Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Rapattu Kahi Facade -julkisivu

Ratkaisun edut

  • Tuulettuva rappausratkaisu, joka soveltuu vaativiinkin kohteisiin
  • Hyvä ilmaääneneristävyys
  • Pitkäikäinen ja huoltovapaa
  • Soveltuu sekä uudis- että korjausrakentamiseen
  • Silikonihartsipinnoite on tasavärinen. Siitä on saatavana lukuisia väri- ja pintavaihtoehtoja
  • Järjestelmällä on pieni vedenimu. Se hylkii vettä, minkä ansiosta rakenne pysyy kuivana

Kahi-runko sekä Kahi Facade-harkot rapattuna Weberin kaksikerrosrappauksella on kustannustehokas tapa toteuttaa ilmaraollinen julkisivurakenne kerrostaloihin.

Tuotetiedot

Ääneneristävyys

56 dB (Rw + Ctr)

Palonkestävyys

REI 120 / EI 180

Ks. suunnitteluohje 4-33E

Värivaihtoehdot

Serpo-, Modern- ja Classic-värikattojen sävyt

U-arvo

0,17 W/m²K - 0,08 W/m²K

Riippuu eristepaksuudesta ja -materiaalista

Rakenteen paksuus

435 - 525 mm

Dokumentit

Työohjeet

Käyttökohteet

Asuin-, liike- ja julkisten rakennusten julkisivut. Järjestelmä soveltuu myös rantarakentamiseen.

Alusta

Kahi-Runkoponttiharkko, Paikalla valettu betoni, Betoniharkko, Betonielementti, Kevytbetoni, Kevytsoraharkko, Kahi-tiili, Poltettu tiili, Puurunko

Työohjeet

Muuraus

Ensimmäisen harkkokerroksen vaakasauma muurataan bitumikermikaistan päältä muurauslaastilla tai Leca-laastilla, jotta lähtö saadaan oikeaan korkeuteen ja täysin suoraksi. Tarvittaessa muuraus tehdään matalalla 98 mm harkolla tai tiilellä korkeusmitoituksen sovittamiseksi huone- tai ovikorkeuteen sopivaksi. Alimmasta harkko- / tiilikerroksesta jätetään vähintään joka kolmas pystysauma auki. Tuuletusrakojen leveytenä on käytettävä vähintään 15 mm ja korkeutena 85 mm.
Harkot muurataan noin 2 mm:n saumapaksuudella puolen harkon limityksellä. Laastina käytetään tähän tarkoitukseen kehitettyä ohutsaumalaastia tai talviolosuhteissa pakkasohutsaumalaastia.
Kutistumarautoina käytetään joko RST-tikasrautoja tai RST-harjateräksiä.

Liikuntasaumat

Aukollisen kuorimuurauksen pystysuuntaisten liikuntasaumojen enimmäisväli on 8–10 m. Aukottomissa seinissä maksimiliikuntasaumaväli riippuu seinän korkeudesta (lisäraudoituksella voidaan päästä pidempiin jänneväleihin).
Liikuntasaumat sijoitetaan kohtiin joissa halkeaman syntyminen on todennäköistä, kuten nurkkiin, erkkereihin, julkisivujen suurien korkeus-/ jäykkyyserojen kohdalle, aukkojen kohdalle, erilaisten kannatustapojen kohdalle, perustusten porrastuksiin ja perustusten liikuntasaumojen kohdille. Liikuntasauman paikkaa voidaan siirtää tarvittaessa raudoituksella.

Alustan esikäsittely

Laastille arat pinnat kuten lasi-, alumiini-, ja maalatut pinnat tulee suojata laastiroiskeilta. Suojauksissa on lisäksi otettava huomioon viranomaismääräykset ja paikalliset järjestyssäännöt.
Alusta puhdistetaan pölystä ja liasta esim. harjaamalla tai painepesulla.

Ohjuriprofiilien asennus

Rappaustyötä helpottamaan voidaan käyttää lisätarvikkeina ohjureita, jotka kiinnitetään alustaan laastilla tai mekaanisesti ennen pohjarappausta.

  • Aloituslista, sokkelin yläreunaan
  • Kulmaprofiili, seinien ulkonurkkiin

Sokkeliprofiilien asennus

Tuuletusprofiili asennetaan levyrappauksen ala- ja yläosaan puristuskiinnityksenä levyjen asennuksen yhteydessä. Rappauksen alareunan aloituslista kiinnitetään laastikiinnityksenä rapattavan levyn alapintaan.

