Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4712

Tiivistysepoksi

weberfloor 4712
weberfloor 4712

Tuotteen edut

  • Erittäin matalapäästöinen (M1 ja EC1-hyväksynnät)
  • Hajuton
  • Imeytyy hyvin eri alustoihin
  • Hyvä kemiallinen kestävyys
  • Sekä sisä- että ulkokäyttöön

Liuotinaineeton, 2-komponenttinen väritön tiivistysepoksi.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Betonilattioiden ja tasoitepintojen pohjustaminen sekä kosteussulkuna ennen lattian tasoitusta. Haitta-aineiden kapselointi sisäilmakorjauksissa. Käytetään pohjusteena Weber parvekepinnoitusratkaisuissa sekä ennen webertec 827 S Epoksivedeneristeen tai weberxerm 847 Epoksikiinnityslaastin levitystä. Voidaan käyttää sideaineena epoksilaastissa. Voidaan myös käyttää halkeamien täyttöön tasoite- tai betonilattioissa. Soveltuu käytettäväksi myös esimerkiksi asuintiloissa, sillä tuotteesta ei haihdu haitallisia yhdisteitä (päästöluokitukset M1 ja EC1).

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • M1
  • EC1

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki

• 0,3-0,5 kg/m²/käsittelykerta.
• Haitta-ainekapseloinnissa vaadittu kerrosvahvuus on 0,6 mm, jolloin menekki n. 0,6 kg/m².
• Epoksimassan menekki 2,1 kg/m²/mm (täyttöaste 1:10 paino-osissa).

Sekoitussuhde Osa A: Osa B 73 paino-osaa komp. A ja
27 paino-osaa komp. B
Käyttölämpötila Ilman ja alustan lämpötila:
min. +10 °C, maks. +30 °C. Lämpötilan tulee kuitenkin olla +3 °C yli kastepisteen.
Suhteellinen ilmankosteus: maks. 80 % RH.
Kovettumisaika: Kävelykelpoisuus 24 h (+15 °C)
12 h (+23 °C)
8 h (+30 °C)
Työvaiheiden välinen odotusaika Odotusaika ennen uudelleenpinnoitusta tai jatkotöitä:
• maks. 24 h (+15 °C)
• maks. 12 h (+23 °C)
• maks. 8 h (+30 °C).
Maalaustuoteryhmä 2012 615 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat pohjusteet
Säilyvyysaika 24 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva ja lämmin min. +10 °C sisätila)
Pakkaus 10 kg:n yhdistelmäpakkaus
Tuotehyväksynnät CE, M1, EC1

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Betonilattioiden ja tasoitepintojen pohjustaminen sekä kosteussulkuna ennen lattian tasoitusta. Haitta-aineiden kapselointi sisäilmakorjauksissa. Käytetään pohjusteena Weber parvekepinnoitusratkaisuissa sekä ennen webertec 827 S Epoksivedeneristeen tai weberxerm 847 Epoksikiinnityslaastin levitystä. Voidaan käyttää sideaineena epoksilaastissa. Voidaan myös käyttää halkeamien täyttöön tasoite- tai betonilattioissa. Soveltuu käytettäväksi myös esimerkiksi asuintiloissa, sillä tuotteesta ei haihdu haitallisia yhdisteitä (päästöluokitukset M1 ja EC1).

Alusta

Soveltuvia alustoja ovat betoni, sementtiperustaiset tasoitteet sekä kipsilattiat. Betonipintojen ja sementtipohjaisten tasoitepintojen tulee olla kiinteät, puhtaat ja kuivat. Pöly, rasva, öljy, sementtiliima, irtonainen materiaali ja muut epäpuhtaudet poistetaan esim. timanttihiomalla, jyrsimällä, hiekkapuhaltamalla tai sinkopuhaltamalla. Pinnan vetolujuuden tulee olla vähintään 1,5 N/mm² ja puristuslujuuden 25 N/mm². Betonialustan absoluuttinen kosteus saa olla korkeintaan 5 %. Mikäli epoksia käytetään vanhan tasoitteen lujittamiseen, pinnan vetolujuuden tulee olla vähintään 0,5 N/mm².

Sekoitus

4712 Tiivistysepoksi koostuu kahdesta komponentista, jotka sekoitetaan keskenään kaatamalla komponentti B kokonaisuudessaan komponentin A joukkoon. Sekoitussuhdetta ei saa muuttaa! Sekoittamiseen tulee käyttää tuotteen omaa metalliastiaa. Massa sekoitetaan porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä (400 rpm) n. 3 min ajan varmistaen, ettei astian reunoille tai pohjaan jää sekoittumatonta materiaalia. Massa tyhjennetään puhtaaseen metalliastiaan ja sekoitetaan lyhyesti uudelleen. Käyttöaika on n. 30 min sekoituksesta.

