Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit 140 nova

Yleis Plaano

webervetonit 140 nova

Tuotteen edut

 • Yleislattiatasoite asuintiloihin
 • Päällystettävissä 1-4 viikon jälkeen uivalla päällysteellä tai keraamisilla laatoilla
 • Helposti leviävä
 • Matala-alkalinen pH 10,5-11 – suojaa mattoliimojen hajoamiselta (min. 5 mm) -> terve sisäilma
 • Erittäin alhainen hiilijalanjälki
 • Sertifioitu EPD-ympäristöseloste

Pumpattava, sementtipohjainen betonilattioiden tasoite. Kerrospaksuus 6-40 mm. Soveltuu myös oikaisutasoitteeksi.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Laajojen, hyvin epätasaisten betoni-/tasoitealustojen tasoittaminen sisätiloissa ennen päällysteen asentamista ja myös paksuihin täyttöihin. Tasoitteen pinta on ylitasoitettava ennen päällysteen liimausta.

Soveltuvat pinnoitteet

 • Keraaminen- yms. kivilaatta
 • Lautaparketti
 • Muovi-, linoleum- tai tekstiilimatto (vaatii ylitasoituksen)
 • Vinyylilaatta (vaatii ylitasoituksen)
 • Korkki (vaatii ylitasoituksen)

(esim.)

Säilyvyysaika

 • säkissä n. 12 kk

Kovettumisaika

 • 2-4 h (kävelykelpoisuus)
 • 1-4 viikkoa, < 4 viikkoa 40 mm paksuudessa (päällystekelpoisuus)

Menekki

n. 1,7 kg/m²/1 mm:n kerrospaksuus

Suositeltava kerrospaksuus

 • 6-40 mm (50 mm mahdollinen, pidentää kuivumisaikaa)

Tuotehyväksynnät

 • CE
 • M1
 • EC1+
 • EPD

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 1,7 kg/m²/1 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus 6-40 mm (50 mm mahdollinen, pidentää kuivumisaikaa).
Vedentarve 3,8 l/20 kg (19 % kuivapainosta)
Käyttölämpötila +10...+25 °C. Optimi +15...+20 °C.
Kovettumisaika: Kävelykelpoisuus 2-4 h (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Päällystekelpoisuus 1-4 viikkoa,
< 4 viikkoa 40 mm paksuudessa (+23 °C, 50 % RH)
Sideaine Erikoissementtiseos
Täyteaine Luonnonhiekka ja kalkkikivijauhe, raekoko < 1,2 mm
Lisäaine Työstettävyyttä ja tartuntaa parantavia aineita. Kaseiiniton.
Tasoitepinnan vetolujuus 28 vrk ≥ 1,0 N/mm²
Puristuslujuusluokka C 16 (EN 13813)
Puristuslujuus 28 vrk ≥ 16 N/mm² (+23 °C, 50 % RH)
Taivutusvetolujuusluokka F 4 (EN 13813)
Taivutusvetolujuus 28 vrk ≥ 4 N/mm² (+23 °C, 50 % RH)
Kutistuma 28 vrk < 0,4 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Palokäyttäytyminen A2FL-s1 (EN 13501-1)
Pyörivän tuolin pyörän kestävyys, kun tasoite on päällystetty lattianpäällysteellä RWFC250, ei konttoreissa (EN 13813)
Kestävyys Vedenkestävä
pH (kovettunut materiaali) 10,5-11. Matala-alkalinen.
Lämmönjohtavuus 1 W/mK (EN 12524:2001)
Ominaislämpökapasiteetti (Cp) 1 J/(g*C) (EN 12524:2001)
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin (µ) 10 (kuiva) 6 (märkä)
(EN 12524:2001)
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika Säkissä n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila).
Pakkaus 20 kg:n säkki. 1000 kg:n suursäkki. Irtotoimituksena siiloissa.
Tuotehyväksynnät CE, M1, EC1+,  EPD

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Laajojen, hyvin epätasaisten betoni-/tasoitealustojen tasoittaminen sisätiloissa ennen päällysteen asentamista ja myös paksuihin täyttöihin. Tasoitteen pinta on ylitasoitettava ennen päällysteen liimausta.

Alusta

Soveltuvia alustoja ovat sementtipohjaiset alustat, jonka vetolujuuden on oltava > 1 MPa. Alustan käsittelystä on olemassa erilliset ohjeet, ks. weber MD 16 Dispersion tuotekortti.

