Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit 110 fine

Plaano Plus

webervetonit 110 fine

Tuotteen edut

 • Lattiatasoite julkisiin tiloihin ja asuntoihin, erinomainen alusta esim. PVC ja linoleum matoille
 • Matala-alkalinen pH 10,5-11 – suojaa mattoliimojen hajoamiselta (min. 5 mm) -> terve sisäilma
 • Päällystettävissä 1-3 viikon jälkeen
 • Kustannustehokas
 • Itsestään leviävä
 • Alhainen hiilijalanjälki
 • Sertifioitu EPD-ympäristöseloste

Pumpattava, sementtipohjainen betonilattioiden tasoite. Kerrospaksuus 4-30 mm (50 mm mahdollinen, pidentää kuivumisaikaa).

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Laajojen, epätasaisten betoni-/tasoitealustojen tasoittaminen sisätiloissa ennen päällysteen asentamista. Esimerkiksi asuintilat, liiketilat, sairaalat, toimistot ja koulut.

Soveltuvat pinnoitteet

 • Keraaminen- yms. kivilaatta
 • Muovi- tai tekstiilimatto
 • Vinyylilaatta
 • Korkki
 • Lautaparketti
 • Vesiohenteinen liuotinaineeton epoksimaali
 • Vesiohenteinen akryylipohjainen maali

(esim.)

Säilyvyysaika

 • säkissä n. 12 kk

Kovettumisaika

 • 2-4 h (kävelykelpoisuus)
 • 1-3 viikkoa 30 mm saakka, paksummissa kerrosvahvuuksissa kuivumisaika pitenee (päällystekelpoisuus)

Menekki

n. 1,7 kg/m²/1 mm:n kerrospaksuus

Suositeltava kerrospaksuus

 • 4-30 mm (50 mm mahdollinen, pidentää kuivumisaikaa)

Tuotehyväksynnät

 • CE
 • M1
 • EC1+
 • EPD

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 1,7 kg/m²/1 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus 4-30 mm (50 mm mahdollinen, pidentää kuivumisaikaa)
Vedentarve 4,2 l/20 kg (21 % kuivapainosta)
Käyttölämpötila +10...+25 °C. Optimi +15...+20 °C.
Kovettumisaika: Kävelykelpoisuus 2-4 h (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Päällystekelpoisuus 1-3 viikkoa 30 mm saakka, paksummissa kerrosvahvuuksissa kuivumisaika pitenee (+23 °C, 50 % RH)
Sideaine Erikoissementtiseos
Täyteaine Luonnonhiekka ja kalkkikivijauhe, raekoko < 0,6 mm
Lisäaine Työstettävyyttä ja tartuntaa parantavia aineita. Kaseiiniton.
Tasoitepinnan vetolujuus 28 vrk ≥ 1,5 N/mm²
Puristuslujuusluokka C 20 (EN 13813)
Puristuslujuus 28 vrk ≥ 20 N/mm² (+23 °C, 50 % RH)
Taivutusvetolujuusluokka F 5 (EN 13813)
Taivutusvetolujuus 28 vrk ≥ 5 N/mm² (+23 °C, 50 % RH)
Kutistuma 28 vrk < 0,4 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Palokäyttäytyminen A2FL-s1 (EN 13501-1)
Pyörivän tuolin pyörän kestävyys, kun tasoite on päällystetty lattianpäällysteellä RWFC450. Voidaan käyttää konttoreissa. (EN 13813)
Kestävyys Vedenkestävä
pH (kovettunut materiaali) 10,5-11. Matala-alkalinen.
Lämmönjohtavuus 1 W/mK (EN 12524:2001)
Ominaislämpökapasiteetti (Cp) 1 J/(g*C) (EN 12524:2001)
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin (µ) 10 (kuiva) 6 (märkä) (EN 12524:2001)
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika Säkissä n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila).
Pakkaus 20 kg:n säkki. 1000 kg:n suursäkki. Irtotoimituksena siiloissa.
Tuotehyväksynnät CE, M1, EC1+,  EPD

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Laajojen, epätasaisten betoni-/tasoitealustojen tasoittaminen sisätiloissa ennen päällysteen asentamista. Esimerkiksi asuintilat, liiketilat, sairaalat, toimistot ja koulut.

Alusta

Soveltuvia alustoja ovat sementtipohjaiset alustat, jonka vetolujuuden on oltava > 1 MPa. Alustan käsittelystä on olemassa erilliset ohjeet, ks. weber MD 16 Dispersion tuotekortti.

