Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit 5000

Lattiamassa

webervetonit 5000
webervetonit 5000

Tuotteen edut

 • Paksut tasoitekerrokset
 • Kylpyhuoneen kaadot
 • Päällystettävissä 1-7 vrk jälkeen
 • Suoraan vedeneristettävissä
 • Matala-alkalinen

Käsin levitettävä, nopeasti kovettuva ja kuivuva sementtipohjainen betonilattioiden tasoite. Kerrospaksuus 5-50 mm, kolojen täyttöön < 80 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Kylpyhuoneiden lattioiden oikaisu sekä kallistusten teko. Tuote on osa Weberin kylpyhuonejärjestelmää.

Soveltuvat pinnoitteet

 • Keraaminen- yms. kivilaatta
 • Muovi- tai tekstiilimatto
 • Vinyylilaatta
 • Korkki
 • Lautaparketti
 • Vedeneristys

(esim.)

Säilyvyysaika

n. 12 kk

Kovettumisaika

 • 2-3 h (kävelykelpoisuus)
 • 24 h/10 mm:n paksuus, > 30 mm 7 vrk (päällystyskelpoisuus)

Menekki

n. 1,8 kg/m²/1 mm:n kerrospaksuus

Suositeltava kerrospaksuus

5-50 mm (kolojen täyttö 5-80 mm)

Tuotehyväksynnät

 • CE
 • M1
 • EC1+

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 1,8 kg/m²/1 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus 5-50 mm (kolojen täyttö 5-80 mm)
Vedentarve 2,8 l/20 kg (14 % kuivapainosta)
Käyttölämpötila +10...+25 °C. Optimi +15...+20 °C.
Kovettumisaika: Kävelykelpoisuus 2-3 h (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Päällystekelpoisuus 24 h/10 mm:n paksuus,
> 30 mm (7 vrk). (+23 °C, 50 % RH)
Sideaine Erikoissementtiseos
Täyteaine Luonnonhiekka ja kalkkikivijauhe, raekoko < 1,2 mm
Lisäaine Työstettävyyttä ja tartuntaa parantavia aineita. Kaseiiniton.
Tasoitepinnan vetolujuus 28 vrk ≥ 1,0 N/mm²
Puristuslujuusluokka C 20 (EN 13813)
Puristuslujuus 28 vrk ≥ 20 N/mm² (+23 °C, 50 % RH)
Taivutusvetolujuusluokka F 5 (EN 13813)
Taivutusvetolujuus 28 vrk > 5 MPa (+23 °C, 50 % RH)
Kutistuma 28 vrk < 0,5 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Palokäyttäytyminen A2FL-s1 (EN 13501-1)
Pyörivän tuolin pyörän kestävyys, kun tasoite on päällystetty lattianpäällysteellä (RWFC) RWFC 250. Voidaan käyttää konttoreissa. (EN 13813)
Kestävyys Vedenkestävä
pH (kovettunut materiaali) 10,5-11. Matala-alkalinen.
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 20 kg:n säkki
Tuotehyväksynnät CE, M1, EC1+

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Kylpyhuoneiden lattioiden oikaisu sekä kallistusten teko. Tuote on osa Weberin kylpyhuonejärjestelmää.

Alusta

Soveltuvia alustoja ovat sementtipohjaiset alustat, jonka vetolujuuden on oltava > 1 MPa ja kipsikartonkilevy. Alustan käsittelystä on olemassa erilliset ohjeet, ks. weber MD 16 Dispersion tuotekortti.

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään 2,8 litraan puhdasta vettä (14 % laastin kuivapainosta). Massaa sekoitetaan vähintään 1 min ajan voimakkaan porakoneen vispilällä. Käyttöaika on normaaliolosuhteissa 30 min veden lisäyksestä. Massan lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C. Kylmissä olosuhteissa käytetään lämmintä vettä (maks. +35 °C). Liika vesi aiheuttaa erottumista ja heikentää tasoitepinnan lujuutta, minkä vuoksi veden yliannostusta ei saa tapahtua.

Työohjeet

Rakennuksessa on oltava vesikatto sekä ikkuna- ja oviaukot suljettuina. Alustan ja ilman lämpötilan tulee tasoitetyön aikana ja viikon ajan sen jälkeen olla välillä +10...+25 °C. Lattiapinnalle syntyvää vetoa on vältettävä tasoituksen aikana ja 3 vrk ajan sen jälkeen. Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla < 90 %. Tasoite levitetään teräslastalla tai linjaarilla. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut tasoite poistetaan työvälineistä mekaanisesti.

Kuivumisaika:
Tasoite on kävelykelpoinen 2-3 tunnin kuluttua huoneen lämpötilan ollessa +23 °C. Pinta voidaan tarvittaessa hioa ja/tai ylitasoittaa (esim. webervetonit 3100 Hienotasoitteella) 4-6 tunnin kuluttua tasoituksesta. Alustan suuri kosteuspitoisuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa. Lattiapäällysteen asennuksessa tulee noudattaa RYL:n ja pinnoitevalmistajan edellyttämiä pohjan kosteuden ohjearvoja.

Pinnoitus

Tasoitettu alusta voidaan vedeneristää Weberin Vedeneristys-työohjeiden mukaisesti tai pinnoittaa useimmilla lattiapäällysteillä, kuten keraamisilla yms. kivilaatoilla, muovi- tai tekstiilimatoilla, vinyylilaatoilla, korkilla tai lautaparketilla. Alustaan liimattavien sauvaparkettien alle asennetaan alusvaneri puun kosteuselämisen aiheuttamien jännitysten vuoksi. Tarvittaessa tehdään hienotasoitus webervetonit 3100 Hienotasoitteella. Pintaa ei suositella maalattavan eikä jätettävän ilman pinnoitetta!

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910032555 20 kg Säkki 48