä kohtia ovat esim. räystäät, syöksytorvet, vesikatto, sekä kaikki liitoskohdat esim. ikkunat. Likaantunut rappauspinta voidaan pestä tai pinnoittaa uudelleen. Uudelleen pinnoituksessa käytetään mahdollisimman lähelle alkuperäistä pinnoitusta vastaavaa webervetonit pinnoitus- ja rappausmateriaalia.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

Värisävy EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
B125 6415990346283 25 kg Säkki 40
G334 6415990346306 25 kg Säkki 40
G337 6415990346320 25 kg Säkki 40
T001 6415990336956 25 kg Säkki 40
T011 6415990346344 25 kg Säkki 40
T020 6415990346368 25 kg Säkki 40
Y002 6415990346382 25 kg Säkki 40
Y004 6415990346405 25 kg Säkki 40
Y005 6415990346429 25 kg Säkki 40
Y009 6415990346443 25 kg Säkki 40
Y035 6415990346467 25 kg Säkki 40
Y123 6415990346481 25 kg Säkki 40
Y133 6415990346504 25 kg Säkki 40
Y212 6415990346528 25 kg Säkki 40
Y213 6415990346542 25 kg Säkki 40
Y222 6415990346566 25 kg Säkki 40
Y224 6415990346580 25 kg Säkki 40
Y232 6415990346603 25 kg Säkki 40
Y233 6415990346627 25 kg Säkki 40
Y242 6415990346641 25 kg Säkki 40
Y250 6415990346665 25 kg Säkki 40
Y323 6415990346689 25 kg Säkki 40
Y333 6415990346702 25 kg Säkki 40
Y335 6415990346726 25 kg Säkki 40
Y343 6415990346740 25 kg Säkki 40
Y433 6415990346764 25 kg Säkki 40
Y434 6415990346788 25 kg Säkki 40
Y443 6415990346801 25 kg Säkki 40
Y522 6415990346825 25 kg Säkki 40
Y523 6415990346849 25 kg Säkki 40
Y535 6415990346863 25 kg Säkki 40
Y538 6415990346887 25 kg Säkki 40
Y544 6415990346900 25 kg Säkki 40
Y724 6415990346924 25 kg Säkki 40
Y734 6415990346948 25 kg Säkki 40
Y759 6415990346962 25 kg Säkki 40