Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit 8000

Linjasaneerausmassa

webervetonit 8000

Tuotteen edut

  • Kylpyhuoneen lattian kallistukset ja roilojen täyttö
  • Valmis pinta vedeneristeelle ilman erillistä pintatasoitusta
  • Vedeneristettävissä 1-3 vrk jälkeen (50 mm saakka)
  • Matala-alkalinen

Nopeasti kovettuva ja kuivuva, sementtipohjainen lattiamassa. Käsin levitettävä ja hierrettävä (mahdollisesti siirto pumpulla). Kerrospaksuus 10-100 mm (paikallisesti 180 mm).

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Paksut täytöt ja kylpyhuoneiden lattiat linjasaneerauskohteissa.

Soveltuvat pinnoitteet

  • Vedeneristys

Säilyvyysaika

n. 12 kk

Kovettumisaika

  • 1-2 h (kävelykelpoisuus)
  • 1-3 vrk (päällystyskelpoisuus)

Menekki

n. 1,8 kg/m²/1 mm:n kerrospaksuus

Suositeltava kerrospaksuus

10-100 mm (paikoitellen maks. 180 mm)

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • M1
  • EC1+

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 1,8 kg/m²/1 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus 10-100 mm (paikoitellen maks. 180 mm)
Vedentarve 2,6 l/20 kg (13 % kuivapainosta)
Käyttölämpötila +10...+25 °C. Optimi +15...+20 °C.
Kovettumisaika: Kävelykelpoisuus 1-2 h (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Päällystekelpoisuus 1-3 vrk kuluttua (+23 °C, 50 % RH)
Sideaine Erikoissementtiseos
Täyteaine Luonnonhiekka ja kalkkikivijauhe, raekoko < 1,2 mm
Lisäaine Työstettävyyttä ja tartuntaa parantavia aineita. Kaseiiniton.
Tasoitepinnan vetolujuus 28 vrk ≥ 1,0 N/mm²
Puristuslujuusluokka C 40 (EN 13813)
Puristuslujuus 28 vrk ≥ 45 N/mm² (+23 °C, 50 % RH)
Taivutusvetolujuusluokka F 6 (EN 13813)
Taivutusvetolujuus 28 vrk > 6 MPa (+23 °C, 50 % RH)
Kutistuma 28 vrk < 0,3 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Palokäyttäytyminen A2FL-s1 (EN 13501-1)
Kestävyys Vedenkestävä
pH (kovettunut materiaali) 10,5-11. Matala-alkalinen.
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 20 kg:n säkki
Tuotehyväksynnät CE, M1, EC1+

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Paksut täytöt ja kylpyhuoneiden lattiat linjasaneerauskohteissa.

Alusta

Soveltuvia alustoja ovat sementtipohjaiset alustat, jonka vetolujuuden on oltava > 0,5 MPa. Alustan käsittelystä on olemassa erilliset ohjeet, ks. weber MD 16 Dispersion tuotekortti.

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään 2,6 litraan puhdasta vettä (13 % laastin kuivapainosta). Tarvittaessa ohjeellista vesimäärää voidaan kasvattaa enintään 0,4 litralla / 20 kg säkki, jolloin saadaan helpommin leviävää tasoitetta. Veden lisäys ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa. Massaa sekoitetaan vähintään 1 min ajan tasosekoittimella tai tehokkaalla porakoneella. Pumpattaessa on käytettävä Weberin hyväksymää automaattisekoitinta. Käyttöaika on normaaliolosuhteissa 20 min veden lisäyksestä. Massan lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C.

Työohjeet

Alustan ja ilman lämpötilan tulee tasoitetyön aikana ja viikon ajan sen jälkeen olla välillä +10...+25 °C. Lattiapinnalle syntyvää vetoa on vältettävä tasoituksen aikana ja 3 vrk ajan sen jälkeen. Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla < 90 %. Tasoite levitetään lastalla, linjaarilla tai hiertimellä. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut tasoite poistetaan työvälineistä mekaanisesti.

Kuivumisaika:
Tasoite on kävelykelpoinen 1-2 tunnin kuluttua huoneen lämpötilan ollessa +23 °C. Pinta voidaan tarvittaessa hioa ja/tai ylitasoittaa (esim. webervetonit 3100 Hienotasoitteella) 3-4 tunnin kuluttua tasoituksesta. Alle 20 mm paksut tasoitekerrokset voidaan vedeneristää 1 vrk:n kuluttua, kun kuivumisolosuhteet ovat normaalit (+23 °C, 50 % RH). Paksumpien kerroksien kuivumisaika on 2-3 vrk. Mikäli käytetään maksimivesimäärää (3,0 l/20 kg), kuivumisaika pidentyy muutamalla vuorokaudella. Alustan suuri kosteuspitoisuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa.

Vedeneristys:
Tasoitettu alusta vedeneristetään Weberin Vedeneristys-työohjeiden mukaisesti.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910032616 20 kg Säkki 48