Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit 120 reno

Saneeraus Plaano

webervetonit 120 reno

Tuotteen edut

 • Erityisesti saneerauksiin heikoille alustoille
 • Nopea, päällystettävissä 1-3 päivän jälkeen
 • Myös uivana rakenteena ( > 20 mm tasoitekerros)
 • Helposti leviävä, kuituvahvisteinen
 • Matala-alkalinen pH 10,5-11 – suojaa mattoliimojen hajoamiselta (min. 5 mm) -> terve sisäilma
 • Alhainen hiilijalanjälki, EPD-ympäristöseloste

Pumpattava, nopeasti kovettuva ja kuivuva sementtipohjainen kuituvahvistettu tasoite saneerauskohteisiin. Kerrospaksuus 5-30 mm, verkkovahvistuksella 12-30 mm (50 mm mahdollinen, pidentää kuivumisaikaa).

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Sisätilojen lattioiden tasoittaminen, soveltuu erityisesti laajoille, epätasaisille heikoille alustoille. Tasoitetta voidaan käyttää myös uivana rakenteena, jolloin tasoitekerroksella ei ole tartuntaa alustaan.

Soveltuvat pinnoitteet

 • Keraaminen- yms. kivilaatta
 • Muovi- tai tekstiilimatto
 • Vinyylilaatta
 • Korkki
 • Lautaparketti
 • Vesiohenteinen liuotinaineeton epoksimaali tai -pinnoite
 • Vesiohenteinen akryylipohjainen maali

(esim.)

Säilyvyysaika

 • säkissä n. 12 kk

Kovettumisaika

 • 1-3 h (kävelykelpoisuus)
 • 1-3 vrk 30 mm saakka, paksummissa kerrosvahvuuksissa kuivumisaika pitenee (päällystekelpoisuus)

Menekki

n. 1,7 kg/m²/1 mm:n kerrospaksuus

Suositeltava kerrospaksuus

 • 5-30 mm (50 mm mahdollinen, pidentää kuivumisaikaa)
 • Uivana ≥ 20 mm

Tuotehyväksynnät

 • CE
 • M1
 • EC1+
 • EPD

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 1,7 kg/m²/1 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus 5-30 mm (50 mm mahdollinen, pidentää kuivumisaikaa).
Kerrospaksuus uivana ≥ 20 mm
Vedentarve 4,0 l/20 kg (20 % kuivapainosta)
Käyttölämpötila +10...+25 °C. Optimi +15...+20 °C.
Kovettumisaika: Kävelykelpoisuus 1-3 h (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Päällystekelpoisuus 1-3 vrk kuluttua tasoitekerroksen paksuudesta ja kuivumisolosuhteista riippuen 30 mm saakka, paksummissa kerrosvahvuuksissa kuivumisaika pitenee (+23 °C, 50 % RH)
Sideaine Erikoissementtiseos
Täyteaine Luonnonhiekka ja kalkkikivijauhe, raekoko < 0,6 mm
Lisäaine Työstettävyyttä ja tartuntaa parantavia aineita. Kaseiiniton.
Tasoitepinnan vetolujuus 28 vrk ≥ 1,5 N/mm²
Puristuslujuusluokka C 30 (EN 13813)
Puristuslujuus 28 vrk ≥ 30 N/mm² (+23 °C, 50 % RH)
Taivutusvetolujuusluokka F 7 (EN 13813)
Taivutusvetolujuus 28 vrk ≥ 7 N/mm² (+23 °C, 50 % RH)
Kutistuma 28 vrk < 0,4 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Palokäyttäytyminen A2FL-s1 (EN 13501-1)
Pyörivän tuolin pyörän kestävyys, kun tasoite on päällystetty lattianpäällysteellä RWFC450. Voidaan käyttää konttoreissa. (EN 13813)
Kestävyys Vedenkestävä
pH (kovettunut materiaali) 10,5-11. Matala-alkalinen.
Lämmönjohtavuus 1 W/mK (EN 12524:2001)
Ominaislämpökapasiteetti (Cp) 1 J/(g*C) (EN 12524:2001)
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin (µ) 10 (kuiva) 6 (märkä)
(EN 12524:2001)
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika Säkissä n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila).
Pakkaus 20 kg:n säkki. 1000 kg:n suursäkki. Irtotoimituksena siiloissa.
Tuotehyväksynnät CE, M1, EC1+,  EPD

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Sisätilojen lattioiden tasoittaminen, soveltuu erityisesti laajoille, epätasaisille heikoille alustoille. Tasoitetta voidaan käyttää myös uivana rakenteena, jolloin tasoitekerroksella ei ole tartuntaa alustaan.

