Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit 4100

Vaateri Plus

webervetonit 4100
webervetonit 4100

Tuotteen edut

 • Erinomainen leviävyys ja työstettävyys
 • Pumpattavissa
 • Suojaa päällysteitä betonialustan alkaliselta kosteudelta

Sementtipohjainen erittäin helposti leviävä lattiatasoite betonialustoille sisätiloissa. Kerrospaksuus 4-30 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Hyvin epätasaisten betonialustojen tasoitus sisätiloissa ennen päällysteen asennusta.

Soveltuvat pinnoitteet

 • Keraaminen- yms. kivilaatta
 • Muovi- tai tekstiilimatto
 • Vinyylilaatta
 • Korkki
 • Lautaparketti

(esim.)

Säilyvyysaika

n. 12 kk

Kovettumisaika

 • 3-4 h (kävelykelpoisuus)
 • 1-3 viikkoa (päällystyskelpoisuus)

Menekki

n. 1,7 kg/m²/1 mm:n kerrospaksuus

Suositeltava kerrospaksuus

4-30 mm

Tuotehyväksynnät

 • CE
 • M1
 • EC1+

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 1,7 kg/m²/1 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus 4-30 mm
Vedentarve 4,2 l/20 kg (21 % kuivapainosta)
Käyttölämpötila +10...+25 °C. Optimi +15...+20 °C.
Kovettumisaika: Kävelykelpoisuus 3-4 h (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Päällystekelpoisuus 1-3 viikon kuluttua tasoitekerroksen paksuudesta riippuen (+23 °C, 50 % RH). 10 mm (1 viikko), 10-20 mm (2 viikkoa), 20-30 mm (3 viikkoa).
Sideaine Erikoissementtiseos
Täyteaine Luonnonhiekka ja kalkkikivijauhe, raekoko < 0,6 mm
Lisäaine Tartuntaa ja leviävyyttä parantavia aineita. Kaseiiniton.
Tasoitepinnan vetolujuus 28 vrk ≥ 1,5 N/mm²
Puristuslujuusluokka C 20 (EN 13813)
Puristuslujuus 28 vrk ≥ 20 N/mm² (+23 °C, 50 % RH)
Taivutusvetolujuusluokka F 5 (EN 13813)
Taivutusvetolujuus 28 vrk > 5 MPa (+23 °C, 50 % RH)
Kutistuma 28 vrk < 0,5 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Palokäyttäytyminen A2FL-s1 (EN 13501-1)
Pyörivän tuolin pyörän kestävyys, kun tasoite on päällystetty lattianpäällysteellä (RWFC) RWFC 350. Voidaan käyttää konttoreissa. (EN 13813)
Kestävyys Vedenkestävä
pH (kovettunut materiaali) 10,5-11. Matala-alkalinen.
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 20 kg:n säkki
Tuotehyväksynnät CE, M1, EC1+

Työohjeet

Käyttökohteet

Hyvin epätasaisten betonialustojen tasoitus sisätiloissa ennen päällysteen asennusta.

Alusta

Soveltuvia alustoja ovat sementtipohjaiset alustat, joiden vetolujuus on oltava > 1 MPa. Alustan käsittelystä on olemassa erilliset ohjeet, ks. weber MD 16 Dispersion tuotekortti.

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään 4,2 litraan puhdasta vettä (21 % laastin kuivapainosta). Massaa sekoitetaan vähintään 1 min ajan voimakkaan porakoneen vispilällä. Käyttöaika on normaaliolosuhteissa 20-30 min veden lisäyksestä. Massan lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C. Kylmissä olosuhteissa käytetään lämmintä vettä (maks. +35 °C). Liika vesi aiheuttaa erottumista ja heikentää tasoitepinnan lujuutta, minkä vuoksi veden yliannostusta ei saa tapahtua.

Työohjeet

Rakennuksessa on oltava vesikatto sekä ikkuna- ja oviaukot suljettuina. Alustan ja ilman lämpötilan tulee tasoitetyön aikana ja viikon ajan sen jälkeen olla välillä +10...+25 °C. Lattiapinnalle syntyvää vetoa on vältettävä tasoituksen aikana ja 3 vrk ajan sen jälkeen. Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla < 90 %. Massa kaadetaan sekoituksen jälkeen yhtäjaksoisesti 30-40 cm leveinä kaistoina lattialle. Massa on hyvin leviävä ja sen leviämistä voidaan edesauttaa teräslastalla. Levitystä jatketaan taukoamatta, kunnes koko tasoitettava ala on tehty. Suuret tasoitettavat alat jaetaan pienempiin osiin väliaikaisilla listoilla. Tasoitustyötä suositellaan tehtäväksi kahden henkilön voimin, joista toinen sekoittaa ja toinen levittää massaa. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut tasoite poistetaan työvälineistä mekaanisesti.

Kuivumisaika:
Tasoite on kävelykelpoinen 3-4 tunnin kuluttua huoneen lämpötilan ollessa n. +23 °C. Pinta voidaan tarvittaessa hioa ja ylitasoittaa (esim. webervetonit 3100 Hienotasoitteella) 2 vrk:n kuluttua tasoituksesta. Lattiapäällyste voidaan asentaa 1-3 viikon kuluttua tasoituksesta kerrospaksuudesta ja kuivumisolosuhteista riippuen. Alustan suuri kosteuspitoisuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa. Lattiapäällysteen asennuksessa tulee noudattaa RYL:n ja pinnoitevalmistajan edellyttämiä pohjan kosteuden ohjearvoja.

Liikuntasaumat:
Alustan rakenteellisten liikuntasaumojen kohdalla tasoitekerros katkaistaan esim. kulmahiomakoneella heti kun tasoitepinta on kävelykelpoinen. Saumat täytetään elastisella sauma-aineella.

Pinnoitus

Tasoitettu alusta voidaan pinnoittaa mm. keraamisilla- yms. kivilaatoilla, muovi- tai tekstiilimatoilla, vinyylilaatoilla, korkilla tai lautaparketilla. Alkalisuoja saavutetaan vähintään 5 mm tasoitekerroksella. Alustaan liimattavien parkettien alle asennetaan alusvaneri puun kosteuselämisen aiheuttamien jännitysten vuoksi ja niiden liimauksessa käytetään joustavia MS polymeeriliimoja parkettivalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910032517 20 kg Säkki 48