Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Kahi harkkojen ohutsaumamuuraus, työohjeita

Harkot asennetaan yleensä puolen harkon limitykseen, ja pontatuissa pystysaumoissa ei käytetä laastia. Viisteharkkoseiniä ohutsaumamuurattaessa laastia käytetään myös pystysaumoissa.

Tarve

Ohjeita Kahi-harkkojen ohutsaumamuuraukseen.


Ratkaisu

Ensimmäinen harkkokerros muurataan yleensä weber.vetonit ML 5 tai ML 10 Muurauslaastilla bitumikermikaistan päälle siten, että se saadaan oikeaan korkeuteen täysin suoraksi. Tarvittaessa muuraus tehdään 98 mm:n harkolla tai tiilellä korkeusmitoituksen sovittamiseksi huone- tai ovikorkeuteen sopivaksi. Muurauksen annetaan kuivahtaa ennen ohutsaumamuurauksen alkamista.

Muurauslaastisauman jäykistyttyä riittävästi voidaan aloittaa ohutsaumamuuraus. Ohutsaumalaasti sekoitetaan porakonevispilällä pakkauksen ohjeen mukaisesti.

Laastin levitykseen on saatavissa ko. tarkoitukseen kehitetty laastikelkka, joka on kätevä erityisesti isoilla seinäpinnoilla. Toinen vaihtoehto on käyttää hammastettua laastikauhaa. Seinän suoruutta tarkkaillaan linjalangan ja vesivaa’an avulla. Mahdolliset linjavirheet oikaistaan naputtamalla varovasti vasaralla tai muurauslaastisauman avulla. Saumoista ylitse pursunut laasti poistetaan.

Limittämättömät seinät sidotaan toisiinsa saumoihin asennettavilla 0,7–0,8 mm paksuilla ns. reikänauhoilla kantavissa seinissä vähintään joka toisessa saumassa ja kantamattomissa seinissä vähintään joka kolmannessa saumassa. Reikänauhoja käytetään vahvikkeena myös muiden limittämättömien pystysaumojen kohdalla.

Ovi- ja ikkuna-aukot ylitetään kätevimmin Kahi-palkeilla. Käytettäessä päistään reiällistä palkkia, voidaan sähkövedot helposti viedä palkin läpi oven pieliin. Palkit asennetaan aina nostokoukut ylöspäin. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kevyempiä Kahi NT- ja MT-tiilipalkkeja. Tarkemmat ohjeet palkkien käytöstä www.e-weber.fi

Harkot katkaistaan tiilileikkurilla, tiilisahalla tai tiilisirkkelillä. Tiilileikkurilla katkaistujen harkkojen päissä käytetään muurauslaastisaumaa.

Pystysuuntaiset sähkö- ja LVI-putket sijoitetaan harkkojen pystyreikiin tai roiloharkkoihin. Vaakasuuntaiset putkivedot voidaan viedä palkkiharkkojen urassa.

Rasian kolot täytetään esimerkiksi weber.vetonit ML 5 Muurauslaastilla, lisätartuntana käytetään weber.vetonit OL 15 Ohutsaumamuurauslaastia. Kuivissa tiloissa voidaan käyttää weber.vetonit KL Kipsilaastia, pohjusteena weber.vetonit MD 16 Dispersio.

Tiilileikkurilla katkaistujen harkkojen pystysaumat täytetään muurauslaastilla. Laasti saadaan tarttumaan lujasti harkkoihin kun harkkojen katkaistuihin päihin on levitetty kerros Ohutsaumalaastia juuri ennen muurauslaastitäyttöä.