Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit 130 core

Comfort Plaano

webervetonit 130 core
webervetonit 130 core

Tuotteen edut

 • Erikoislattiarakenteisiin, esim. Comfort-lattiaan sekä maanvaraiset lattiat
 • Päällystettävissä 2-8 viikon jälkeen uivalla päällysteellä tai keraamisilla laatoilla
 • Kuituvahvisteinen
 • Halkeilematon suora lattia ilman reunanousuja
 • Matala-alkalinen pH 10,5-11 – suojaa mattoliimojen hajoamiselta (min. 5 mm) -> terve sisäilma
 • Alhainen hiilijalanjälki
 • Sertifioitu EPD-ympäristöseloste

Pumpattava, sementtipohjainen tasoite uivien-, lämpölattioiden ja askelääntä eristävien lattioiden tekoon. Kerrospaksuus 10-80 mm (uivana > 20 mm).

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Asuintalojen erikoislattiarakenteisiin, esim. Comfort-lämpölattiaratkaisuun tai askelääntä eristäviin ratkaisuihin. Tasoitteen pinta on ylitasoittava ennen päällysteen liimausta. Soveltuu myös tavanomaiseksi oikaisutasoitteeksi betonilattioille.

Soveltuvat pinnoitteet

 • Keraaminen- yms. kivilaatta
 • Lautaparketti
 • Muovi-, linoleum- tai tekstiilimatto (vaatii ylitasoituksen)
 • Vinyylilaatta (vaatii ylitasoituksen)
 • Korkki (vaatii ylitasoituksen)

(esim.)

Säilyvyysaika

 • säkissä n. 12 kk

Kovettumisaika

 • 3-4 h (kävelykelpoisuus)
 • 2-8 viikkoa, yli 60 mm:n kerrospaksuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa (päällystekelpoisuus)

Menekki

n. 1,7 kg/m²/1 mm:n kerrospaksuus

Suositeltava kerrospaksuus

 • 10-80 mm
 • Uivana ≥ 20 mm

Tuotehyväksynnät

 • CE
 • M1
 • EC1+
 • EPD

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 1,7 kg/m²/1 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus 10-80 mm
Kerrospaksuus uivana ≥ 20 mm
Vedentarve 3,6 l/20 kg (18 % kuivapainosta)
Käyttölämpötila +10...+25 °C. Optimi +15...+20 °C.
Kovettumisaika: Kävelykelpoisuus 3-4 h (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Päällystekelpoisuus 2-8 viikkoa (+23 °C, 50 % RH), yli 60 mm:n kerrospaksuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa
Sideaine Erikoissementtiseos
Täyteaine Luonnonhiekka ja kalkkikivijauhe, raekoko < 1,2 mm
Lisäaine Työstettävyyttä ja tartuntaa parantavia aineita. Kaseiiniton.
Tasoitepinnan vetolujuus 28 vrk ≥ 1,0 N/mm²
Puristuslujuusluokka C 16 (EN 13813)
Puristuslujuus 28 vrk ≥ 16 N/mm² (+23 °C, 50 % RH)
Taivutusvetolujuusluokka F 4 (EN 13813)
Taivutusvetolujuus 28 vrk ≥ 4 N/mm² (+23 °C, 50 % RH)
Kutistuma 28 vrk < 0,4 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Palokäyttäytyminen A2FL-s1 (EN 13501-1)
Pyörivän tuolin pyörän kestävyys, kun tasoite on päällystetty lattianpäällysteellä Vaatii ylitasoituksen
Kestävyys Vedenkestävä
pH (kovettunut materiaali) 10,5-11. Matala-alkalinen.
Lämmönjohtavuus 1 W/mK (EN 12524:2001)
Ominaislämpökapasiteetti (Cp) 1 J/(g*C) (EN 12524:2001)
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin (µ) 10 (kuiva) 6 (märkä)
(EN 12524:2001)
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika Säkissä n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila).
Pakkaus 20 kg:n säkki. 1000 kg:n suursäkki. Irtotoimituksena siiloissa.
Tuotehyväksynnät CE, M1, EC1+,  EPD

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Asuintalojen erikoislattiarakenteisiin, esim. Comfort-lämpölattiaratkaisuun tai askelääntä eristäviin ratkaisuihin. Tasoitteen pinta on ylitasoittava ennen päällysteen liimausta. Soveltuu myös tavanomaiseksi oikaisutasoitteeksi betonilattioille.