Alusta

Soveltuvia alustoja ovat: Heikko betoni-, puu-, kipsilevy-, magnesiitti-, muovi-, vinyyli- ja keraamiset laatat yms. alustat. Alustan vetolujuuden oltava > 0,5 MPa. Mikäli edellä mainittu vaatimus ei täyty tai jos alustaan on vaikeaa saada tartuntaa, tai jos alusmateriaali vaihtelee, on tehtävä uiva lattiarakenne. Alustan käsittelystä on olemassa erilliset ohjeet, ks. weber MD 16 Dispersion tuotekortti.

Sekoitus

Tuote sekoitetaan Weberin hyväksymällä automaattisekoittimella puhtaaseen veteen. Sopiva vesimäärä on n. 20 % (laastin kuivapainosta), joka vastaa 4,0 litraa / 20 kg säkki. Sekoitus voidaan suorittaa myös voimakkaan porakoneen vispilällä vähintään 1 min ajan. Tarvittaessa ohjeellista vesimäärää voidaan kasvattaa enintään 0,3 litralla / 20 kg säkki. Käyttöaika on normaaliolosuhteissa n. 20 min veden lisäyksestä. Massan lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C. Kylmissä olosuhteissa käytetään lämmintä vettä (maks. +35 °C). Pumpattaessa tasoitteen leviävyys tarkistetaan ennen pumppauksen aloittamista ja pumppauksen aikana (lisäohjeita Weberiltä). Liika vesi aiheuttaa erottumista ja heikentää tasoitepinnan lujuutta, minkä vuoksi veden yliannostusta ei saa tapahtua.

Työohjeet

Rakennuksessa on oltava vesikatto sekä ikkuna- ja oviaukot suljettuina. Alustan ja ilman lämpötilan tulee tasoitetyön aikana ja viikon ajan sen jälkeen olla välillä +10…+25 °C. Lattiapinnalle syntyvää vetoa on vältettävä tasoituksen aikana ja 3 vrk ajan sen jälkeen. Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla < 90 %. Pumpattavan alueen suurin leveys on 6-8 m, pumpun tehosta ja tasoitepaksuudesta riippuen. Leveämmät alueet jaetaan väliaikaisilla listoilla. Pumppaus suoritetaan kaistoina siten, että uusi kaista pumpataan mahdollisimman nopeasti osittain edelliseen. Yhteenvalumista edesautetaan leveällä teräslastalla tai "hevostelemalla". Käsin levitettäessä käytetään teräslastaa. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut tasoite poistetaan työvälineistä mekaanisesti.

Kuivumisaika:
Tasoite on kävelykelpoinen 1-3 tunnin kuluttua huoneen lämpötilan ollessa n. +23 °C. Pinta voidaan tarvittaessa hioa ja ylitasoittaa (esim. webervetonit 3100) aikaisintaan 3-4 tunnin kuluttua tasoituksesta. Lattiapäällyste voidaan asentaa 1-3 vrk:n kuluttua tasoituksesta kerrospaksuudesta ja kuivumisolosuhteista riippuen. Alustan suuri kosteuspitoisuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa. Lattiapäällysteen asennuksessa tulee noudattaa RYL:n ja pinnoitevalmistajan edellyttämiä pohjan kosteuden ohjearvoja.

Pinnoitus

Tasoitettu alusta voidaan päällystää mm. keraamisilla- yms. kivilaatoilla, muovi- tai tekstiilimatoilla, vinyylilaatoilla, korkilla, lautaparketilla tai vesiohenteisella liuotinaineettomalla epoksimaalilla (esim. weberfloor 4736 Epoksimaali pohjustettuna weberfloor 4712 Tiivistysepoksilla - muiden maalien soveltuvuus on tarkistettava maalivalmistajalta). Tasoitettu alusta voidaan myös maalata vesiohenteisella akryylipohjaisella maalilla (esim. Teknospro Binder Plus + Teknofloor Aqua Pro - muiden maalien soveltuvuus on tarkistettava maalivalmistajalta).

webervetonit 110 fine Plaano Plus soveltuu maalialustaksi tiloihin, joilta ei vaadita suurta kulutuskestävyyttä (esim. ulkoiluvälinevarastot). Tilat, joissa kulutusrasitus on suurempi ja/tai kuivumisaika kriittinen maalialusta tulee tehdä webervetonit 120 reno Saneeraus Plaanolla tai teollisuuslattiatasoitteilla.

Pinnoitetta valittaessa huomioitava pinnoitevalmistajan asettamat vaatimukset alustalle. Kosteusmittausta ja kuivumisen arviointia on tehtävä koko rakenteen tasolla (alusta ja päälle tuleva tasoite) ja pinnoitusvalmius on arvioitava sen mukaisesti. Alustaan liimattavien parkettien alla tulee olla alusvaneri tai niiden liimauksessa käytetään joustavia SMP -liimoja parkettivalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910032364 20 kg Säkki 48
6415910020149 1000 kg Suursäkki 1
6415910020187 Irtotoimitus Tonni -