Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit 3400

Viimeistelytasoite

webervetonit 3400
webervetonit 3400

Tuotteen edut

 • Monikäyttöinen (lattiat, seinät, katot)
 • Paikkaukset ja viimeistelytasoitukset
 • Erittäin nopea, päällystettävissä 2 tunnin jälkeen
 • Pastamainen, liukas, hyvä työstää
 • Ei tarvitse pohjustusta

Nopeasti kovettuva ja kuivuva, hieno sementtipohjainen viimeistelytasoite. Kerrospaksuus 0-5 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Sisätilojen sementtipohjaisten alustojen kolojen ja naarmujen paikkaukset asunnoissa, konttoreissa ja julkisissa rakennuksissa ennen päällysteen asentamista. Tasoitteella voidaan myös paikata seinä- ja kattopintojen halkeamat ja reiät sekä sisätilojen portaat.

Soveltuvat pinnoitteet

 • Keraaminen- yms. kivilaatta
 • Muovi- tai tekstiilimatto
 • Vinyylilaatta
 • Korkki
 • Lautaparketti
 • Vedeneristys

(esim.)

Säilyvyysaika

n. 12 kk

Kovettumisaika

 • 45 min (kävelykelpoisuus)
 • 2 h (päällystyskelpoisuus)

Menekki

n. 1,3 kg/m²/1 mm:n kerrospaksuus

Suositeltava kerrospaksuus

0-5 mm

Tuotehyväksynnät

 • CE
 • M1
 • EC1+

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 1,3 kg/m²/1 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus 0-5 mm
Vedentarve 4,2 l/15 kg (28 % kuivapainosta)
Käyttölämpötila +10...+25 °C. Optimi +15...+20 °C.
Kovettumisaika: Kävelykelpoisuus 45 min (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Päällystekelpoisuus 2 h (+23 °C, 50 % RH)
Sideaine Erikoissementtiseos
Täyteaine Kalkkikivijauhe,
raekoko < 0,25 mm
Lisäaine Tartuntaa ja työstettävyyttä parantavia aineita. Kaseiiniton.
Tasoitepinnan vetolujuus 28 vrk ≥ 1,5 N/mm²
Puristuslujuusluokka C 25 (EN 13813)
Puristuslujuus 28 vrk ≥ 25 N/mm² (+23 °C, 50 % RH)
Taivutusvetolujuusluokka F 7 (EN 13813)
Taivutusvetolujuus 28 vrk > 7 MPa (+23 °C, 50 % RH)
Kutistuma 28 vrk < 0,5 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Palokäyttäytyminen A2FL-s1 (EN 13501-1)
Pyörivän tuolin pyörän kestävyys, kun tasoite on päällystetty lattianpäällysteellä (RWFC) RWFC 250. Voidaan käyttää konttoreissa. (EN 13813)
Kestävyys Vedenkestävä
pH (kovettunut materiaali) 10,5-11. Matala-alkalinen.
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 15 kg:n säkki
Tuotehyväksynnät CE, M1, EC1+

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Sisätilojen sementtipohjaisten alustojen kolojen ja naarmujen paikkaukset asunnoissa, konttoreissa ja julkisissa rakennuksissa ennen päällysteen asentamista. Tasoitteella voidaan myös paikata seinä- ja kattopintojen halkeamat ja reiät sekä sisätilojen portaat.

Alusta

Soveltuvia alustoja ovat sementtipohjaiset alustat, joiden vetolujuus on oltava > 0,5 MPa. Alustan käsittelystä on olemassa erilliset ohjeet, ks. weber MD 16 Dispersion tuotekortti.

Sekoitus

Säkillinen (15 kg) jauhetta sekoitetaan 4,2 litraan puhdasta vettä (28 % laastin kuivapainosta). Jos halutaan löysempää tasoitetta, vesimäärä voidaan nostaa n. 4,5 litraan (30 %). On otettava huomioon, että kuivumisaika pitenee suuremmalla vesimäärällä. Sekoitus suoritetaan voimakkaan porakoneen vispilällä niin kauan, että tasoite on täysin sekoittunut. Käyttöaika on normaaliolosuhteissa n. 15 min veden lisäyksestä. Massan lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C. Liika vesi aiheuttaa erottumista, pidentää kuivumisaikaa sekä heikentää tasoitepinnan lujuutta, minkä vuoksi veden yliannostusta ei saa tapahtua.

Työohjeet

Rakennuksessa on oltava vesikatto sekä ikkuna- ja oviaukot suljettuina. Alustan ja ilman lämpötilan tulee tasoitetyön aikana ja viikon ajan sen jälkeen olla välillä +10...+25 °C. Lattiapinnalle syntyvää vetoa on vältettävä tasoituksen aikana ja 1 vrk ajan sen jälkeen. Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla < 90 %. Tasoite levitetään teräslastalla. Tasoite voidaan siklata tai mahdolliset liipinjäljet kaapia pois n. 30 min kuluttua tasoituksesta. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut tasoite poistetaan työvälineistä mekaanisesti.

Kuivumisaika:
Tasoite on kävelykelpoinen n. 45 min kuluttua huoneen lämpötilan ollessa +23 °C. 3400 Viimeistelytasoite on päällystyskelpoinen n. 2 tunnin kuluttua tasoituksesta, kun kuivumisolosuhteet ovat normaalit (+23 °C, 50 % RH). Ohuita, alle 2 mm:n kerroksia voidaan päällystää heti kun tasoite kestää liiman levityksen edellyttäen, että alustan kosteuspitoisuus on ohjearvojen mukainen. Alustan suuri kosteuspitoisuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa.

Pinnoitus

Tasoitettu alusta voidaan päällystää useimmilla lattiapäällysteillä kuten keraamisilla yms. kivilaatoilla, muovi- tai tekstiilimatoilla, vinyylilaatoilla, korkilla tai lautaparketilla. Alustaan liimattavien parkettien alle asennetaan alusvaneri puun kosteuselämisen aiheuttamien jännitysten vuoksi. Tasoitettu alusta voidaan vedeneristää Weberin Vedeneristys-työohjeiden mukaisesti 4 tunnin kuluttua tasoituksesta, kun kuivumisolosuhteet ovat normaalit (+23 °C, 50 % RH). Lattiapäällysteen asennuksessa tulee noudattaa RYL:n ja pinnoitevalmistajan edellyttämiä pohjan kosteuden ohjearvoja. Pintaa ei suositella maalattavan tai jätettävän ilman pinnoitetta.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910032197 15 kg Säkki 64