Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ryömintätilainen Pientalolattia

Ratkaisun edut

  • Vesikiertoinen lattialämmitys ja tyyppihyväksytty askeläänivaimennus yhdessä ja samassa järjestelmässä
  • Kevyt ja ohut rakenne
  • Lämpöteknisesti tehokas ja nopeasti reagoiva lattiaratkaisu
  • Nopea ja edullinen asentaa

Weberin Comfort Lämpölattia voidaan käyttää ryömintätilaisessa alapohjassa. Ryömintätilaisella alapohjalla tarkoitetaan rakennetta, jonka alla on tuulettuva ilmatila. Ryömintätilainen alapohja tulee kyseeseen mm. silloin, kun maapohja on heikosti kantavaa ja perustukset vaativat paalutuksen. Ryömintätilainen eli tuulettuva alapohja on routasuojaukseltaan ja rakenteiltaan maanvaraista alapohjaa monimutkaisempi suunnitella ja toteuttaa.

Työohjeet

Käyttökohteet

Weberin Comfort Lämpölattia voidaan käyttää ryömintätilaisessa alapohjassa. Ryömintätilaisella alapohjalla tarkoitetaan rakennetta, jonka alla on tuulettuva ilmatila. Ryömintätilainen alapohja tulee kyseeseen mm. silloin, kun maapohja on heikosti kantavaa ja perustukset vaativat paalutuksen. Ryömintätilainen eli tuulettuva alapohja on routasuojaukseltaan ja rakenteiltaan maanvastaista alapohjaa monimutkaisempi suunnitella ja toteuttaa.