Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Kahi Runkopalkki RH

Kahi Runkopalkki RH
Kahi Runkopalkki RH

Tuotteen edut

  • Säästää aikaa ja kustannuksia
  • Asennus riippumaton sääolosuhteista
  • Parempi kantavuus kuin valettavilla palkeilla
  • Ei aukkojen väliaikaista tukemista
  • BY:n myöntämä varmennustodistus BY-KM-0003-2017

Runkoponttiharkkojen mittoihin sovitettu raudoitettu palkki, joka on valmistettu valamalla runkoponttiharkkokuorien keskelle betoniydin. Palkin korkeus on 198 mm, leveys 130 mm ja pituus 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 3000 tai 3600 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Aukkojen ylitykset Runkoponttiharkoilla ohutsaumamuuratuissa kantavissa seinissä.

Tuotehyväksynnät

  • M1
  • VT-BY KM-0003-2017

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Tuotehyväksynnät M1, VT-BY KM-0003-2017

Kuormituskestävyys

Palkkityyppi Pituus x leveys x korkeus
(mm)
Aukon suurin leveys (mm) pRd (kN/m)
1 palkki
pRd (kN/m)
2 palkkia
päällekkäin
pRd (kN/m)
3 palkkia
päällekkäin
Keskipaino
(kg/kpl)
RH4 1200x130x198 900 51,3 96,7 1) 98,9 1) 64
RH5 1500x130x198 1200 31,7 72,1 79,8 1) 80
RH6 1800x130x198 1500 21,4 47,4 60,5 96
RH7 2100x130x198 1800 15,3 33,5 42,5 112
RH8 2400x130x198 2100 11,5 25,0 31,5 128
RH10 3000x130x198 2700 5,7 15,4 19,3 160
RH12 3600x130x198 3300 3,2 5,4 13,0 192
Kahi-runkopalkkien tasaisen kuorman kuormituskestävyys pRd (kN/m). Huom. pEd:tä laskettaessa, on palkin oma paino otettava huomioon (käytettävä standardin EN 1990 mukaisia kuormitusosavarmuuskertoimia).
Minimitukipinta 150 mm, jos ei osoiteta laskelmin toisin (paikallinen puristuskestävyys). Tarvittaessa aukkojen yläpuolella käytetään kahta tai kolmea palkkielementtiä päällekkäin.
Yläindeksillä 1) merkityt palkin kuormituskestävyysarvot voivat edellyttää alapuolisen harkkoseinän vahvistamista tai tukipinnan pidentämistä.

Työohjeet

Käyttökohteet

Aukkojen ylitykset kantavissa Kahi-harkko- ja -tiiliseinissä.

Työohjeet

Palkkeja voidaan tarvittaessa lyhentää ja työstää työmaalla. Aukkojen yläpuolinen palkki valitaan palkin laskentakuorman ja aukon vapaan leveyden mukaan, taulukko Kuormituskestävyys. Valmispalkkien tukipinnan pituutena on taulukon Kuormituskestävyys laskelmissa käytetty 150 mm. Tukipinnan pituus voi olla myös tätä pienempi, mikäli tuen ja valmispalkin pään paikalliset puristuskestävyydet eivät ylity.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

Tyyppi EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö
RH4 6419139104123 1200x130x198 mm Kappale
RH5 6419139104130 1500x130x198 mm Kappale
RH6 6419139104147 1800x130x198 mm Kappale
RH7 6419139104154 2100x130x198 mm Kappale
RH8 6419139104161 2400x130x198 mm Kappale
RH10 6419139104093 3000x130x198 mm Kappale
RH12 6419139600403 3600x130x198 mm Kappale

Videot