Alusta

Soveltuvia alustoja ovat uivat rakenteet (esim. Comfort-levy, katelaatta, lastu- tai kipsilevy) sekä betoni. Käytettäessä betonin oikaisutasoitteena on alustan vetolujuuden oltava > 0,5 MPa. Kaikissa uivissa rakenteissa tasoite erotetaan alustasta joko kuitukankaalla, muovilla tai muulla valusuojalla. Alustan käsittelystä on olemassa erilliset ohjeet. ks. weber MD 16 Dispersion tuotekortti.

Sekoitus

Tuote sekoitetaan Weberin hyväksymällä automaattisekoittimella puhtaaseen veteen. Sopiva vesimäärä on n. 18 % (laastin kuivapainosta), joka vastaa 3,6 litraa / 20 kg säkki. Sekoitus voidaan suorittaa myös voimakkaan porakoneen vispilällä vähintään 1 min ajan. Tarvittaessa ohjeellista vesimäärää voidaan kasvattaa enintään 0,3 litralla / 20 kg säkki. Käyttöaika on normaaliolosuhteissa n. 20 min veden lisäyksestä. Massan lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C. Kylmissä olosuhteissa käytetään lämmintä vettä (maks. +35 °C). Pumpattaessa tasoitteen leviävyys tarkistetaan ennen pumppauksen aloittamista ja pumppauksen aikana (lisäohjeita Weberiltä). Liika vesi aiheuttaa erottumista ja heikentää tasoitepinnan lujuutta, minkä vuoksi veden yliannostusta ei saa tapahtua.

Työohjeet

Rakennuksessa on oltava vesikatto sekä ikkuna- ja oviaukot suljettuina. Alustan ja ilman lämpötilan tulee tasoitetyön aikana ja viikon ajan sen jälkeen olla välillä +10…+25 °C. Lattiapinnalle syntyvää vetoa on vältettävä tasoituksen aikana ja 3 vrk ajan sen jälkeen. Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla < 90 %. Pumpattavan alueen suurin leveys on 6-8 m, pumpun tehosta ja tasoitepaksuudesta riippuen. Leveämmät alueet jaetaan väliaikaisilla listoilla. Pumppaus suoritetaan kaistoina siten, että uusi kaista pumpataan mahdollisimman nopeasti osittain edelliseen. Yhteenvalumista edesautetaan leveällä teräslastalla tai "hevostelemalla". Käsin levitettäessä käytetään teräslastaa. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut tasoite poistetaan työvälineistä mekaanisesti.

Kuivumisaika:
Tasoite on kävelykelpoinen 3-4 tunnin kuluttua huoneen lämpötilan ollessa n. +23 °C. Pinta voidaan tarvittaessa hioa ja ylitasoittaa (esim. webervetonit 3100) aikaisintaan 2 vrk:n kuluttua tasoituksesta. Lattiapäällyste voidaan asentaa 2-8 viikon kuluttua tasoituksesta kerrospaksuudesta ja kuivumisolosuhteista riippuen. Yli 60 mm:n kerrospaksuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa. Lattiapäällysteen asennuksessa tulee noudattaa RYL:n ja pinnoitevalmistajan edellyttämiä pohjan kosteuden ohjearvoja.

Pinnoitus

Tasoitettu alusta voidaan päällystää mm. keraamisilla- yms. kivilaatoilla tai lautaparketilla. Muovi-, linoleum- tai tekstiilimatot sekä vinyyli- ja korkkilaatat vaativat ylitasoituksen esim. webervetonit 110 fine Plaano Plus tai webervetonit 3100 Hienotasoitteella. Kosteusmittausta ja kuivumisen arviointia on tehtävä koko rakenteen tasolla (alusta ja päälle tuleva tasoite) ja pinnoitusvalmius on arvioitava sen mukaisesti. Alustaan liimattavien parkettien alla tulee olla alusvaneri. Pintaa ei suositella maalattavan.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910032388 20 kg Säkki 48
6415910020156 1000 kg Suursäkki 1
6415910020194 Irtotoimitus Tonni -