Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ulkotilojen laatoitus

Ratkaisun edut

  • Suojaa rakenteita kosteudelta
  • Pakkasenkestävä ratkaisu

Parvekkeiden, terassien ja muiden vaakasuorien ulkopintojen laatoitus

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Parvekelattiat ja vastaavat muut ulkona olevat vaakapinnat

 

Soveltuvat laatat

Ulkotiloihin tarkoitetut klinkkerilaatat.

Dokumentit

Työohjeet

Käyttökohteet

Parvekelattiat ja vastaavat muut ulkona olevat vaakapinnat

Alusta

Luja betoni

Työohjeet

Valmistelevat työt

Betonipinnan tulee olla puhdas, luja ja vakaa. Alustan tartuntavetolujuuden tulee olla vähintään 1,5 N/mm² ja laatan kaltevuuden vähintään 1:80. Parvekkeen alla ei saa olla lämmitettäviä tiloja. Mikäli kyseessä on maanvastainen rakenne on laatan oltava routaeristetty ja veden kapillaarinen vedennousu lattaan tulee olla estetty. Mikäli parveke kaipaa korjausta, valuja tai oikaisuja, tutustu parvekkeen korjausohjeisiimme.

Ennen töiden aloittamista varmistetaan, että alustan kosteus on korkeintaan 90 % RH ja että alustan sekä ympäröivän ilman lämpötila on tasoitus- ja eristys- ja laatoitustöiden ajan välillä +10..+30 ºC. Suoraa auringonpaistetta on vältettävä ja työmaa on suojattava sateelta. Mikäli alustana on uusi betoni, on varmistettava, että suurin osa betonin kutistumasta on tapahtunut ennen työn aloittamista.

Alusta tasoitetaan tarvittaessa soveltuvalla betonin korjaustuotteella tai lattiatasoitteella. Tarkemmat tuotekohtaiset ohjeet sekä soveltuvuus kohteeseen varmistettava tuotekorteista!

Alustan esikäsittely

Alustasta poistetaan kaikki tartuntaa heikentävä aines esim. hiomalla tai jyrsimällä. Alusta imuroidaan huolellisesti.

Pohjustus

Betonialusta vedeneristetään webertec Superflex D2 Eristyslaastilla. Ensimmäinen kerros D2:sta levitetään painamalla ohut kerros tiiviisti alustaa vasten. Varsinainen vedeneristyskerros levitetään 6mm:n hammaslastalla. Toinen eristyskerros voidaan levittää kun ensimmäinen kerros on kuivunut, normaalisi noin 3h kuluttua. Työskentely- ja alustan lämpötilan on oltava yli +5 °C ja alle +30 °C työn aikana ja 1 vrk työn jälkeen. Suora auringonpaiste ja sade työstettävälle pinnalle on estettävä. Työvälineet pohdistetaan vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Nurkkien vahvistaminen

Pohjustuksen yhteydessä lattian ja seinän nurkat vahvistetaan webertec 828 DB 75 Tiivistysnauhalla, joka painetaan toisella käsittelykerralla tuoreeseen Erityislaastikerrokseen.

Laattojen kiinnitys

Käytettävä hammaslasta valitaan laatan koon mukaan. Laasti levitetään alustalle hammaslastan sileällä reunalla painaen, jonka jälkeen laasti kammataan auki lastan hammastetulla reunalla. Laastia levitetään vain niin suurelle alueelle, että laatat ehditään kiinnittää tuoreeseen laastiin. Veto, korkea lämpötila ja imevä alusta lyhentävät avoaikaa. Laatat painetaan laastipintaan niitä samalla liikauttaen. Laattojen asentoa voidaan korjata n. 10 minuutin ajan. Laatoitustyö tehdään avosaumatyönä. Laatan riittävä tartunta varmistetaan koelaatalla, joka irrotetaan tuoreeltaan alustasta. Irrotetun laatan tulee olla tartuntapinnaltaan kokonaan laastin peitossa. Laasti ei saa nousta yli saumojen puolivälin. Laatoitetulle lattialle saa astua aikaisintaan 24 tunnin kuluttua. Laatoitus saavuttaa täyden lujuuden 4 viikon kuluessa. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

Laatoituksen saumaus

Saumojen tulee olla puhtaat eikä kiinnityslaasti saa nousta yli sauman puolivälin. Puhdistuksen helpottamiseksi on lasittamattomat laatat kostutettava kostealla sienellä ennen saumausta. weber rapid Saumalaasti levitetään kumilastalla vinosti yli saumojen, painaen saumat voimakkaasti täyteen. Laattojen pintaan jäänyt ylimääräinen saumauslaasti poistetaan. Lämpötilasta ja kosteudesta riippuen saumojen annetaan kuivua 15–30 min, jonka jälkeen laatoitus puhdistetaan kostealla sienellä. Saumat tasataan esim. pyöreäpäisellä puutikulla ja puhdistus uusitaan. Puhdistusvettä on käytettävä mahdollisimman vähän ja vesi on aina poistettava huolella saumoista, koska kuivuessaan saumaan se voi muuttaa sauman väriä. Kun kosteus on haihtunut laattojen pinnalta suoritetaan laattapinnan ja saumojen loppupuhdistus kuivaa puuvillariepua tai trasselia käyttäen. Saumat on pidettävä kosteina vähintään 1 vrk. Kuivissa olosuhteissa jälkikostutusta on jatkettava pidempään.

Tiivistys ja viimeistely

Nurkkasaumat sekä mahdolliset liikuntasaumat tiivistetään weber neutral/special silicone Silikonilla.