Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Kutistuvan betonialustan laatoitus

Ratkaisun edut

  • "Laakeroitu" laatoitus sopii uusille betonialustoille
  • Vähentää laatoituksen irtoamisriskiä

Lattian laatoitus uudelle, vielä jonkin verran kutistuvalle betonialustalle.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Hotellien, kauppojen, koulujen, toimistojen ja teollisuustilojen lattiat.

Soveltuvat laatat

Julkisiin tiloihin tarkoitetut lattialaatat

Työohjeet

Käyttökohteet

Hotellien, kauppojen, koulujen, toimistojen ja teollisuustilojen lattiat.

Alusta

Uudet betonilattiat sekä muut lattiat, joissa haluataan vähentää laatoitukseen kohdistuvia jännityksiä ja liikkeitä.

Työohjeet

Valmistelevat työt

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Rasva, sementti- ja mattoliima sekä vesiliukoiset tasoitteet on poistettava. Mahdolliset epäpuhtaudet poistetaan esim. hiomalla, jyrsimällä tai sinkopuhalluksella. Alusta imuroidaan ennen pohjustusta. Alustan lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C.

Alustan esikäsittely

Pohjustus

webervetonit MD 16 Dispersio ohennetaan vedellä 1:3 (MD 16:vesi). Seos harjataan pehmeällä harjalla alustaan. Dispersiota ei saa jättää lammikoiksi. Kuivat ja voimakkaasti imevät alustat (esim. paikallavaletut betonilattiat) käsitellään kahteen kertaan.

Laakerointikerroksen teko

Pohjusteen kuivuttua alustaan levitetään reilu kerros weber WP Vedeneristysmassaa hammaslastalla tai telalla. Suositeltava kalvonpaksuus on 0,5 mm.

Lattialaattojen kiinnitys

Käytettävä hammaslasta valitaan laatan koon mukaan. weber lfow fix Lattialaattalaasti levitetään alustalle hammaslastan sileällä reunalla painaen, jonka jälkeen laasti kammataan auki lastan hammastetulla reunalla. Laastia levitetään vain niin suurelle alueelle, että laatat ehditään kiinnittää tuoreeseen laastiin. Veto, korkea lämpötila ja imevä alusta lyhentävät avoaikaa. Laatat painetaan laastipintaan niitä samalla liikauttaen. Laattojen asentoa voidaan korjata n. 10 minuutin ajan. Laatoitustyö tehdään avosaumatyönä. Laatan riittävä tartunta varmistetaan koelaatalla, joka irrotetaan tuoreeltaan alustasta. Irrotetun laatan tulee olla tartuntapinnaltaan kokonaan laastin peitossa. Laasti ei saa nousta yli saumojen puolivälin. Laatoitetulle lattialle saa astua aikaisintaan 24 tunnin kuluttua. Laatoitus saavuttaa täyden lujuuden 4 viikon kuluessa. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

Lattialaatoituksen saumaus

Saumojen tulee olla puhtaat eikä kiinnityslaasti saa nousta yli sauman puolivälin. Puhdistuksen helpottamiseksi on lasittamattomat laatat kostutettava kostealla sienellä ennen saumausta. weber rapid grout Saumalaasti levitetään kumilastalla vinosti yli saumojen, painaen saumat voimakkaasti täyteen. Laattojen pintaan jäänyt ylimääräinen saumauslaasti poistetaan. Lämpötilasta ja kosteudesta riippuen saumojen annetaan kuivua 15–30 min, jonka jälkeen laatoitus puhdistetaan kostealla sienellä. Saumat tasataan esim. pyöreäpäisellä puutikulla ja puhdistus uusitaan. Puhdistusvettä on käytettävä mahdollisimman vähän ja vesi on aina poistettava huolella saumoista, koska kuivuessaan saumaan se voi muuttaa sauman väriä. Kun kosteus on haihtunut laattojen pinnalta suoritetaan laattapinnan ja saumojen loppupuhdistus kuivaa puuvillariepua tai trasselia käyttäen. Saumat on pidettävä kosteina vähintään 1 vrk. Kuivissa olosuhteissa jälkikostutusta on jatkettava pidempään.

Tiivistys ja viimeistely

Nurkkasaumat sekä mahdolliset liikuntasaumat tiivistetään weber neutral silicone Silikonilla. 

Käytännön neuvoja

Kohteissa, joissa laatoitukselta edellytetään suurta kulutuskestävyyttä tai tiiviyttä, käytetään saumauksessa weberepox Easy Epoksisaumalaastia.