Ikkunapielien käsittely

Ikkunapielet verhotaan rappaamalla ja ikkunapielen ja ikkunakarmin väliin jätetään liikuntasauma käyttämällä Ikkunaprofiilia.
Ikkunavesipellit suositellaan asennettavaksi ennen rappausta. Jos ikkunavesipellit asennetaan rappauksen jälkeen, ikkunapieliin tehdään varaukset vesipellin asentamista varten.
Ikkunavesipellit tehdään sinkitystä tai sinkitystä ja muovipinnoitetusta teräspellistä, jonka vahvuus on vähintään 0,6 mm. Ikkunavesipeltien päät muotoillaan julkaisun BY 46 kohdan 3.6.4 mukaisesti. Ikkunavesipellin kaltevuuden on oltava vähintään 1: 3.

Pellitystyöt

Vesipellitysten paikat ja rakenne esitetään julkisivupiirustuksissa. Pellitystöissä noudatetaan RT-kortin 80-10632 ohjeita. Ennen rappaustyön aloittamista asennetut vesipellit on suojattava rappausroiskeilta.

Pohjarappaus

Pohjarappaus tehdään vähintään kahtena kerroksena samalla laastilla. Toinen rappauskerros tehdään kun edellinen kerros on riittävästi sitoutunut. Laastin sitoutuminen riippuu sääolosuhteista sekä laastin kerrospaksuudesta. Toinen rappauskerros levitetään 3–5 mm kerrokseksi ja tasataan sokaa tai teräslastaa käyttäen.

Aukonpielien ja palkkien päiden verkotus

Aukkojen kulmiin sekä ylityspalkkien päihin asennetaan aina verkkokaistaleet, n. 500 x 500 mm. Aukkojen ympärille ja palkkien päihin verkkokaistaleet voidaan asentaa jo ennen pohjarappausta tuoreella pohjalaastilla. Verkko ei saa painua laastikerroksen pohjaan alustaa vasten. Rappausverkon saumakohdat limitetään 100 mm.

Pohjustus

Tasaisen värisävyn varmistamiseksi ja sadeveden kulkeutumisen estämiseksi alusta pohjustetaan Silcomaalilla ennen pintarappausta. Maalin kuivumisaika ennen pinnoitusta on vähintään 12 tuntia, mutta roiskepintainen pinnoitus voidaan tehdä heti pohjustuksen jälkeen. Maali levitetään siveltimellä, telalla tai maaliruiskulla ohuena peittävänä kerroksena.

Pinnoitus

Pinnan struktuuri voi olla roiske-, hierretty tai piirtopinta. Silcopinnoite+ levitetään koneellisesti pinnoiteruiskulla tai suppiloruiskulla. Hierrettäessä tuore pinnoite hierretään tasaiseksi esimerkiksi leikkaavalla muovihiertimellä. Piirtopintaa haluttaessa piirtokuvio hierretään haluttuun muotoon etukäteen tehdyn mallin mukaisesti. Työvälineet ja roiskeet puhdistetaan välittömästi vedellä.

Laadunvarmistus

Rappaustyöstä pidetään työmaapäiväkirjaa, malli on ladattavissa Weberin verkkopalvelusta.

Viimeistelytyöt

Syöksytorvet, tikkaat, mainoskilvet ym. seinään kiinnitettävät rakenteet asennetaan paikoilleen. Ennen suojauksien poistoa todetaan rappauspinnan kelpoisuus. Suojaukset poistetaan valmiita pintoja vahingoittamatta ja mahdolliset laastiroiskeet poistetaan harjaamalla ja tarvittaessa vedellä. 

Käytännön neuvoja

Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin, jotka pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Työolosuhteet on kuvattu tuotekorteissa.

Huolto-ohje

Erityistä huomioita tulee kiinnittää jo suunnitteluvaiheessa veden johdatuksiin. Jatkuvat veden valumat julkisivuille saavat aikaan rumentavia jälkiä ja aiheuttavat materiaalien heikkenemistä ja enneaikaisia vaurioita. On tärkeää johtaa sadevedet suunnitellusti pois julkisivuilta ja aukaista säännöllisesti kourujen ja putkien tukkeumat.

Videot