Sekoitus

Tuote sekoitetaan Weberin hyväksymällä automaattisekoittimella puhtaaseen veteen. Sopiva vesimäärä on n. 21 % (laastin kuivapainosta), joka vastaa 4,2 litraa / 20 kg säkki. Sekoitus voidaan suorittaa myös voimakkaan porakoneen vispilällä vähintään 1 min ajan. Tarvittaessa ohjeellista vesimäärää voidaan kasvattaa enintään 0,3 litralla / 20 kg säkki. Käyttöaika on normaaliolosuhteissa n. 20 min veden lisäyksestä. Massan lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C. Kylmissä olosuhteissa käytetään lämmintä vettä (maks. +35 °C). Pumpattaessa tasoitteen leviävyys tarkistetaan ennen pumppauksen aloittamista ja pumppauksen aikana (lisäohjeita Weberiltä). Liika vesi aiheuttaa erottumista ja heikentää tasoitepinnan lujuutta, minkä vuoksi veden yliannostusta ei saa tapahtua. 

Työohjeet

Rakennuksessa on oltava vesikatto sekä ikkuna- ja oviaukot suljettuina. Alustan ja ilman lämpötilan tulee tasoitetyön aikana ja viikon ajan sen jälkeen olla välillä +10…+25 °C. Lattiapinnalle syntyvää vetoa on vältettävä tasoituksen aikana ja 3 vrk ajan sen jälkeen. Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla < 90 %. Pumpattavan alueen suurin leveys on 6-8 m, pumpun tehosta ja tasoitepaksuudesta riippuen. Leveämmät alueet jaetaan väliaikaisilla listoilla. Pumppaus suoritetaan kaistoina siten, että uusi kaista pumpataan mahdollisimman nopeasti osittain edelliseen. Yhteenvalumista edesautetaan leveällä teräslastalla tai "rissaamalla". Käsin levitettäessä käytetään teräslastaa. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut tasoite poistetaan työvälineistä mekaanisesti.

Kuivumisaika:
Tasoite on kävelykelpoinen 2-4 tunnin kuluttua huoneen lämpötilan ollessa n. +23 °C. Pinta voidaan tarvittaessa hioa ja ylitasoittaa (esim. webervetonit 3100) aikaisintaan 2 vrk:n kuluttua tasoituksesta. Lattiapäällyste voidaan asentaa 1-3 viikon kuluttua tasoituksesta kerrospaksuudesta ja kuivumisolosuhteista riippuen. Alustan suuri kosteuspitoisuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa. Lattiapäällysteen asennuksessa tulee noudattaa RYL:n ja pinnoitevalmistajan edellyttämiä pohjan kosteuden ohjearvoja.

Liikuntasaumat:
Alustan rakenteellisten liikuntasaumojen kohdalla tasoitekerros katkaistaan esim. kulmahiomakoneella heti kun tasoitepinta on kävelykelpoinen. Saumat täytetään elastisella sauma-aineella.

Pinnoitus

Tasoitettu alusta voidaan päällystää mm. keraamisilla- yms. kivilaatoilla, muovi- tai tekstiilimatoilla, vinyylilaatoilla, korkilla, lautaparketilla tai vesiohenteisella liuotinaineettomalla epoksimaalilla (esim. weberfloor 4736 Epoksimaali pohjustettuna weberfloor 4712 Tiivistysepoksilla - muiden maalien soveltuvuus on tarkistettava maalivalmistajalta). Tasoitettu alusta voidaan myös maalata vesiohenteisella akryylipohjaisella maalilla (esim. Teknospro Binder Plus + Teknofloor Aqua Pro – muiden maalien soveltuvuus on tarkistettava maalivalmistajalta).

webervetonit 110 fine Plaano Plus soveltuu maalialustaksi tiloihin, joilta ei vaadita suurta kulutuskestävyyttä (esim. ulkoiluvälinevarastot). Tilat, joissa kulutusrasitus on suurempi ja/tai kuivumisaika kriittinen maalialusta tulee tehdä webervetonit 120 reno Saneeraus Plaanolla tai teollisuuslattiatasoitteilla.

Pinnoitetta valittaessa huomioitava pinnoitevalmistajan asettamat vaatimukset alustalle. Kosteusmittausta ja kuivumisen arviointia on tehtävä koko rakenteen tasolla (alusta ja päälle tuleva tasoite) ja pinnoitusvalmius on arvioitava sen mukaisesti. Alustaan liimattavien parkettien alla tulee olla alusvaneri tai niiden liimauksessa käytetään joustavia SMP -liimoja parkettivalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910032340 20 kg Säkki 48
6415910020132 1000 kg Suursäkki 1
6415910020170 Irtotoimitus Tonni -