Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Rapattu Kahi Facade-seinä pientaloon

Ratkaisun edut

  • Kustannustehokas tapa toteuttaa rapattava, kiviaineinen julkisivu
  • Erinomainen ilmaääneneristävyyt, soveltuu myös lentomelualueille
  • Voidaan rakentaa jopa U-arvoltaan 0,08 W/m²K olevia ulkoseiniä

 

Kahi runko sekä Kahi Facade-harkot rapattuna Weberin kaksikerrosrappauksella on kustannustehokas tapa toteuttaa ilmaraollinen julkisivurakenne pientaloihin.

 

 

 

Tuotetiedot

Ääneneristävyys

56 dB (Rw + Ctr)

Palonkestävyys

REI 120 / EII 80

U-arvo

0,17 W/m²K

Riippuu eristepaksuudesta ja -materiaalista

Rakenteen paksuus

405 mm

Dokumentit

Työohjeet

Käyttökohteet

Omakoti-  ja rivitalojen seinärakenteet.