Sekoitus

Tuote sekoitetaan Weberin hyväksymällä automaattisekoittimella puhtaaseen veteen. Sopiva vesimäärä on n. 19 % (laastin kuivapainosta), joka vastaa 3,8 litraa / 20 kg säkki. Sekoitus voidaan suorittaa myös voimakkaan porakoneen vispilällä vähintään 1 min ajan. Tarvittaessa ohjeellista vesimäärää voidaan kasvattaa enintään 0,3 litralla / 20 kg säkki. Käyttöaika on normaaliolosuhteissa n. 20 min veden lisäyksestä. Massan lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C. Kylmissä olosuhteissa käytetään lämmintä vettä (maks. +35 °C). Pumpattaessa tasoitteen leviävyys tarkistetaan ennen pumppauksen aloittamista ja pumppauksen aikana (lisäohjeita Weberiltä). Liika vesi aiheuttaa erottumista ja heikentää tasoitepinnan lujuutta, minkä vuoksi veden yliannostusta ei saa tapahtua.

Työohjeet

Rakennuksessa on oltava vesikatto sekä ikkuna- ja oviaukot suljettuina. Alustan ja ilman lämpötilan tulee tasoitetyön aikana ja viikon ajan sen jälkeen olla välillä +10…+25 °C. Lattiapinnalle syntyvää vetoa on vältettävä tasoituksen aikana ja 3 vrk ajan sen jälkeen. Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla < 90 %. Pumpattavan alueen suurin leveys on 6-8 m, pumpun tehosta ja tasoitepaksuudesta riippuen. Leveämmät alueet jaetaan väliaikaisilla listoilla. Pumppaus suoritetaan kaistoina siten, että uusi kaista pumpataan mahdollisimman nopeasti osittain edelliseen. Yhteenvalumista edesautetaan leveällä teräslastalla tai "rissaamalla". Käsin levitettäessä käytetään teräslastaa. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut tasoite poistetaan työvälineistä mekaanisesti.

Kuivumisaika:
Tasoite on kävelykelpoinen 2-4 tunnin kuluttua huoneen lämpötilan ollessa n. +23 °C. Pinta voidaan tarvittaessa hioa ja ylitasoittaa (esim. webervetonit 3100) aikaisintaan 2 vrk:n kuluttua tasoituksesta. Lattiapäällyste voidaan asentaa 1-4 viikon kuluttua tasoituksesta kerrospaksuudesta ja kuivumisolosuhteista riippuen. Alustan suuri kosteuspitoisuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa. Lattiapäällysteen asennuksessa tulee noudattaa RYL:n ja pinnoitevalmistajan edellyttämiä pohjan kosteuden ohjearvoja.

Liikuntasaumat:
Alustan rakenteellisten liikuntasaumojen kohdalla tasoitekerros katkaistaan esim. kulmahiomakoneella heti kun tasoitepinta on kävelykelpoinen. Saumat täytetään elastisella sauma-aineella.

Pinnoitus

Tasoitettu alusta voidaan päällystää mm. keraamisilla yms. kivilaatoilla tai lautaparketilla. Muovi-, linoleum- tai tekstiilimatot sekä vinyyli- ja korkkilaatat vaativat ylitasoituksen esim. webervetonit 110 fine Plaano Plus tai webervetonit 3100 Hienotasoitteella. Kosteusmittausta ja kuivumisen arviointia on tehtävä koko rakenteen tasolla (alusta ja päälle tuleva tasoite) ja pinnoitusvalmius on arvioitava sen mukaisesti. Alustaan liimattavien parkettien alla tulee olla alusvaneri. Pintaa ei suositella maalattavan.

Huom!

Tuote täyttää kulutuskestävyysluokan RWFC250 (EN 13892-5) vaatimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa, että se soveltuu tasoitteeksi käytävätiloihin, joissa käytetään liimattua mattoa. Kulutuskestävyysluokka RWFC250 ei kuitenkaan riitä liimatuille pinnoitteille konttoritiloissa ja julkisissa rakennuksissa. Mahdolliset kolhut paikataan webervetonit 3400 Viimeistelytasoitteella ennen maton asennusta.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415910032401 20 kg Säkki 48
6415910020163 1000 kg Suursäkki 1
6415910020200 Irtotoimitus Tonni -