Kovettumisvaiheessa epoksi kehittää voimakkaasti reaktiolämpöä. Jos astiaan jää kovettuvaa tuotetta, tulee astia siirtää ilmastoituun tilaan erilleen palavista materiaaleista eikä kantta saa sulkea ennen kuin tuote on kokonaan kovettunut. Tuotetta tulee käyttää valvotuissa olosuhteissa.

Tasausmassaa tehtäessä valmiiksi sekoitettuun lakkaosaan lisätään n. 1-2 osaa puhdasta, seulottua hiekkaa. Hiekkafraktioiden suhteutus käytettäessä 4712 Tiivistysepoksia sideaineena epoksimassoille:

• 40 paino-% seulottua hiekkaa 0,1-0,6 mm
• 30 paino-% seulottua hiekkaa 0,6-1,2 mm
• 30 paino-% seulottua hiekkaa 1,2-3,0 mm

Työohjeet

Käyttö pohjusteena:
4712 Tiivistysepoksi-seos kaadetaan lattialle ja levitetään tasaisesti mohair-telalla niin että pinta kyllästyy. Tarvittaessa käsittely uusitaan huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Tällöin toinen kerros levitetään ensimmäisen kerroksen ollessa vielä tahmea. Kerrosten välinen odotusaika riippuu olosuhteista.

HUOM! Mikäli on vaara, että pohjustekerros kuivuu liikaa ennen jatkotöihin pääsyä (esim. toisen pohjustekerroksen tai Epoksivedeneristeen levittämistä), sirotellaan tuoreeseen pohjustepintaan tartunnan varmistamiseksi kuivaa hiekkaa (0,1-0,6 mm) siten, että pinta peittyy kokonaan. Pohjusteen kuivuttua ylimääräinen hiekka imuroidaan huolellisesti pois.

Käyttö haitta-aineiden kapseloinnissa:
Haitta-ainekapseloinnissa Tiivistysepoksi-käsittely tehdään aina kahteen kertaan. Siten varmistetaan riitttävä kerrosvahvuus (0,6 mm) rakenteen tiiveyden takaamiseksi. Vaakapinnoilla 4712 Tiivistysepoksi kaadetaan alustalle ja levitetään tasaisesti mohair-telalla niin että pinta kyllästyy. Pystypinnoilla voidaan käyttää webertec PU-paksunninta riittävän kerrosvahvuuden aikaansaamiseksi. Toinen kerros levitetään ensimmäisen kerroksen ollessa vielä tahmea. Kerrosten välinen odotusaika riippuu olosuhteista. Epoksilla käsitelty lattia on suositeltua pinnoittaa mahdollisimman nopeasti epoksin kuivuttua, ettei epoksikerros pääse vaurioitumaan. Epoksikerrosten välissä voidaan käyttää hiekkaa parantamaan seuraavan kerroksen tartuntaa, mikäli ohjeelliset odotusajat (48 h) ylittyvät kapselointityötä suoritettaessa. Ylimääräinen hiekka harjataan ja imuroidaan huolellisesti pois ennen seuraavaa työvaihetta epoksin kuivumisen jälkeen.

Käyttö epoksimassana:
Epoksimassa levitetään vielä tahmean pohjustuksen päälle (pohjuste ei saa olla liian kuivunut hyvän tartunnan varmistamiseksi). Epoksimassa levitetään haluttuun kerrosvahvuuteen sileällä teräslastalla ja tiivistetään joko lastalla tai "helikopterilla".

Käyttö kosteussulkuna kostean betonin (RH 90%)
päällä ennen lattian tasoitusta:

• Levitetään kahtena kerroksena seuraavasti:
- 1. kerros n. 0,6 kg/m²
- 2. kerros n. 0,4 kg/m² ja märkään Tiivistysepoksi-pintaan levitetään seulottua hiekkaa (0,1-0,6 mm) niin että pinta peittyy kokonaan
• Pohjusteen kuivuttua ylimääräinen hiekka imuroidaan huolellisesti pois
weber MD 16 Dispersio levitetään alustaan laimennettuna 1:1 (MD16 : vesi)
• Tasoitetaan sopivalla webervetonit -lattiatasoitteella (tasoitteen minimipaksuuden tulee olla 5 mm).

Kohteet, jotka tehdään ilman hiekkaa tulee pohjustaa MD 16 Dispersiolla (sekoitussuhde 1:1).

Huom!

Alhaisissa lämpötiloissa epoksi muuttuu jäykäksi, jolloin sen menekki kasvaa huomattavasti eikä siihen voi juurikaan lisätä täyteaineita.

Epoksituotteita käsiteltäessä tulee huomioida Työterveyslaitoksen epoksitöihin liittyvät ohjeistukset ja turvallisuusmääräykset. Oikea ja riittävä suojavarustus on tärkeää. Käsittelyn jälkeen työkalut puhdistetaan esim. asetonilla tai ksyleenillä. Kovettunut tiivitysepoksi on poistettavissa vain mekaanisesti.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
4011361121026 10 kg Yhdistelmäpakkaus 30