Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Linjasaneerausratkaisu 1 b

Ratkaisun edut

  • Linjasaneerauksiin soveltuva ratkaisu
  • Nopeasti kuivuva
  • Matala-alkalinen

Märkätilan lattiaratkaisu silloin, kun tartunta alustaan voidaan varmistaa ja alustan vetolujuus > 0,5 MPa.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Märkätilojen kallistusvalut, vedeneristys ja laatoitus linjasaneerauskohteissa, kun alustan pintaan saadaan riittävä tartunta.

Palonkestävyys

Palamaton

Värivaihtoehdot

Harmaa

Suositeltava kerrospaksuus

10-250 mm

Päällystyskelpoisuus

1 vrk

Dokumentit

Työohjeet

Käyttökohteet

Märkätilojen kallistusvalut, vedeneristys ja laatoitus linjasaneerauskohteissa, kun alustan pintaan saadaan riittävä tartunta.

Alusta

Soveltuvia alustoja ovat sementtipohjaiset alustat, jonka vetolujuuden on oltava > 0,5 MPa. Alustan käsittelystä on olemassa erilliset ohjeet.

Työohjeet

Työolosuhteet

Alustan ja ilman lämpötilan tulee tasoitetyön aikana ja viikon ajan sen jälkeen olla välillä +10...+25 °C. Lattiapinnalle syntyvää vetoa on vältettävä tasoituksen aikana ja 3 vrk ajan sen jälkeen. Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla < 90 %.

Pohjustus

Levitä laimennettu webervetonit MD16 Dispersio pehmeällä harjalla. Vältä lätäköiden muodostumista. Voimakkaasti imevällä alustalla primeri levitetään kahteen kertaan, 1:3 + 1:3. Anna dispersion kuivua läpinäkyväksi kalvoksi ennen seuraavaa käsittelyä (2-4 tuntia, enintään 48 tuntia). Lattiaan voidaan halutessa asentaa sähkökäyttöinen mukavuuslämmitys.

Tasoittaminen

Oikaisutasoite levitetään lastalla, linjaarilla tai hiertimellä. Ennen pintatasoitteen levittämistä alusta käsitellään webervetonit MD16 Dispersiolla. Pintatasoite webervetonit 3100 levitetään dispersion kuivuttua. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut tasoite poistetaan työvälineistä mekaanisesti.

Vedeneristys

Alle 20 mm paksut tasoitekerrokset voidaan vedeneristää 1 vrk:n kuluttua, kun kuivumisolosuhteet ovat normaalit (+20 °C, 50 % RH). Paksumpien kerroksien kuivumisaika on 2-3 vrk. Mikäli käytetään maksimivesimäärää (3,75 l/25 kg), kuivumisaika pidentyy muutamalla vuorokaudella. Alustan suuri kosteuspitoisuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa.

Laatoitus

Lattia laatoitetaan työohjeen 8-70 weberSafe Vedeneristys ja tuotekorttien ohjeiden mukaisesti.

Käytännön neuvoja

Mikäli lattiaan on asennettu lattialämmitys, vältä lattian pintakerrokseen kohdistuvaa voimakasta lämpölaajenemista antamalla tasoitteen kovettua ainakin 2 viikkoa ennen lattialämmityksen kytkemistä. Jos mahdollista, kytke lämmitys vasta kun lattiapäällyste on asennettu.