Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor Moisture Sensor

Kosteusanturi lattiatasoitteeseen

weberfloor Moisture Sensor
weberfloor Moisture Sensor

Tuotteen edut

  • Soveltuu pitkäaikaiseen seurantaan myös pinnoituksen jälkeen
  • Mittaustiedot siirrettävissä helposti pilvipalveluun raportointia varten

Wiiste Oy:n kehittämä langaton anturi, joka soveltuu käytettäväksi ainoastaan Weberin lattiatasoitteiden kanssa. Anturi soveltuu myös karkeille lattiatasoitteille (webervetonit 6000 Pikamassa ja webervetonit 8000 Linjasaneerausmassa). Anturi mittaa rakenteen suhteellisen kosteuden sekä lämpötilan ja se on suunniteltu käytettäväksi rakennusaikaisen kuivumisen seurantaan sekä rakenteen käytönaikaiseen seurantaan.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

weberfloor Kosteudenhallintapalvelu on järjestelmä rakenteiden suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittaamiseen. Järjestelmä on kehitetty erityisesti lattiarakenteiden pinnoitettavuusmittauksiin sekä pitkäaikaiseen rakennekosteuden seurantaan.

Tuotehyväksynnät

  • CE

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

KOSTEUDEN MITTAUS
Mitta-alue1 10 ... 100 %RH
Mittaustarkkuus2 ±2.5 %RH (10 ... 80 %RH), kts tuotekortin kuva 1
Toistettavuus3 ±0.2 %RH
Hystereesi < ±1 %RH
Resoluutio 0.1 %RH
Lineaarisuusvirhe < ±1 %RH
Tk jäännösvirhe 0.05 %RH / K (0 … 60°)
Pitkäaikainen stabiilisuus < 0.5 %RH / a
Anturityyppi kapasitiivinen polymeeri
(1) Maksimi kastepiste on rajoitettu 80 °C.
(2) Tarkkuus testattu 23 °C nousevan suhteellisen kosteuden suuntaan. Tarkkuudessa ei ole huomioitu Tk-jäännösvirhettä, lineaarisuusvirhettä tai hystereesiä.
(3) Toistettavuus on mitattu samaan suuntaan, eikä ota huomioon hystereesiä.
LÄMPÖTILAMITTAUS
Mitta-alue - 40 … 125 °C
Käyttölämpötila-alue 0 ... 40 °C
Mittaustarkkuus ±0.2 K (0 … 60 °C), kts tuotekortin kuva 2
Toistettavuus ±0.1 K
Resoluutio 0.1 °C
Pitkäaikainen stabiilisuus < 0.05 K / a
Anturityyppi PTAT
MEKANIIKKA
Mitat (pituus x leveys x korkeus) kts tuotekortin kuva 3
Mittaussyvyys 15-30 mm
IP luokitus IP57
Tuotehyväksynnät CE

 

Työohjeet

Käyttökohteet

weberfloor Kosteudenhallintapalvelu on järjestelmä rakenteiden suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittaamiseen. Järjestelmä on kehitetty erityisesti lattiarakenteiden pinnoitettavuusmittauksiin sekä pitkäaikaiseen rakennekosteuden seurantaan. Anturit eivät sisällä energialähdettä vaan tarvittava energia siirretään langattomasti lukulaitteella mittauksen yhteydessä. Lukulaitteesta mittaustiedot voidaan siirtää Relia-pilvipalveluun helppoa tiedonhallintaa ja raportointia varten.

Työohjeet

Asennus
1. Katso mittauspisteiden sijainti ja tarvittavien antureiden mittaussyvyydet mittaussuunnitelmasta.
2. Tarkista asennettavan tasoitekerroksen paksuus mittauspisteessä.
3. Kiinnitä anturi alustaan siten, että anturin yläpinta asettuu tasoitteen pinnan korkoon. Käytä kiinnitykseen korkomerkkiä tai ruuvia. Käytä tarvittaessa kahta kiinnikettä. Anturin tulee pysyä tukevasti paikallaan tasoitteen levityksen ja kovettumisen ajan.
4. Tasoitteen kovetuttua voidaan tarvittaessa hieman liian ylös jäänyt anturi hioa tasoitepinnan tasoon. Tätä varten anturissa on 2 mm hiomavara.

Anturi esiasennetaan tasoitekerroksen pinnan korkoon ennen tasoitteen levitystä. Kiinnitys alustaan tehdään korkomerkin tai ruuvin avulla. Karkeilla lattiamassoilla anturi asennetaan tasoitetta levitettäessä painamalla anturi tuoreeseen massaan lopullisen pinnan tasoon. Anturi jää kiinteästi rakenteeseen ja se soveltuu pitkäaikaiseen seurantaan myös pinnoituksen jälkeen. Anturin tasaantumisaika asennuksen jälkeen on noin kaksi viikkoa. Tänä aikana saatuja mittaustuloksia ei tule käyttää pinnoitettavuuden arviointiin. Mittaustulos luetaan anturista käsikäyttöisellä RD1-lukulaitteella, weberfloor Moisture Reader. Suurin lukuetäisyys on noin 40 mm vaihdellen hieman välimateriaalista riippuen. Katso tarkemmat ohjeet SolidRH-järjestelmän käyttöohjeesta osoitteessa
www.wiiste.com/tuotteet.

Mittaussyvyys
Anturi mittaa tasoitteen suhteellisen kosteuden valitulla mittaussyvyydellä (15, 20, 25 tai 30 mm). Anturit toimitetaan valmiiksi mitoitettuna ja mittaussyvyys ohjelmoituna anturin muistiin. Lisätietoa oikean mittaussyvyyden valinnasta mm. RT ohjekortissa RT 14-10984 ”Betonin suhteellisen kosteuden mittaus”.

Sarjanumerointi
Jokainen anturi on yksilöllisesti sarjanumeroitu. Sarjanumero on ohjelmoitu anturin muistiin ja se luetaan aina mittauksen yhteydessä. Sarjanumeron avulla mittaustulos voidaan yhdistää pohjakuvaan myös myöhemmin tuloksia tarkasteltaessa.

Kalibrointi
Kiinteästi asennettavat weberfloor Moisture Sensor -anturit toimitetaan tehdaskalibroituina. Ohjeiden mukaisesti säilytettynä ja asennettuna kalibrointi on voimassa yhden vuoden. Antureita ei tyypillisesti kalibroida enää asennuksen jälkeen, jolloin ajan myötä tapahtuva mittaustarkkuuden heikentyminen (kts. Tuotekuvaus) on huomioitava mittaustuloksia tarkastellessa.

Huom!

Säilytä anturit asennukseen asti pakkauksessaan suojassa pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta. Anturin sisään päässyt betonipöly tai muut epäpuhtaudet saattavat vaikuttaa mittaustarkkuuteen.

Yhteen mittauspisteeseen voi kuulua yksi tai useampia antureita. Asenna yhden mittauspisteen anturit noin 20 cm etäisyydelle toisistaan.

Mittaushetkellä lukulaite on saatava anturin yläpuolelle. Asenna anturit vähintään 20 cm etäisyydelle seinistä tai muista kiinteistä esteistä.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

Tyyppi EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö
Moisture Sensor 15 mm 6415910033521 1 kpl Kappale
Moisture Sensor 20 mm 6415910033538 1 kpl Kappale
Moisture Sensor 25 mm 6415910033545 1 kpl Kappale
Moisture Sensor 30 mm 6415910033552 1 kpl Kappale