Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit 4400

Pikatasoite

webervetonit 4400
webervetonit 4400

Tuotteen edut

 • Nopeat oikaisut ja paikkaukset
 • Vesimäärää säätämällä saavutetaan eri työstöominaisuuksia; hienotasoitteesta aina kolojen täyttämiseen ja kaatojen tekoon sopivaan, pastamaisempaan massaan.
 • Päällystettävissä 2 tunnin jälkeen
 • Matala-alkalinen pH 10,5-11 – suojaa mattoliimojen hajoamiselta (min. 5 mm) -> terve sisäilma
 • Myös ulkokäyttöön!

Käsin levitettävä, nopeasti kovettuva ja kuivuva sementtipohjainen betonilattioiden tasoite pienimuotoisiin korjauksiin ja paikkauksiin. Kerrospaksuus 0-30 mm, kolojen täyttöön < 50 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Sisätilojen sekä ulkoterassien, autotallien sekä parvekkeiden sementtipohjaisten lattioiden tasoitus, oikaisu ja reikien paikkaus.

Soveltuvat pinnoitteet

 • Keraaminen- yms. kivilaatta
 • Muovi- tai tekstiilimatto
 • Vinyylilaatta
 • Korkki
 • Lautaparketti
 • Vedeneristys

(esim.)

Säilyvyysaika

n. 12 kk

Kovettumisaika

 • n. 1 h (kävelykelpoisuus)
 • 2 h vesimäärällä 4,0-4,8 l/20 kg (päällystyskelpoisuus)

Menekki

n. 1,6 kg/m²/1 mm:n kerrospaksuus

Suositeltava kerrospaksuus

0-30 mm (kolojen täyttöön 50 mm)

Tuotehyväksynnät

 • CE
 • M1
 • EC1+

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 1,6 kg/m²/1 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus 0-30 mm (kolojen täyttöön 50 mm)
Vedentarve 4,0-5,6 l/20 kg (20-28 % kuivapainosta)
Käyttölämpötila +10...+25 °C. Optimi +15...+20 °C.
Kovettumisaika: Kävelykelpoisuus n. 1 h (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Päällystekelpoisuus 2 h vesimäärällä 4,0-4,8 l/20 kg (+23 °C, 50 % RH)
Sideaine Erikoissementtiseos
Täyteaine Luonnonhiekka ja kalkkikivijauhe, raekoko < 0,3 mm
Lisäaine Tartuntaa ja työstettävyyttä parantavia aineita. Kaseiiniton.
Tasoitepinnan vetolujuus 28 vrk ≥ 1,5 N/mm²
Puristuslujuusluokka C 30 (EN 13813)
Puristuslujuus 28 vrk ≥ 30 N/mm² (+23 °C, 50 % RH)
Taivutusvetolujuusluokka F 7 (EN 13813)
Taivutusvetolujuus 28 vrk > 7 MPa (+23 °C, 50 % RH)
Kutistuma 28 vrk < 0,7 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Palokäyttäytyminen A2FL-s1 (EN 13501-1)
Pyörivän tuolin pyörän kestävyys, kun tasoite on päällystetty lattianpäällysteellä (RWFC) RWFC 350. Voidaan käyttää konttoreissa. (EN 13813)
Kestävyys Vedenkestävä
pH (kovettunut materiaali) 10,5-11. Matala-alkalinen.
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 20 kg:n säkki.
Tuotehyväksynnät CE, M1, EC1+

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Sisätilojen sekä ulkoterassien, autotallien sekä parvekkeiden sementtipohjaisten lattioiden tasoitus, oikaisu ja reikien paikkaus.

Alusta

Soveltuvia alustoja ovat sementtipohjaiset alustat, joiden vetolujuus on oltava > 1 MPa. Alustan käsittelystä on olemassa erilliset ohjeet, ks. weber MD 16 Dispersion tuotekortti.

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) jauhetta sekoitetaan 4,0-5,6 litraan puhdasta vettä (20-28 % laastin kuivapainosta). Vesimäärää säätämällä näiden rajojen sisällä tasoitteen koostumusta voidaan muuttaa pastamaisesta juoksevammaksi. Massaa sekoitetaan vähintään 1 min ajan voimakkaan porakoneen vispilällä. Käyttöaika on normaaliolosuhteissa n. 15 min veden lisäyksestä. Massan lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C. Kylmissä olosuhteissa käytetään lämmintä vettä (maks. +35 °C). Liika vesi aiheuttaa erottumista ja heikentää tasoitepinnan lujuutta.

Työohjeet

Sisätilat:
Rakennuksessa on oltava vesikatto sekä ikkuna- ja oviaukot suljettuina. Alustan ja ilman lämpötilan tulee tasoitetyön aikana ja viikon ajan sen jälkeen olla välillä +10...+25 °C. Lattiapinnalle syntyvää vetoa on vältettävä tasoituksen aikana ja 3 vrk ajan sen jälkeen. Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla < 90 %.

Ulkotilat:
Sääolosuhteiden pitää olla kuivat sekä alustan ja ilman lämpötilan tasoitetyön aikana sekä ainakin vuorokausi sen jälkeen yli +10 °C. Tasoitepinta pitää suojata sateelta, jäätymiseltä, suoralta auringonvalolta sekä tuulelta muutaman päivän ajan tasoituksesta.

Työn suoritus:
Tasoite levitetään teräslastalla. Mahdolliset liipinjäljet voidaan kaapia pois n. 30 min sekoituksesta. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut tasoite poistetaan työvälineistä mekaanisesti.

Kuivumisaika:
Tasoite on kävelykelpoinen n. 1 tunnin kuluttua huoneen lämpötilan ollessa +23 °C. Tasoite on päällystyskelpoinen 2 tunnin kuluttua tasoituksesta, kun tasoitusolosuhteet ovat normaalit (+23 °C, 50 % RH). Sekoitettaessa juoksevaa tasoitetta (4,8-5,6 l vettä / 20 kg) paksumpien kerrosten (> 5 mm) kuivumisaika pidentyy. Alustan suuri kosteuspitoisuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa. Lattiapäällysteen asennuksessa tulee noudattaa RYL:n ja pinnoitevalmistajan edellyttämiä pohjan kosteuden ohjearvoja.

Pinnoitus

Tasoitettu alusta voidaan vedeneristää Weberin Vedeneristys-työohjeiden mukaisesti tai pinnoittaa useimmilla lattiapäällysteillä, kuten keraamisilla yms. kivilaatoilla, muovi- tai tekstiilimatoilla, vinyylilaatoilla, korkilla tai lautaparketilla. Alkalisuoja saavutetaan vähintään 5 mm tasoitekerroksella. Alustaan liimattavien sauvaparkettien alle asennetaan alusvaneri puun kosteuselämisen aiheuttamien jännitysten vuoksi.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910032531 20 kg Säkki 48

 

Videot